Η στρατηγική μας

Οι τρεις πυλώνες του δικού μας σχεδίου κλιματικής δράσης (Πλανήτης, Άνθρωποι και Ευημερία και Αρχές Διακυβέρνησης) επικεντρώνονται σε εκείνους τους τομείς που είναι πιο ουσιαστικοί, μετρήσιμοι και έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

Πλανήτης

Ο όμιλος ManpowerGroup δεσμεύεται να μετασχηματιστεί σε μια εταιρεία «Καθαρής Ενέργειας» (Net Zero), προωθώντας βιώσιμα μοντέλα εργασίας και επιδιώκοντας στόχους που βασίζονται στην επιστήμη για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ο όμιλος ManpowerGroup αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και τη συμβολή του στη μείωση των κλιματικών αλλαγών. Ως μέρος των δράσεών του προς όφελος του πλανήτη και για την επίτευξη του Στόχου Αειφορίας 13, Δράση για το Κλίμα, η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης με φιλόδοξους και επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τη μείωση του αποτυπώματός της στον πλανήτη. Κύριος στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 50% ή περισσότερο έως το 2030 και η επίτευξη της κατάστασης «Καθαρής Ενέργειας» (Net Zero) έως το 2045.

Άνθρωποι και Ευημερία

Σκοπός μας είναι να χτίζουμε ταλέντα σε μεγάλη κλίμακα, να υποστηρίζουμε την ποικιλομορφία, τη συμπερίληψη και την ισότητα, καθώς και να συμβάλλουμε στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της ευημερίας των ανθρώπων.

Σαν ένδειξη υποστήριξης και αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, η ManpowerGroup ξεκίνησε την πλατφόρμα «We Stand with Ukraine» για να βοηθήσει τους επαγγελματίες από την Ουκρανία που έχουν εκτοπιστεί λόγω του πολέμου να βρουν εργασία οπουδήποτε στην Ευρώπη. Σε συνεργασία με οργανισμούς όπως η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ή ο Ερυθρός Σταυρός, η εταιρεία εργάζεται για την προαγωγή της ανάπτυξης των εκτοπισμένων Ουκρανών και την ένταξή τους στις χώρες υποδοχής μέσω εργασίας και κατάρτισης. Επιπλέον, ο όμιλος ManpowerGroup σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προσφέρει τη στήριξή της στον λαό της Ουκρανίας με δωρεά 500.000 δολαρίων προς τοπικούς και παγκόσμιους οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον, εθελοντές της εταιρείας συλλέγουν τα απαραίτητα εφόδια, προσφέρουν τα σπίτια τους ως καταφύγια και παρέχουν οικονομική βοήθεια.

Αρχές Διακυβέρνησης

Ο όμιλος ManpowerGroup δεσμεύεται να είναι ένας ηγέτης υπεύθυνος και διαφανής, θέτοντας υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς και ηθικής ακεραιότητας για τον κλάδο μας.

Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις, εταιρείες και οργανισμούς παγκοσμίως για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κόσμου της εργασίας, αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Όλα αυτά με υψηλά πρότυπα ηθικής, διαφάνειας και καλής διακυβέρνησης.

Στη ManpowerGroup, έχουμε εφαρμόσει ένα Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνων και Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει ένα μοντέλο διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα επίπεδα, με τη συνδυασμένη ανάλυση και έλεγχο κινδύνων σε τρεις βασικούς τομείς: μια πρώτη που προβλέπει τους τομείς ανάλυσης και ελέγχου κινδύνων, μια δεύτερη που προτείνει τους τομείς ανάλυσης κινδύνων και μια τρίτη που καθορίζει το φίλτρο αναφοράς.

Επίσης, όλοι οι επαγγελματίες της ManpowerGroup έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν την υπεράσπιση των υψηλότερων προτύπων συμπεριφοράς και ακεραιότητας. Η προστασία του brand μας και της φήμης του σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να ακολουθούν τον Ηθικό και Επιχειρηματικό Κώδικα Συμπεριφοράς της ManpowerGroup, καθώς και να παρακολουθούν τις ετήσιες υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις.

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ESG

Παγκόσμιες εκθέσεις ESG

Η δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Η ManpowerGroup έχει υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών από το 2006. Η σταθερή μας δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας αντανακλάται στις ενέργειες που πραγματοποιούμε για τη συμμόρφωση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Τι εφαρμόζουμε ως εταιρεία:

MPG-Global-Goals-Quality-Education-1080x1080 (1)
Διασφάλιση χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη, ποιοτική εκπαίδευση και προώθηση ευκαιριών μάθησης

MPG-Global-Goals-Gender-Equality-1080x1080 (1)
Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών

MPG-Global-Goals-Decent-Work-1080x1080 (1)
Προώθηση χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους

MPG-Global-Goals-Reduced-Inequalities-1080x1080 (1)
Μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών

MPG-Global-Goals-Climate-Action-1080x1080 (1)
Λήψη αναγκαίων μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

MPG-Global-Goals-Partnerships-Goals-1080x1080
Αναζωογόνηση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ
ALL_blue_shirt_woman_group_rgb_150-2048x1365-1
Μάθηση και Ανάπτυξη

Στη ManpowerGroup πιστεύουμε στη σημασία της προώθησης του ταλέντου των ανθρώπων για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

ALL_instructor_man_woman_rgb_150-1
Ανθρώπινα δικαιώματα

Μία από τις αξίες μας, αυτή των Ανθρώπων, έχει να κάνει με τον σεβασμό που τρέφουμε για αυτούς ως άτομα και τη σημασία που έχει η απασχόληση στη ζωή τους.

Screenshot 2023-11-14 181037
Κοινωνικός Διάλογος

Όλες οι εταιρείες της ManpowerGroup εφαρμόζουν στις εργασιακές τους σχέσεις την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν ανάλογα με την κάθε επιχείρηση.

ALL_two_women_meeting_rgb_150-1
Διαφορετικότητα, Ένταξη και Ισότητα

Στη ManpowerGroup πιστεύουμε ότι οι οργανισμοί έχουν την ευθύνη να προωθούν την απασχολησιμότητα των ανθρώπων και να τους παρέχουν έναν χώρο εργασίας.

ALL_family_nature_park_rgb_150-1
Περιβάλλον

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσής μας να σεβόμαστε το περιβάλλον, στη ManpowerGroup είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παγκοσμίως.

ALL_green_sweater_woman_bluewash_cmyk_300
Προμηθευτές

Στη ManpowerGroup πιστεύουμε ότι οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνική αλλαγή.

ALL_medical_tech_woman_rgb_150-1
Υγεία και ασφάλεια

Στη ManpowerGroup εφαρμόζουμε όλους τους διεθνείς και τοπικούς εργατικούς νόμους και κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Επικοινωνήστε μαζί μας