Ολοκληρωμένες Λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού καθιστούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για Ταλέντα πιο σύνθετες. Οι οργανισμοί οφείλουν να βελτιστοποιήσουν την στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία την επιχειρηματική τους στρατηγική.

Οι Λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού της ManpowerGroup προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων από την Εξωτερική Ανάθεση και μέχρι την Εκπαίδευση / Ανάπτυξη ταλέντων.

Συνήθως, οι εταιρείες επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση επειδή:

  • Δεν διαθέτουν τους πόρους εσωτερικά
  • Δεν υπάρχει νομική οντότητα στη χώρα
  • Χρειάζονται (εξειδικευμένο) προσωπικό για ένα έργο προκαθορισμένης διάρκειας
  • Δεν μπορούν να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό εξαιτίας περιορισμών
  • Θέλουν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος

Επικοινωνήστε μαζί μας


 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αναζητάς εργασία;

H ιστοσελίδα της ManpowerGroup για τους υποψήφιους έχει αλλάξει.
Μείνετε συντονισμένοι με την www.manpower.gr