Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η ManpowerGroup διαθέτει την εμπειρία αλλά και τους πόρους για να ανταποκριθεί άμεσα και υπεύθυνα στην έκδοση μισθοδοσίας για λογαριασμό εταιρειών κάθε είδους.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε


 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας
 • Δυνατότητα αποστολής ατομικής απόδειξης μισθοδοσίας σε ηλεκτρονική μορφή στο προσωπικό email του εργαζομένου
 • Προετοιμασία καταστάσεων υπολογισμού προβλέψεων για Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας και οποιασδήποτε άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους
 • Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κ.τ.λ., στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ"
 • Διευρυμένη δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε μορφή excel. Οι αναφορές αυτές συνήθως περιέχουν στατιστικά στοιχεία για προσωπικά ή μισθολογικά στοιχεία
 • Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές που μπορούν να ταξινομηθούν ανά εργαζόμενο, ειδικότητα, τμήμα εργασίας, κ.τ.λ.
 • Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων που παραιτούνται ή απολύονται
 • Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση σύμφωνα με τις παραμέτρους, υποθέσεις και τα ειδικά σενάρια που θα μας δοθούν
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους συμβούλους μας για υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Άμεση ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε εργαζόμενο για προσωπική χρήση κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών Ταμείων
 • Διορθώσεις ΑΠΔ
 • Υποστήριξη σε θέματα αρχειοθέτησης ή άλλων εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν θέματα της μισθοδοσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας


 

   
  Επικοινωνήστε μαζί μας