Οι Millennials σε Διευθυντικές θέσεις; Ποιοί έχουν δεύτερη σκέψη;

 

Οι Millennials προσανατολίζονται περισσότερο στην επιλογή και διαμόρφωση της προσωπικής τους καριέρας 
και λιγότερο στην ανάληψη Διευθυντικών θέσεων

 • Η στόχευση σε διευθυντικές θέσεις βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες των Millennials – μόνο 1 στους 5  τοποθετεί ως σημαντικό στόχο για την καριέρα την ανάληψη Διευθυντικής θέσης
 • Οι Millennials ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των προσωπικών και όχι των διευθυντικών δεξιοτήτων – οι Millennials εκτιμούν περισσότερο τις τεχνικές, τις διαπροσωπικές καθώς και τις δεξιότητες γύρω από την τεχνολογία έναντι των διευθυντικών δεξιοτήτων
 • Οι άντρες της γενιάς των Millenials συγκριτικά με τις γυναίκες φιλοδοξούν περισσότερο να κατακτήσουν Διευθυντικούς ρόλους – σε παγκόσμια κλίμακα, οι άντρες περισσότερο από τις γυναίκες φιλοδοξούν να διευθύνουν, να ανέλθουν στην κορυφή και να ηγούνται της δικής τους επιχείρησης

Αθήνα (18 Νοεμβρίου 2016)Σύμφωνα με τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας της ManpowerGroup (NYSE: MAN), για τους Millennials η ανέλιξη στους εταιρικούς κόλπους είναι λιγότερη σημαντική σε σχέση με την εκπαίδευση των τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων τις οποίες θεωρούν ότι διασφαλίζουν την πορεία της καριέρας τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, για τους Millennials οι μισθολογικές τους απολαβές καθώς και οι στόχοι τους αποτελούν προτεραιότητα. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση που σχετίζεται με τους πιο σημαντικούς επαγγελματικούς στόχους οι Millennials αναφέρθηκαν στις εξής παραμέτρους: Υψηλές Απολαβές (23%), Θετική Συνεισφορά (21%) και Συνεργασία με σημαντικά άτομα στον εργασιακό βίο (19%). Είναι σαφές ότι αναζητούν ένα πλαίσιο εργασίας στο οποίο να πιστεύουν καθώς επίσης και ένα περιβάλλον ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους μέσα από την εκπαίδευση που να τους επιτρέπει να διαμορφώσουν την προσωπική τους καριέρα –  ‘career for me’, την καριέρα που επιζητά ο κάθε ένας για τον εαυτό του.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, πρωταρχικός επαγγελματικός στόχος για τους Millenials είναι η Θετική Συνεισφορά (26%) και στη συνέχεια οι Υψηλές Απολαβές (23%) ενώ ακολουθεί με το ίδιο ποσοστό όπως και στην παγκόσμια κατάταξη η Συνεργασία με σημαντικά άτομα στον εργασιακό βίο (19%). 

Εικόνα 1. Ελλάδα: Οι κύριοι επαγγελματικοί στόχοι για τους Millenials

Σύμφωνα με την τοποθέτηση για τα ευρήματα της έρευνας της Mara Swan, Executive Vice President, Global Strategy and Talent της ManpowerGroup: «Οι Millennials επιθυμούν να έχουν επαγγελματική ασφάλεια και αποσκοπούν στην κατάκτηση καριέρας που έχει όφελος για τους ίδιους προσωπικά. Ο παραδοσιακός στόχος για απόκτηση Διευθυντικού ρόλου έχει μικρότερη απήχηση σε σχέση με την απόκτηση γνώσης τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Η αφοσίωση έχει δύο εναλλακτικές πορείες. Για να καλλιεργηθεί η επόμενη γενιά των ηγετών, οι εργοδότες πρέπει να καταστήσουν σαφές στους Millennials ότι η ανάληψη Διευθυντικών θέσεων παραπέμπει στην ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους στόχους σταδιοδρομίας τους και βοηθά στην ενεργή επαγγελματική τους δράση στο μέλλον».

Τα Βασικά Συμπεράσματα της Έρευνας:

