Επικυρώθηκαν οι δεσμεύσεις του ομίλου ManpowerGroup για τη μηδενική εκπομπή αερίων (Net Zero) μέχρι το 2045 ή νωρίτερα από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi*)

Ο όμιλος ManpowerGroup ανακοίνωσε ότι η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), η πρωτοπόρα αρχή που καθοδηγεί την δράση των εταιρειών για την κλιματική αλλαγή, επικύρωσε τους φιλόδοξους στόχους της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να δώσει θετικό αποτύπωμα στο κλίμα. Οι δεσμεύσεις του ομίλου ManpowerGroup είναι να μειωθούν οι άμεσες εκπομπές αερίων (Scope 1 & 2) κατά 60% και οι έμμεσες εκπομπές αερίων (Scope 3) κατά 30% μέχρι το 2030. Αυτοί οι επικυρωμένοι στόχοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κύριας επιδίωξης του ομίλου ManpowerGroup προκειμένου να πετύχει την μηδενική εκπομπή αερίων (net zero) μέχρι το 2045 ή νωρίτερα.

Αυτή η δέσμευση είναι το ορόσημο του σχεδίου κλιματικής δράσης του ομίλου ManpowerGroup για την μέτρηση και τη μείωση των αντικτύπων της πλήρους αλυσίδας-αξίας, όπως περιγράφεται στην έκθεση «ESG Report 2021, Working to Change the World». O όμιλος ManpowerGroup έχει πετύχει μια μακρά δέσμευση στο θέμα της διαφάνειας του κλίματος και έχει καταφέρει να γνωστοποιήσει το «Carbon Disclosure Project» (CDP) σε μία δεκαετία, ενώ πιο πρόσφατα έχει κατευθυνθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του «Task Force of Climate-Related Financial Disclosures». Η ManpowerGroup έχει ενεργό ρόλο στη παγκόσμια οικονομική ένωση (World Economic Forum Alliance) των CEO Climate Leaders. Πρόσφατα, μάλιστα, συνυπογράφτηκε μία ανοιχτή επιστολή, η οποία ωθεί τους ηγέτες του κόσμου στην Διάσκεψη COP26 να επιδιώξουν μία φιλόδοξη ιδιωτική-δημόσια συνεργασία για την κλιματική δράση.

Η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi*) παρέχει μία ανεξάρτητη, επιστημονικά τεκμηριωμένη επικύρωση ότι οι στόχοι εκπομπών του ομίλου της ManpowerGroup είναι συνεπείς με τις μειώσεις που απαιτούνται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C και καταπολεμά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεισφέροντας σε περισσότερους από 1.000 οργανισμούς. Οι περισσότερες από τις 4.200 εταιρείες που συμμετέχουν στην σύνοδο G20, που έχουν θέσει στόχους σχετικά με το κλίμα, μόνο το 20% βασίζεται στην Πρωτοβουλία Science Based Targets.

* Η πρωτοβουλία SBTi αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Προγράμματος Διακήρυξης Άνθρακα Carbon Disclosure Project (CDP), του Παγκοσμίου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World Resources Institute – WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Mέσω μιας ανεξάρτητης διαδικασίας αξιολόγησης, επικυρώνει τους στόχους των εταιριών για τη μείωση εκπομπών σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης για την κλιματική αλλαγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σχετικά άρθρα


Ψηφιοποίηση, Μετασχηματισμός και Ηγεσία: Η ManpowerGroup Παρουσιάζει το “Zara” Avatar και Λανσάρει το DigiQuotient για την Αξιολόγηση Ετοιμότητας Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ψηφιοποίηση, Μετασχηματισμός και Ηγεσία: Η ManpowerGroup Παρουσιάζει το “Zara” Avatar και Λανσάρει το DigiQuotient για την Αξιολόγηση Ετοιμότητας Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο όμιλος ManpowerGroup στηρίζει τους πρόσφυγες από την Ουκρανία συμμετέχοντας στη Tent Partnership for Refugees

Άμεση υποστήριξη σε πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία δεσμεύεται να παράσχει ο όμιλος ManpowerGroup συμμετέχοντας στη Σύμπραξη Tent Partnership for Refugees και πλαισιώνοντας την πρωτοβουλία...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η εξωστρέφεια των ανθρώπων στην εργασία ενθαρρύνει την παραγωγικότητά τους: Περισσότερο αφοσιωμένοι και καινοτόμοι, το 62% του δυναμικού που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αφού μοιράστηκαν την ταυτότ

Η διαφορετικότητα, όφελος για όλους τους εργαζομένους: 8 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι τα περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς προάγουν καινοτόμες ιδέες και επιτυγχάνουν πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