Η δέσμευσή μας

Ο πολιτισμός μας παραμένει πλήρως προσηλωμένος στις αξίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και στον σημαντικό ρόλο που παίζει η εργασία στη ζωή τους.

Μάθηση και Ανάπτυξη

Στη ManpowerGroup πιστεύουμε στη σημασία της προώθησης του ταλέντου των ανθρώπων για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και την επιτυχία των εργαζομένων και των συνεργατών μας.

Η πρωτοβουλία My Career της ManpowerGroup's Talent Value Proposition είναι το πλαίσιο ανάπτυξης που καθιερώθηκε στην εταιρεία που επιτρέπει το σχεδιασμό και την προώθηση επαγγελματικών σταδιοδρομιών εντός της ManpowerGroup. Ο στόχος που μεταδίδεται στο ταλέντο μας είναι ότι η πρόκληση της κατάρτισης σχεδίων σταδιοδρομίας συνεπάγεται ένα μοντέλο εταιρικής ανάπτυξης από τη μία πλευρά και την αυτο-υπευθυνότητα και στάση για την υλοποίησή τους, από την πλευρά του εργαζομένου.

Σχεδιάζουμε συγκεκριμένα δρομολόγια για τις διαφορετικές οικογένειες στις οποίες ομαδοποιούνται όλες οι θέσεις εργασίας της εταιρείας. Έτσι, κάθε επαγγελματίας γνωρίζει και μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πρωτοβουλίες που τον βοηθούν να αναπτυχθεί στην τρέχουσα θέση του και να προετοιμαστεί για τις ακόλουθες θέσεις που σημειώνονται στο πλάνο σταδιοδρομίας του.

Το δικό μας είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης σχεδιασμένο σε τέσσερις οικογένειες που ξεφεύγουν από την κλασική άσκηση οργανωτικής ανάπτυξης της μελέτης εργασίας. Οι οικογένειες είναι Leaders, Business Development, Consultants, και Technical and Administrative, και έχουν διαφορετικά επίπεδα σε κάθε μία.

Αυτοί οι τέσσερις άξονες μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στη χαρτογράφηση των εσωτερικών ταλέντων και επίσης να συνδυάσουμε τις ενέργειες της πολιτικής Προσέλκυσης και Επιλογής για να προσφέρουμε μια συνεκτική εμπειρία και να μπορούμε να εισάγουμε το ταλέντο στην αντίστοιχη πορεία του από το πρώτο λεπτό.

Αυτό το μοντέλο παρουσιάζεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, powerYOU, στην οποία η εμπειρία του επαγγελματία γίνεται ένα δρομολόγιο για βασικές πληροφορίες, εμπνεύσεις και πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία για την εκτέλεση του ατομικού σχεδίου βελτίωσης και του σχεδίου καριέρας.

Σε επίπεδο μεθοδολογίας, το κοινό νήμα όλων των δρομολογίων ή πρωτοβουλιών My Career πλαισιώνεται στο δικό μας μοντέλο 3E: Εκπαίδευση, Έκθεση και Εμπειρία.

Προωθούμε τη δυνατότητα εκμάθησης και την αυτο-ανάπτυξη στο Διαδίκτυο (το γλωσσικό μας πρόγραμμα είναι σε αυτόν τον τρόπο και, επιπλέον, διαθέτουμε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με ένα ευρύ φάσμα επιλογών κατάρτισης, προσβάσιμες σε όλους τους υπαλλήλους μας).

Σχεδιάζουμε και προσφέρουμε διαφορετικά σχέδια ταλέντων εστιάζοντας στα Career Paths μέσω του My Career και στο Talent University, του εταιρικού μας πανεπιστημίου.

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια διαδικτυακή μας πλατφόρμα εκμάθησης, powerYOU (με έναν ευρύ κατάλογο μαθημάτων πρόσωπο με πρόσωπο και περισσότερες από 1.000 διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες).

