<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=980716&amp;fmt=gif">

Νέα μελέτη του ομίλου ManpowerGroup: Πράσινος Μετασχηματισμός με Προτεραιότητα τον Άνθρωπο

Αυξάνεται η Ζήτηση για «Πράσινες» Δεξιότητες καθώς οι Εταιρείες Προσπαθούν να Επιτύχουν Στόχους Βιωσιμότητας

Αθήνα, 22 Απριλίου 2024

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός του παγκόσμιου «πράσινου» μετασχηματισμού εντείνει την ανάγκη για ταλέντα, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ομίλου ManpowerGroup. Η μελέτη «Πράσινος Μετασχηματισμός με Προτεραιότητα τον Άνθρωπο» αποκαλύπτει ότι η ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά, καθώς οι εργοδότες αναζητούν εξειδικευμένα ταλέντα για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων βιωσιμότητας.

Η μελέτη διερευνώντας τις προσπάθειες των υπεύθυνων προσλήψεων για την απόκτηση «πράσινων» ταλέντων και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, παρέχει έναν σαφή ορισμό των διαφορετικών κατηγοριών θέσεων εργασίας.

  • Οι Green θέσεις εργασίας είναι σημερινοί ρόλοι που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά δεν απαιτούν νέες δεξιότητες.
  • Οι Greening θέσεις εργασίας είναι υφιστάμενοι ρόλοι που αποκτούν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και απαιτούν ορισμένες νέες δεξιότητες.
  • Οι Green+ θέσεις εργασίας είναι νέοι ρόλοι που δημιουργούνται για την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και θα απαιτήσουν πολλές νέες δεξιότητες.

Επιπλέον, αναφέρει ότι οι «πράσινες» δεξιότητες είναι οι γνώσεις, οι μη τεχνικές ικανότητες, οι αξίες και οι συμπεριφορές που απαιτούνται για τη διαβίωση, την ανάπτυξη και τη στήριξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, Κοινωνίας.

Αναδεικνύεται και η σημασία των μη «πράσινων» θέσεων εργασίας, οι οποίες αφορούν τους ρόλους που δεν συμβάλλουν στη συνολική περιβαλλοντική βιωσιμότητα ενός εργοδότη.

Κύρια ευρήματα:

  • Πρωτοφανής ζήτηση: Το 70% των εργοδοτών προσλαμβάνουν επί του παρόντος ή σχεδιάζουν να προσλάβουν «πράσινα» ταλέντα και άτομα με δεξιότητες βιωσιμότητας, με την υψηλότερη ζήτηση να σημειώνεται στον κλάδο της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, στη Βιομηχανία & Κατασκευές, σε Operation & Logistics θέσεις και στην Πληροφορική (30%).

  • Διεύρυνση του παγκόσμιου χάσματος δεξιοτήτων: Παρά τη ζήτηση, μόνο 1 στους 8 εργαζόμενους διαθέτει σήμερα περισσότερες από μια «πράσινες» δεξιότητες, προκαλώντας εκθετική έλλειψη, καθώς οι εταιρείες ανταγωνίζονται σε ένα πλαίσιο περιορισμένου αριθμού ταλέντων.

  • Υψηλή ζήτηση στους κλάδους: Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (81%), Πληροφορική (77%), Χρηματοοικονομικά & Κτηματομεσιτικά (75%), Βιομηχανία & Κατασκευές (74%) και Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα(73%) βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα κατάταξης με τις υψηλότερες προθέσεις εργοδοτών να προσλάβουν «πράσινα» ταλέντα για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

  • Σημαντικά εμπόδια που επιβραδύνουν την πρόοδο: Οι ηγέτες ανέφεραν την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων (44%), τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων επανεκπαίδευσης (39%) και τον προσδιορισμό μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (36%) ως τα κορυφαία εμπόδια για την υλοποίηση προγραμμάτων «πράσινων» μεταβάσεων.

  • Σκεπτικισμός για το ανθρώπινο δυναμικό: Ενώ το 70% των υπαλλήλων γραφείου αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι να «αγκαλιάσουν» την «πράσινη» μετάβαση, μόνο το 57% των συνομηλίκων τους εργατοτεχνιτών λένε το ίδιο.
  • Σημασία της περιβαλλοντικής φήμης για τη Gen Z: Τα τρία τέταρτα (75%) των υποψηφίων της Γενιάς Ζ ερευνούν την «πράσινη» φήμη μιας επιχείρησης και σχεδόν οι μισοί (46%) λένε ότι θα επηρεάσει την πιθανότητα επιλογής ενός συγκεκριμένου εργοδότη.

  • Χάσμα γενεών: Το 66% της Gen Z και το 64% των Millennials πιστεύουν ότι οι προσπάθειες βιωσιμότητας θα ενισχύσουν την εργασία τους, σε σύγκριση με μόλις το 44% των Baby Boomers.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη και media inquiries, επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας της ManpowerGroup Greece: vtsouni@manpowergroup.gr, gmpethani@manpowergroup.gr, 211-1069963.

Σχετικά άρθρα


Ψηφιοποίηση, Μετασχηματισμός και Ηγεσία: Η ManpowerGroup Παρουσιάζει το “Zara” Avatar και Λανσάρει το DigiQuotient για την Αξιολόγηση Ετοιμότητας Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ψηφιοποίηση, Μετασχηματισμός και Ηγεσία: Η ManpowerGroup Παρουσιάζει το “Zara” Avatar και Λανσάρει το DigiQuotient για την Αξιολόγηση Ετοιμότητας Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η πρόκληση του Δημογραφικού στην εποχή της προσαρμοστικότητας της Εργασίας

Στη νέα ρευστή εποχή της προσαρμοστικότητας, η εικόνα της Απασχόλησης αναδιαμορφώνεται διαρκώς καθώς δέχεται πιέσεις από συνεχείς μεταβολές και προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα έκθεση του ομίλου...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων, ο οργανωτικός μετασχηματισμός είναι αναγκαίος. Πώς μπορείτε να παραμείνετε ένας ελκυστικός εργοδότης;

4 βήματα για την προστασία της εταιρική εικόνας με τις Συζητήσεις Καριέρας & τα προγράμματα πανατοποθέτησης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