Το 26% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Β’ Τρίμηνο 2018
 
Το 26% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες
 
Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης  διαμορφώνονται στο +16%, αποτελώντας την ισχυρότερη πρόβλεψη των τελευταίων τουλάχιστον εννέα ετών, βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους 
 
  • Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν την ισχυρότερη πρόβλεψη των τελευταίων τουλάχιστον εννέα ετών. Το 26% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, το 5% αναμένει μείωση ενώ το 65% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.
  • Οι προοπτικές είναι θετικές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, τόσο στις περιφέρειες όσο και σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους οργανισμών.
  • Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπονται στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +22%, σε πέντε τομείς, με Προοπτικές της τάξης του +16% – της Γεωργίας, των Χρηματοοικονομικών & Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Μεταφορών & Επικοινωνιών, και του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική) καθώς και στον τομέα των Κατασκευών, με προοπτικές της τάξης του +15%.
  • Οι πιο αποδυναμωμένες Προοπτικές, της τάξης του +10%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα της Βιομηχανίας /Παραγωγής.
  • Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν αξιόλογη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το Β’ τρίμηνο του 2018, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξης του +14% για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, ενώ οι Προοπτικές στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +17%.
  • Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων αναμένονται από τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +23%.
 
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 
 
Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν δυνατές προθέσεις προσλήψεων για το Δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την Έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της ManpowerGroup, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη ManpowerGroup Ελλάδας. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +16%, αποτελώντας την ισχυρότερη πρόβλεψη των τελευταίων τουλάχιστον εννέα ετών. Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 3 και 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αντίστοιχα.
 
ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα
 
“Οι προοπτικές προσλήψεων των εργοδοτών για το Β’ τρίμηνο του 2018 είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, καθώς η πορεία για βιώσιμη ανάπτυξη εντός του 2018 συνδέεται στενά με την προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων ταλέντων που θα απελευθερώσουν με ταχύ ρυθμό τον εταιρικό ψηφιακό μετασχηματισμό επιτυχώς. Θετικές εξελίξεις και για τους υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να επικεντρωθούν στην ευθυγράμμιση των επαγγελματικών προτιμήσεών τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης που ενδυναμώνουν την ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του”, σημειώνει η Φανή Κλειδά, Γενική Διευθύντρια της ManpowerGroup Ελλάδας και Κύπρου.
 
Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
 
Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το Β’ τρίμηνο του 2018. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +22%. Παράλληλα, αναμένεται σταθερός ρυθμός προσλήψεων σε πέντε τομείς, με Προοπτικές της τάξης του +16% – στους τομείς της Γεωργίας, των Χρηματοοικονομικών & Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Μεταφορών & Επικοινωνιών, και του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική). Αξιόλογες αυξήσεις ανθρώπινου δυναμικού αναμένονται και στον τομέα των Κατασκευών, με προοπτικές της τάξης του +15%, καθώς και στον τομέα του Τουρισμού όπου οι εργοδότες καταγράφουν προοπτικές της τάξης του +12%.
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες καταγράφουν ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι πιο αξιοσημείωτες βελτιώσεις, 9 και 8 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται στον τομέα των Κατασκευών και τον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα. Τα σχέδια προσλήψεων είναι κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερα για τον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική), και οι εργοδότες καταγράφουν αύξηση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 
Οι εργοδότες σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας καταγράφουν ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης καταγράφουν ισχυρή βελτίωση της τάξης των 22 ποσοστιαίων μονάδων. Παράλληλα, οι προοπτικές για τον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική) είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες, ενώ αυξήσεις της τάξης των 8 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται στους τομείς της Γεωργίας, των Κατασκευών και του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στον τομέα της Βιομηχανίας /Παραγωγής καταγράφουν σχετικά σταθερές προθέσεις προσλήψεων.
 
Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού  
 
Κατά το προσεχές τρίμηνο, οι εργοδότες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται από τους εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις που καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +23%. Οι εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του +16%, ενώ οι Προοπτικές σύμφωνα με τους εργοδότες στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +14% και +13%, αντίστοιχα.
 
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντική βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τις Μικρές επιχειρήσεις είναι ενισχυμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων, ενώ οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.
 
Οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικά ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, με προοπτικές αυξημένες κατά 16 και 9 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, και οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σχετικά άρθρα


Το 16% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Α’ Τρίμηνο 2018 Το 16% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες Οι Συνολικές...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