Η συνέντευξη ανάπτυξης στον οργανισμό μας συνεχίζει να είναι ένας από τους πυλώνες στη διαχείριση και την αφοσίωση των εσωτερικών ταλέντων. Με βάση αυτές τις ετήσιες συνεντεύξεις, ετοιμάζουμε μια έκθεση ανάπτυξης ταλέντων για όλα τα μεσαία και γενικά στελέχη. Καθορίζουν όλα τα σχέδια ανάπτυξης για τα μέλη της ομάδας, τις δεσμεύσεις για τη βελτίωση της ηγεσίας τους, τη μήτρα τοπικών ταλέντων και συγκεκριμένα σχέδια για κάθε ομάδα. Όλοι οι ρόλοι της εταιρείας συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα διαχείρισης ταλέντων με βάση τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην ετήσια συνέντευξη ανάπτυξης σύμφωνα με το μοντέλο των τριών Ε (Εκπαίδευση, Εμπειρία και Έκθεση).

Τα αποτελέσματα και οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή τη μέτρηση, καθώς και το σχήμα του People Business Partner, ένας σύνδεσμος μεταξύ των ομάδων και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέπουν την αναγνώριση ταλέντων σε ατομικό επίπεδο.

Όσον αφορά την ανάπτυξη ηγεσίας, συνεχίσαμε να σχεδιάζουμε και να προωθούμε πρωτοβουλίες για την προσφορά, τη διατήρηση ή την προώθηση αλλαγών: διεθνή προγράμματα, προγράμματα ατομικής χρήσης (γλώσσες, συγχρηματοδότηση) και προγράμματα εκμάθησης και πρακτικής των πιο ακριβών τεχνικών στην αναζήτηση, δημιουργία ευκαιρίες και την αφοσίωση των πελατών.

Σχετικοί επαγγελματίες στον οργανισμό, είτε λόγω της απόδοσής τους είτε λόγω της βασικής τους θέσης, περιλαμβάνονται σε τοπικά και παγκόσμια προγράμματα ταλέντων.

Έχουμε επίσης μια στρατηγική διαδοχής από το πρώτο επίπεδο του οργανισμού για να εγγυηθούμε τη μετάβαση στην Ομάδα Διοίκησης και τις πιο κρίσιμες θέσεις στην εταιρεία. Αυτή η στρατηγική συνεπάγεται διαφορετικές δράσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Για κάθε άτομο που προσδιορίζεται σε μία από αυτές τις θέσεις, ορίζεται ένα ατομικό και συγκεκριμένο σχέδιο διαδοχής με αναπτυξιακές δράσεις προτεραιότητας και βασικές αναπτυξιακές δράσεις.

Τα στοχευμένα συστήματα απόδοσης και τα συστήματα διαχείρισής μας αξιολογούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 που εγγυάται την αριστεία των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού μας.

Αναπτυξιακή ώθηση

Στη ManpowerGroup προωθούμε την εξέλιξη και τη σταδιοδρομία των εργαζομένων μας στην εταιρεία. Στις impu διαδικασίες μας

Ανθρώπινα δικαιώματα

Μία από τις αξίες μας, αυτή των Ανθρώπων, έχει να κάνει με τον σεβασμό που τρέφουμε για αυτούς ως άτομα και τη σημασία που έχει η απασχόληση στη ζωή τους. Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν. Εκτός από την αυστηρή συμμόρφωση με τους νόμους κάθε χώρας, ενσωματώνουμε δίκαιες και υπεύθυνες πρακτικές εργασίας σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Ως ενεργοί συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε δηλώσει δημόσια την υποστήριξή μας και τον σεβασμό μας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ManpowerGroup είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Απασχόλησης και υποστηρίζει, προωθεί και συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ιδίως την έγκριση της διακήρυξης για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία. Επιπλέον, εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, διασφαλίζοντας δίκαιες διαδικασίες επιλογής και πρακτικές απασχόλησης.

Οι επιχειρηματικές μας πρακτικές προωθούν και προστατεύουν θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και της κατάργησης της παιδικής εργασίας.

