Η PROJECT SOLUTIONS και η ManpowerGroup Ελλάδας τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Επίσης αποβλέπει στη δημιουργία, διατήρηση και προαγωγή κλίματος ανθρωπίνων σχέσεων υψηλής στάθμης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας, στον αμοιβαίο σεβασμό των συνδεόμενων με την εταιρεία προσώπων, καθώς και στην τήρηση των αναγκαίων κανόνων συμπεριφοράς, ιεραρχίας, δεοντολογίας, ασφαλείας και άνεσης κατά την προσφορά υπηρεσιών και εργασίας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Παρενόχλησης της Project Solutions, εδώ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Παρενόχλησης της ManpowerGroup Ελλάδας, εδώ.