Ο όμιλος ManpowerGroup διεξάγει συνεχώς έρευνες για τον κόσμο της απασχόλησης σχετικά με τις τάσεις ανθρώπινου δυναμικού για την προσέλκυση, πρόσληψη και διακράτηση των ταλέντων. 

Ορισμένες από αυτές τις έρευνες έχουν γίνει ετήσια σταθερές, όπως η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για κάθε τρίμηνο και η Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου.

Admin