Η ManpowerGroup ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες που υπέγραψε τις Αρχές Δεοντολογίας της Αθήνας, οι οποίες διακηρύσσουν πολιτική μηδενικής ανοχής για κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων. Αυτό ισχύει για τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας. Δεν συνεργαζόμαστε με καμία οντότητα που προωθεί την εμπορία ανθρώπων ή την καταναγκαστική εργασία οποιουδήποτε είδους.

Δεν εφαρμόζουμε ποτέ ποσοστά κόστους σε υποψηφίους που αναζητούν εργασία ή σε συνεργάτες που έχουν ανατεθεί σε εταιρείες-πελάτες.

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς για τη μετανάστευση.

Δεν απασχολούμε ανηλίκους και έχουμε τυπικές διαδικασίες που επαληθεύουν την ηλικία και την καταλληλότητα για εργασία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές δίκαιης εργασίας κοινοποιούνται σε όλους τους εργαζόμενους μέσω της υποχρεωτικής ετήσιας εκπαίδευσης σχετικά με την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά και του παγκόσμιου ιστότοπου της εταιρείας.

Οι παγκόσμιες καλές πρακτικές μας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων έχουν αναγνωριστεί από το UNGIFT, μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ που καταπολεμά την εμπορία ανθρώπων. Στην Ισπανία, η ManpowerGroup είναι μέλος ΜΚΟ που υποστηρίζουν βιώσιμες και δίκαιες πρακτικές μεταξύ εταιρειών και κοινωνίας, όπως η Forética ή η Junior Achievement.

Όλοι οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε υποχρεωτική εκπαίδευση σχετικά με τη διαφορετικότητα και τις πρακτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις όταν εντάσσονται στην εταιρεία. Αυτή η εκπαίδευση είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας powerYOU. Επιπλέον, αυτά τα περιεχόμενα περιλαμβάνονται επίσης στην υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση σχετικά με την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά που πρέπει να ολοκληρώσει το 100% των υπαλλήλων της δομής.

 

Δράσεις για την πρόληψη της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να του φέρονται με αξιοπρέπεια. Δυνάμει αυτού του δικαιώματος, η ManpowerGroup αναλαμβάνει να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να προστατεύσει με όλα τα μέσα που διαθέτει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η αξιοπρέπεια, η ακεραιότητα και η ίση μεταχείριση και οι ευκαιρίες όλων των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της εταιρείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αρχών, η ManpowerGroup δεσμεύεται να αποτρέπει, να αποφεύγει, να επιλύει και να επιβάλλει κυρώσεις για συμπεριφορά που συνιστά κάθε είδους παρενόχληση και ουσιαστικά σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση με βάση το φύλο, ως μεροληπτική συμπεριφορά που παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η μη διάκριση. 14 του Ισπανικού Συντάγματος - ή ιδιωτικότητα - άρθρο 18.2 του ίδιου -, αμφότερα σε σαφή σχέση με τον σεβασμό της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, που ρυθμίζονται στο άρθρο 19 του καταστατικού των εργαζομένων. Ομοίως, ο Οργανικός Νόμος 3/2007, της 22ας Μαρτίου για την αποτελεσματική ισότητα γυναικών και ανδρών, ρυθμίζει στο άρθρο του 48, την υποχρέωση των εταιρειών να διαιτητεύουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης λόγω φύλου και να παρέχουν κανάλι για παράπονα που μπορεί να υποβάλουν όσοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο αυτού.

Η ManpowerGroup διαθέτει ένα πρωτόκολλο παρενόχλησης με το οποίο ορίζει τις συμπεριφορές που πρέπει να αποτραπούν, καθώς και διαιτητεύει συγκεκριμένα μέτρα για την εν λόγω πρόληψη και για τη διοχέτευση καταγγελιών ή ισχυρισμών που, όπου ενδείκνυται, ενδέχεται να υποβληθούν από εκείνους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο των προαναφερθέντων συμπεριφορών. . Για το σκοπό αυτό, έχει καθιερωθεί μια αποτελεσματική και ευέλικτη διαδικασία έρευνας που θα ξεκινήσει όταν αναφερθεί μία από αυτές τις συμπεριφορές. Σε αυτή τη διαδικασία, θα διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η προστασία της ταυτότητας των πληγέντων, καθώς και όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία.