 • Η ανάληψη Ηγετικών θέσεων κατατάσσεται χαμηλά στην σφαίρα των προτεραιοτήτων για τους Millennials. Παγκοσμίως, μόλις το 22% των εργαζομένων που ανήκει στην γενιά των Millennials φιλοδοξεί να έχει ηγετικό ρόλο ως προτεραιότητα για την καριέρα του. Το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει τις τρεις παραμέτρους: Διαχείριση ομάδας (4%), Ανάληψη υψηλής θέσης στην διοικητική ομάδα της εταιρείας (6%) και Διαχείριση ιδιόκτητης επιχείρησης (12%). Και οι τρεις παράμετροι κατατάσσονται χαμηλά στη λίστα προτεραιοτήτων καριέρας των Millennials σχεδόν σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν με εξαίρεση το Μεξικό, όπου «η διαχείριση ιδιόκτητης επιχείρησης» και ο προσανατολισμός στο επιχειρείν  τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας με ποσοστό 31%.
 • Οι άντρες φιλοδοξούν να κατακτήσουν ηγετικές θέσεις σε σύγκριση με τις γυναίκες. Σε 24 από τις 25 χώρες η κατάκτηση ηγετικών ρόλων  έτσι όπως αυτές εκφράζονται από τις παραμέτρους — Διαχείριση ομάδας, Ανάληψη υψηλής θέσης στην διοικητική ομάδα της εταιρείας, Διαχείριση ιδιόκτητης επιχείρησης — είναι υψηλής προτεραιότητας για τους άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Στις ΗΠΑ (10%), στη Σιγκαπούρη (9%), στην Ελβετία (9%) και στην Ελλάδα (8%) παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα σε επίπεδο φύλου. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες φιλοδοξούν να έχουν ηγετικούς ρόλους ισότιμα.
  Εικόνα 2. Συγκεντρωτικός Πίνακας: Ηγετικές θέσεις & Φύλο
 • Οι Millennials είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες, και όχι απλά να αναπτύξουν εκείνες που αφορούν τις διευθυντικές δεξιότητες. Πάνω από τα 2/3 (68%) των Millennials επιθυμεί να αναπτύξει τις τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες, είτε τις δεξιότητες  γύρω από το IT μέσα στο επόμενο έτος, ενώ μόλις το 32% επιθυμεί να βελτιώσει τις ηγετικές δεξιότητες και εκείνες που αφορούν στη διαχείριση ανθρώπων.  Για τους Millennials, οι δεξιότητες είναι η νέα όψη του νομίσματος της ανταμοιβής τους: 4 στους 5 θα άλλαζαν το ρόλο εργασίας τους προκειμένου να αποκτήσουν ένα ρόλο με παρόμοιες μισθολογικές απολαβές και με περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης. 
  Οι Millennials στην Ελλάδα, με ποσοστό 75% –  υψηλότερο σε σχέση με το παγκόσμιο – επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων ενώ μόνο το 25% εστιάζει στην βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων.
 • Οι Millennials  αποδέχονται την Ομάδα Ηγεσίας τους αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτή. Τα 2/3 των Millennials δηλώνει ότι αναγνωρίζει θετικά τον τρόπο που διοικείται από την ομάδα ηγεσίας του. Ωστόσο, οι περισσότεροι Millennials βαθμολογούν πιο θετικά το δικό τους τρόπο διαχείρισης σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των διευθυντών τους στις εξής παραμέτρους: Ακρόαση (69% για τους Millennials έναντι 46% για τους Διευθυντές), Ανατροφοδότηση –  feedback (66% για τους Millennials έναντι 41% για τους Διευθυντές), Ενθάρρυνση (63% για τους Millennials έναντι 44% για τους Διευθυντές).  Οι ίδιες προτεραιότητες ισχύουν και για τους Έλληνες Millenials με ελαφρώς πιο αυξημένα ποσοστά.
  Εικόνα 3. Ελλάδα: Προσωπικό στυλ διοίκησης- Διοίκηση Ομάδα Ηγεσίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της ManpowerGroup για την γενιά των Millennials, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.manpowergroup.com/millennials

Η έρευνα συνοπτικά

Η ManpowerGroup ανέθεσε στην εταιρεία συμβουλών Reputation Leaders να προβεί σε μια ποσοτική έρευνα με δείγμα 19.000 εργαζομένων που ανήκει στη γενιά των Millennials  καθώς και σε 1.500 διευθυντές προσλήψεων προσωπικού σε 25 χώρες. Στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί τι επιθυμούν οι Millennials σήμερα και στο μέλλον, ώστε να υποστηριχθεί το έργο τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων για επιτυχείς δράσεις στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο εργασίας. Ως Millennials ορίζονται τα άτομα που  γεννήθηκαν από το 1982 έως και το 1996.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Φεβρουάριος – Απρίλιος 2016. Οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα: Αργεντινή, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Ολλανδία, Νορβηγία, Παραγουάη, Σιγκαπούρη, Σερβία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™

H ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) αποτελεί την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού για σχεδόν 70 χρόνια. Τα εξειδικευμένα μας στελέχη συνδέουν πάνω από 600.000 ανθρώπους με αξιοπρεπείς και δημιουργικές θέσεις απασχόλησης καθημερινά, από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Μέσα από τα τέσσερα “brands” της ManpowerGroup – Experis™, Manpower™, ManpowerGroup™ Solutions, και Right Management™, βοηθάμε πάνω από 400.000 πελάτες σε 80 χώρες να βρουν το κατάλληλο ταλέντο, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις εύρεσης, διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντου. Η ManpowerGroup βραβεύτηκε ως “World’s Most Ethical Companies” για 6η συνεχή χρονιά το 2016, ενώ παράλληλα αναδείχτηκε ως “Fortune’s Most Admired Companies”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρεία στον κλάδο.
www.manpowergroup.com

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την ManpowerGroup: κα Βάσω Τσούνη Marketing & Corporate Affairs, τηλ.: 211-1069963, vtsouni@manpowergroup.gr

The fake Windows update is a never ending process which can prank your friends when you open it in full screen (F11) on their computer.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σχετικά άρθρα