Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η ManpowerGroup Solutions εφαρμόζει μια πλήρη μεθοδολογία για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, καλύπτοντας κάθε στάδιο της επαφής με τον εργαζόμενο, από τη στιγμή της πρόσληψής του έως και την ολοκλήρωση της συνεργασίας μαζί του και το Exit Interview.

Η έμπειρη και καταξιωμένη ομάδα της ManpowerGroup σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και εργατικής νομοθεσίας, μπορεί να προσλάβει και να διαχειριστεί το ανθρώπινο δυναμικό καλύπτοντας τις ανάγκες της εταιρείας σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να:

 • Είστε ευέλικτοι στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολείτε.
 • Μην επιβαρύνετε το υπάρχον τμήμα προσωπικού με διαχείριση εργαζομένων για μη μόνιμες ανάγκες.
 • Ελαχιστοποιείτε τα κόστη επενδύσεων που ίσως χρειαστεί να κάνετε για αγορά σχετικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Κατά την παροχή της υπηρεσίας Διαχείρισης Προσωπικού, η ManpowerGroup Solutions αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της πρόσληψης του υπαλλήλου, της ανάρτησης προσλήψεων, την παρακολούθηση αδειών κ.τ.λ. ενώ παράλληλα διαμορφώνει τα απαραίτητα reports σε συνεργασία με την εκάστοτε εταιρεία και σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, οι προσλήψεις προσωπικού μπορεί να προκύψουν είτε:

 • Mέσω εξεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού από τη ManpowerGroup, υποστηρίζοντας με τον τρόπο την εταιρεία και το υπάρχον τμήμα προσωπικού
 • Μέσω διαδικασίας εξεύρεσης και αξιολόγησης της εταιρείας που θα συνεργαστεί με τη ManpowerGroup.

Επικοινωνήστε μαζί μας


 

   
  Επικοινωνήστε μαζί μας
  Αναζητάς εργασία;

  H ιστοσελίδα της ManpowerGroup για τους υποψήφιους έχει αλλάξει.
  Μείνετε συντονισμένοι με την www.manpower.gr