Το πρωτόκολλο παρενόχλησης της ManpowerGroup Spain είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας στο εταιρικό intranet.

 

Διαφθορά και δωροδοκία

Καθένας από εμάς έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς και

Κοινωνικός διάλογος

Todas las empresas de ManpowerGroup aplican a sus relaciones laborales la legislación vigente y los convenios colectivos que son de aplicación según le corresponde a cada negocio. La legislación laboral establece los mínimos de aplicación.  

A nivel global, ManpowerGroup es miembro de la World Employment Confederation y participa activamente en las reuniones sobre diálogo social a escala regional e internacional.  

En nuestro país, mantenemos relaciones fluidas con los comités de empresa de los negocios y servicios en los que existen, negociando las situaciones particulares que se planteen. Además, tenemos representación en el European Works Council (comité de empresa a nivel europeo).  

Manpower Team Empresa de Trabajo Temporal S.A., sociedad de ManpowerGroup, es miembro de Asempleo, patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo. 

 

Los convenios colectivos de aplicación son los siguientes: 

  • ManpowerGroup Innovative Talent Solutions 

Madrid: Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despacho (Madrid, BOCM 7/11/2015 y 16/03/2018) 

Barcelona: Convenio Colectivo del sector de las Oficinas y Despachos de Cataluña (Diari Oficial G. Cataluña 25/10/2017) 

  • ManpowerGroup Solutions 

Convenio Estatal Link externalización de servicios (BOE 25/10/2000) 

  • Manpower 

III Convenio Estatal de Manpower Team ETT (BOE 20/01/2000) y V Convenio Estatal de Empresas de Trabajo Temporal.  

  • Experis 

XVII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública. 

 

Estos convenios se aplican al 100% los empleados en cada una de las compañías a las que se refieren, aunque existe uniformidad en cuanto a días laborables, dietas y bajas médicas. 

Los colaboradores de Manpower solo están representados por el convenio colectivo de Manpower Team ETT en cuanto a bajas remuneradas y periodos de prueba. A este colectivo se le aplica ampliamente el convenio de la empresa usuaria que le contrata (remuneración, horario, etc.). 

Διαφορετικότητα, Ένταξη και Ισότητα

Στη ManpowerGroup πιστεύουμε ότι οι επιχειρηματικές οργανώσεις έχουν την ευθύνη να προωθούν την απασχολησιμότητα των ανθρώπων και να τους παρέχουν έναν χώρο εργασίας. Πλήρως αφοσιωμένοι στη διαφορετικότητα, ένας από τους βασικούς πυλώνες του Σχεδίου Αειφορίας μας είναι η Ένταξη και η Ένταξη.

Η ManpowerGroup ορίζει τη διαφορετικότητα ως ίσες ευκαιρίες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στη φυλή, τον τόπο καταγωγής, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.
 
Στη ManpowerGroup εστιάζουμε τις προσπάθειές μας για την ποικιλομορφία και την ένταξη στη μη διάκριση με βάση το φύλο. την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και τη διαγενεακή ένταξη.

Προωθούμε τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές καταστάσεις και καταγωγή. Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα διαφορετικών πολιτισμών, επαγγελματικών εμπειριών και διαφορετικών ικανοτήτων.

 
Χρησιμοποιούμε εργαλεία που προάγουν τη διαφορετικότητα στην καθημερινή εργασία και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σε όλη την εταιρεία σχετικά με την αξία της διαφορετικότητας.

Εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα για την πρόληψη των διακρίσεων ή της παρενόχλησης

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ManpowerGroup υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εκπαίδευση σε θέματα ηθικής συμπεριφοράς, διαφορετικότητας και ισότητας όταν εντάσσονται στην εταιρεία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης powerYOU.

