Οι επιχειρηματικές μας πρακτικές προάγουν και υποστηρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα της εργασίας, διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε χώρα.

Best places to work LGBTQ+-1

Επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον για την Ισότητα των LGBTQ+

Παγκοσμίως, ο όμιλος ManpowerGroup έχει αναγνωριστεί ως "Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον για την Ισότητα των LGBTQ+ " από το Ίδρυμα Human Rights Campaign.

 

ISO 45001_3cm

Η πιστοποίηση απο τον φορεα BQC δηλώνει ότι ο οργανισμός μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 45001.

 

ISOIEC 27001 3cm

Η πιστοποίηση απο τον φορεα BQC δηλώνει ότι ο οργανισμός μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειαςπληροφοριών το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του πρότυπου ISO/IEC 27001:2013.

 

ISO 14001_3cm

Η πιστοποίηση απο τον φορεα BQC δηλώνει ότι ο οργανισμός μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 14001:2015.

 

22301-1

Η πιστοποίηση απο τον φορεα BQC δηλώνει ότι ο οργανισμός μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 22301:2019.

 

Down Jones LOGO

Δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones

Ο όμιλος ManpowerGroup συμπεριλαμβάνεται στον Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones, ο οποίος αξιολογεί τη δραστηριότητα και την επίδραση των εταιρειών και αναγνωρίζει εκείνες που παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη αξία, μια κατάλληλη σχέση με το περιβάλλον και μια βιώσιμη επένδυση

 

Best places to work LGBTQ+-1

FTSE4Good

Ο όμιλος ManpowerGroup περιλαμβάνεται στον Δείκτη Ηθικής Επένδυσης των Financial Times - FTSE4Good (Financial Times & Stock Exchange for Good). Το Financial Times εκτιμά την εταιρική ευθύνη και τις ηθικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες της εταιρείας για να συμπεριλάβει εταιρείες στον δείκτη του.

 

Best places to work LGBTQ+-1

Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi)

At ManpowerGroup we have implemented initiatives to contribute with our actions to the achievement of SDG 13 Climate Action. As part of the lines of action in favor of the planet, the company has designed a global action plan that aims to reduce CO2 emissions by 60% by 2030. The initiativeScience Based Targetshas validated this plan. Having climate action goals based on science is a key aspect of achieving zero impact on greenhouse gas emissions.
Ο όμιλος ManpowerGroup, έχει υλοποιήσει πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβάλουμε με τις ενέργειές μας στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 13, για την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο των δράσεων υπέρ του πλανήτη, η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60% έως το 2030. Η πρωτοβουλία Science Based Targets έχει επικυρώσει αυτό το σχέδιο. Αυτή η δράση για το κλίμα βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα είναι κρίσιμη για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

2024 WME 15X

World's Most Ethical Companies

Η Ethisphere, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον καθορισμό και την προώθηση προτύπων για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, αναγνωρίζει κάθε χρόνο τις Πιο Ηθικές Εταιρείες του Κόσμου. Ο όμιλος ManpowerGroup έχει λάβει αυτήν τη διάκριση για δέκατη πέμπτη φορά, αποδεικνύοντας μια ιστορία δέσμευσης στην ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες για περισσότερο από δεκαετία.

Επικοινωνήστε μαζί μας