Σχεδόν 1 στους 4 Έλληνες εργοδότες προβλέπει αύξηση στις προσλήψεις

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Γ’ Τρίμηνο 2017

Σχεδόν 1 στους 4 Έλληνες εργοδότες προβλέπει αύξηση στις προσλήψεις

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης   διαμορφώνονται στο +11%
και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο του 2016.

  • Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Ιούλιος- Σεπτέμβριος. Με το 24% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 7% να προβλέπει μείωση και το 66% να μην αναμένει κάποια αλλαγή.
  • Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε τρεις τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +23% στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, +21% στον τομέα της Γεωργίας και +11% στο Εμπόριο.
  • Οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές, τη τάξης του +3%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση
  • Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν τις υψηλότερες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ύψους +12%, ενώ οι εργοδότες στην Αττική εξακολουθούν να καταγράφουν επιφυλακτικά αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +9%.
  • Τις ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπουν οι εργοδότες των επιχειρήσεων Μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +25%.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017

Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +11%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και οκτώ και πλέον χρόνια και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

«Οι συνεχείς αναφορές για θετικές προθέσεις προσλήψεων -καθώς και για τους επόμενους τρεις μήνες σχεδόν ένας στους τέσσερις εργοδότες που συμμετείχε στην έρευνα στοχεύει στην αύξηση προσλήψεων-  καταδεικνύουν ότι οι εργοδότες συνδέουν την εταιρική ανάπτυξη με την απόκτηση ταλαντούχων υποψηφίων. Ειδικότερα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα διασφαλίσουν την υγιή ανάπτυξη επενδύοντας στους κατάλληλους υποψηφίους», σημειώνει η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2017. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι εργοδότες καταγράφουν σταθερές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ύψους +23%. Οι εργοδότες του κλάδου της Γεωργίας επίσης προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +21%, ενώ Προοπτικές ύψους +11% καταγράφονται τόσο στον τομέα Βιομηχανίας / Παραγωγής όσο και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Παράλληλα, αναμένεται μέτρια αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +7%, καθώς και στον τομέα Κατασκευών και τον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, με Προοπτικές της τάξης του +5%. Οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές, τη τάξης του +3%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.

Οι προοπτικές προσλήψεων περιορίζονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι πιο αξιοσημείωτες μειώσεις, 4 και 3 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα. Στο μεταξύ, καταγράφονται ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε τέσσερις τομείς, μεταξύ των οποίων αυξήσεις της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων τόσο στον τομέα της Γεωργίας όσο και στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα Κατασκευών καταγράφουν σημαντική βελτίωση ύψους 16 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες. Ταυτόχρονα, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση όσο και στον τομέα Βιομηχανίας / Παραγωγής. Ωστόσο, οι Προοπτικές αποδυναμώνονται σε δύο τομείς, και ιδιαίτερα στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου καταγράφεται μείωση 7 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού 

Προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά τους προσεχείς τρεις μήνες. Την ισχυρότερη αγορά εργασίας αναμένουν οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +25%. Οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τους, με Προοπτικές της τάξης του +16%, ενώ οι Προοπτικές των εργοδοτών στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +8% και +3%, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το Β’ Τρίμηνο του 2017, οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Τέλος, οι εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις δεν αναφέρουν κάποια αλλαγή.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές βελτιώνονται και για τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού. Οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Στο μεταξύ, καταγράφονται αυξήσεις της τάξης των 4 και 3 ποσοστιαίων μονάδων από τους εργοδότες στις Μεγάλες και Μεσαίες επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σχετικά άρθρα


Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Β’ Τρίμηνο 2020: Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν σταθερά θετικές προοπτικές προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Β’ Τρίμηνο 2020: Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν σταθερά θετικές προοπτικές προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο Οι Συνολικές Προοπτικές...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019: Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019: Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Α’ Τρίμηνο 2020: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών καταγράφονται οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Α’ Τρίμηνο 2020: Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν ισχυρά σχέδια προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