Οι σύμβουλοι που πραγματοποιούν διαδικασίες επιλογής, τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές θέσεις, λαμβάνουν επίσης ειδική εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα μετά την ένταξή τους στην εταιρεία. Στο εταιρικό ενδοδίκτυο, οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν τεκμηρίωση για να μάθουν πώς να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και να αποτρέπουν τις διακρίσεις όταν δημοσιεύουν προσφορές εργασίας.

Επιπλέον, η υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση σχετικά με την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά περιλαμβάνει επίσης ειδική εκπαίδευση για την πρόληψη των διακρίσεων. Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της ManpowerGroup περιλαμβάνει μια ενότητα σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ισότητα, την ένταξη και το ανήκειν.

 

Οι γενικοί στόχοι της πολιτικής ισότητας της ManpowerGroup είναι:

Προώθηση της υπεράσπισης και αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, διασφαλίζοντας στον εργασιακό χώρο τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης και επαγγελματικής εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα, αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις της.
Επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών σε οικογένειες, υποοικογένειες και στη διοικητική δομή της εταιρείας.
Προώθηση και βελτίωση των δυνατοτήτων γυναικείας ηγεσίας.
Βεβαιωθείτε ότι η διαχείριση ταλέντων συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες
Αποτρέψτε τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας λόγω φύλου και σεξουαλικής παρενόχλησης, θεσπίζοντας ένα πρωτόκολλο δράσης για αυτές τις περιπτώσεις.
Ενίσχυση της δέσμευσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που έχει αναλάβει ο όμιλος.
Θέσπιση μέτρων που ευνοούν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή και προσωπική ζωή των επαγγελματιών του οργανισμού και προάγουν τη συνυπευθυνότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
 

Εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση

Στη ManpowerGroup μας ενδιαφέρει να παρέχουμε ένα φιλόξενο, ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους, το οποίο δεν κάνει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή ιδεολογίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε προσωπικής ή προσωπικής κατάστασης ή περίσταση.κοινωνική.

Από το τμήμα People and Culture της ManpowerGroup σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών επιλογής, πρόσληψης, ενσωμάτωσης, εξελικτικών αλμάτων και διαδικασιών ανάπτυξης. Υπό αυτή την έννοια, διασφαλίζουμε ότι αυτά εκτελούνται κατάλληλα και ευθυγραμμισμένα με τις αξίες της εταιρείας στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την ισότητα και τη διαφορετικότητα και με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η εταιρική κοινωνική μας ευθύνη.

 

Η στήριξή μας για ίσες ευκαιρίες

Στη ManpowerGroup έχουμε θετικές καμπάνιες επικοινωνίας σε εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα δίνοντας προβολή στην ομάδα LGTBIQ+. Το 2021 ξεκινήσαμε την έρευνα «Μπορείς να βελτιώσεις την ένταξη LGTBIG+ στην εργασία», στην οποία οι εργαζόμενοι ήταν σε θέση να απαντήσουν ανώνυμα για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της πραγματικότητας αυτής της ομάδας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Επί του παρόντος, η ManpowerGroup συνεργάζεται ενεργά με το REDI LGBTI, το
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΒΙΩΝ, GAIS, TRANS, BISEXUAL, INTERSEXUAL ΚΑΙ ΑΛΛΑ (FELGTBI+)
  και το ΙΔΡΥΜΑ της 26ης Δεκεμβρίου για την ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων για την προώθηση της απασχολησιμότητας του ομίλου LGTBQI+.

Επιπλέον, ο μήνας Ιούνιος είναι αφιερωμένος παγκοσμίως στη δέσμευση για τα δικαιώματα της συλλογικότητας και πραγματοποιούμε διάφορες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας ManpowerGroup #PrideMonth.

Η ManpowerGroup διατηρεί συμφωνίες συνεργασίας με οντότητες και ενώσεις που προωθούν τη συμπερίληψη

Περιβάλλον

Ως μέρος της παγκόσμιας δέσμευσής μας να σεβόμαστε το περιβάλλον, στη ManpowerGroup είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παγκοσμίως και προσπαθούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Εργαζόμαστε με τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις και ελέγχους σε κάθε χώρα και προωθούμε την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας.

