Η εύρεση, προσέλκυση και πρόσληψη ταλέντων πραγματοποιείται μέσω ευέλικτων και κλιμακούμενων λύσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς στη ManpowerGroup ακολουθούμε τη μεθοδική διαδικασία RPO Recruitment Process Outsourcing. Η διαδικασία αυτή είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που προσφέρει στην επιχείρησής σας: Υψηλότερη προβλεψιμότητα κόστους, πιο αποτελεσματική διαδικασία πρόσληψης και βελτιωμένη εμπειρία υποψηφίων και κυρίως άριστη ποιότητα ταλέντου.