Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική και βιώσιμη εργασία έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο.

Οι αξίες μας είναι ακλόνητες. Οι άνθρωποι έρχονται πρώτοι και η εργασία είναι σημαντική στη ζωή τους. Εμπιστευόμαστε, σεβόμαστε και παρέχουμε ευκαιρίες σε όλους, μεταμορφώνοντας τις ζωές των ανθρώπων με εργασίες σήμερα και καθοδηγώντας τους στις εργασίες του αύριο.

Καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργαζόμαστε με εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς, αυτό σημαίνει ότι σεβόμαστε και να προάγουμε τις διεθνώς Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία. Διασφαλίζουμε ότι η εργασία είναι πηγή αξιοπρέπειας και σκοπού.

Χρησιμοποιούμε την ηγετική μας θέση στον κλάδο για να προωθούμε ηθικές πρακτικές προσλήψεων, την ευελιξία στην απασχόληση σε ισορροπία με την ασφάλεια, και ευκαιρίες για υποεκπροσωπούμενους και ευάλωτους πληθυσμούς να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι σε ζήτηση και να συμμετέχουν στην επίσημη οικονομία.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Αναφορών και την Πολιτική Παρενόχλησης της PROJECT SOLUTIONS και της ManpowerGroup Ελλάδας.

Πολιτική Αναφορών

Πολιτική Παρενόχλησης