Ως εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, ο αντίκτυπός μας στο περιβάλλον ήταν πάντα σχετικά χαμηλός. Η δραστηριότητά μας δεν παράγει υψηλές εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή άλλες σημαντικές εκπομπές στον αέρα. Η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας και τα μειωμένα επαγγελματικά ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν αναδείξει ευκαιρίες για οργανισμούς όπως ο δικός μας να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Καθώς οικοδομούμε καλύτερα ως μέρος της ανάκαμψης, δεσμευόμαστε να προσαρμόσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο για να υποστηρίξουμε βιώσιμους τρόπους εργασίας.

Στη ManpowerGroup αναγνωρίζουμε τη σημασία της ορατής δέσμευσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με την ανάπτυξη μιας εταιρικής στρατηγικής που μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της πρόληψης και του μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρα που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της επιβίωσης των φυτικών και ζωικών ειδών, της γενετικής ποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δεξιότητες, καινοτομία και τεχνολογία για να επιταχύνουμε την πρόοδο προς ένα νέο μέλλον εργασίας που είναι πιο βιώσιμο, πιο πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαια.

Η περιβαλλοντική μας πολιτική

Η Παγκόσμια Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ManpowerGroup δημοσιεύεται στον παγκόσμιο εταιρικό μας ιστότοπο και εξετάζει πτυχές της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2, της κατανάλωσης νερού, της διαχείρισης απορριμμάτων και της προώθησης της βιώσιμης κατανάλωσης.

Η θέση μας σχετικά με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντικατοπτρίζεται επίσης στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, ένα έγγραφο που περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με τις εργασιακές πρακτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η διαφορετικότητα και η ένταξη, η υγεία και η ασφάλεια, η παρενόχληση, η βιωσιμότητα. καθώς και μέτρα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια στην εργασία.

Κάθε τοπική επιχείρηση ManpowerGroup προσαρμόζει την παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική σύμφωνα με το δικό της περιβάλλον και σε συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Η τοπική Περιβαλλοντική Πολιτική στη χώρα μας διαχειρίζεται από το Τμήμα της Γενικής Γραμματείας, όπου βρίσκεται ο υπεύθυνος για μια Υγιή Εταιρεία και Περιβάλλον, και ενσωματώνεται στην Πολιτική Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Περιβάλλοντος και Υγιεινής Εταιρείας. της εταιρείας. Η διαχείριση αυτού του τομέα περιλαμβάνει την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της υγείας, ως αναπόσπαστα στοιχεία της διοίκησης του οργανισμού.

Ως εκ τούτου, το περιβάλλον, η ευημερία και η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού, των διαδικασιών και των προϊόντων στον οργανισμό μας.

Η ManpowerGroup δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, τους εσωτερικούς κανονισμούς της για την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθώς και να προωθεί την προστασία και την προώθηση υγιών εργασιακών περιβαλλόντων.

Η ManpowerGroup δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης και της αειφόρου χρήσης των πόρων προκειμένου να επηρεάσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Αυτή η πολιτική, ως αναπόσπαστο μέρος της γενικής διαχείρισης της ManpowerGroup, αναπτύσσεται μέσω όλων των ενεργειών που περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής, Περιβαλλοντικής και Υγιεινής Εταιρικής Πρόληψης Κινδύνων.

Είναι ευθύνη της Διοίκησης να διαδώσει αυτή την πολιτική, μαζί με τους στόχους που την αναπτύσσουν, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

 

Οι περιβαλλοντικές μας πρακτικές

 

Κλιματική αλλαγή

Η ManpowerGroup έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς της και της συμβολής στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό στη διαφάνεια σε ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα, κοινοποιώντας τις πληροφορίες μας με το Carbon Disclosure Project (CDP). Η ManpowerGroup στην Ισπανία αναφέρει την κατανάλωση ενέργειας στην παγκόσμια ομάδα βιωσιμότητας και αυτές προστίθενται στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ενσωματώνονται στο CDP που διαχειρίζεται το αποτύπωμα άνθρακα