Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Β’ Τρίμηνο 2017

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup 

για το Β’ Τρίμηνο 2017
Ευνοϊκές οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα
Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης   διαμορφώνονται στο +9% 
και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
• Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ευνοϊκές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. To 23% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 9% προβλέπει μείωση και το 65% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.
• Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε δύο τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +11% – στον τομέα: Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα: Βιομηχανία/Παραγωγή.
• Οι πιο χαμηλές Προοπτικές, της τάξης του +1%, καταγράφονται από τους εργοδότες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.
• Οι εργοδότες αναμένουν το θετικότερο κλίμα προσλήψεων των τελευταίων δύο ετών, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +9% για το προσεχές τρίμηνο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ αντίστοιχα στην Βόρεια Ελλάδα ανέρχεται στο +8%.
• Τις ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπουν οι εργοδότες των Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίοι καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26% και +20% αντίστοιχα.
Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ευνοϊκές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +9%. Οι προθέσεις προσλήψεων είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα
«Η σαφήνεια της στρατηγικής και επιχειρηματικής κατεύθυνσης που έχουν αναγνωρίσει οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην τοπική αγορά αντανακλάται στις προθέσεις προσλήψεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν επαγγελματικές δεξιότητες σε υψηλή ζήτηση είναι το κλειδί για την εξέλιξη του θετικού προσήμου των προοπτικών προσλήψεων σε αντίστοιχο αριθμό πλήρωσης θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη των καίριων δεξιοτήτων και η αναβάθμιση υπαρχόντων συσχετίζονται θετικά με την μετατροπή της πρόθεσης πρόσληψης σε γεγονός καθώς και με τον περιορισμό του τοπικού brain drain» σημειώνει η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.
Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε δύο τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +11% – στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής. Παράλληλα, επιφυλακτικά αισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του +9% καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές στο τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες ανέρχονται σε +8%. Παράλληλα, οι πιο αδύναμες Προοπτικές, της τάξης του +1%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.
Σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν την σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις όσο και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, μεταξύ των οποίων η Βιομηχανία/Παραγωγή και οι Μεταφορές & Επικοινωνίες, όπου οι εργοδότες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 13 ποσοστιαίων μονάδων.
Οι εργοδότες σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016.  Η σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 17 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρεται στον τομέα των Κατασκευών. Οι Προοπτικές ενισχύονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής και του Τουρισμού. Οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.
Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού
Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τις ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπουν οι εργοδότες των Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίοι καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26% και +20% αντίστοιχα. Οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων αναμένουν κάποια δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +8%, ενώ οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν αβεβαιότητα στο κλίμα προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -2%.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική βελτίωση 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι Προοπτικές παραμένουν σχετικά σταθερές για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές και τις Μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι εργοδότες στις Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις επίσης καταγράφουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το Β’ Τρίμηνο του 2016, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.  Παράλληλα, οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν σχετικά σταθερές προοπτικές προσλήψεων.
Διεθνείς Συγκρίσεις
Περισσότεροι από 58.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το Β’ Τρίμηνο του 2017. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2017, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»
Συνολικά, οι εργοδότες σε 39 από τις 43 χώρες προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, κατά μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά, κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου*. Συνολικά, οι ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία αναμένεται να παραμείνουν σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτές των πρώτων τριών μηνών του 2017, με τους εργοδότες στις περισσότερες χώρες και επικράτειες να αναφέρουν ότι πρόκειται να διατηρήσουν τα υφιστάμενα επίπεδα στελέχωσης ή να ενισχύσουν σε μικρό βαθμό τον αριθμό απασχολουμένων τους, παρακολουθώντας παράλληλα τις εξελίξεις στην αγορά.
Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται σε 17 από 43 χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μειώνονται σε 15 και διατηρούνται αμετάβλητα σε 11. Οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων κατά το δεύτερο τρίμηνο είναι η Ταϊβάν, η Ιαπωνία η Σλοβενία και η Ινδία. Οι πιο αποδυναμωμένες προβλέψεις καταγράφονται στην Βραζιλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελβετία.
Θετικές Προοπτικές αναφέρονται σε 9 από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα.  Για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων στην Αμερικανική Ήπειρο, ενώ για ένατο διαδοχικό τρίμηνο οι εργοδότες στη Βραζιλία καταγράφουν τα πιο αδύναμα.
Ο αριθμός απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί σε 22 από τις 25 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ). Οι Προοπτικές βελτιώνονται σε 12 χώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποδυναμώνονται σε 6 και παραμένουν αμετάβλητες σε 7. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε 18 χώρες και αποδυναμώνονται σε μόλις έξι.  Όσοι αναζητούν εργασία στην Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Ρουμανία θα επωφεληθούν από τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων σε όλη την περιφέρεια ΕΜΕΑ. Επιπλέον, οι εργοδότες στην Σλοβενία αλλά και οι ομόλογοί τους στην Βουλγαρία, καταγράφουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων από την έναρξη της έρευνας στις χώρες αυτές. Οι πιο αποδυναμωμένες προβλέψεις καταγράφονται στην Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελβετία
Ο αριθμός απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί και στις 8 χώρες της Ασίας-Ωκεανίας. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης αποδυναμώνονται σε 3 χώρες και επικράτειες, παραμένουν αμετάβλητες σε τέσσερις και βελτιώνονται σε μόλις μία. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να βελτιωθεί – λιγότερο ή περισσότερο – σε τέσσερις χώρες και επικράτειες, και να επιδεινωθεί στις υπόλοιπες τέσσερις. Για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στην Ταϊβάν καταγράφουν την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη σε περιφερειακό – αλλά και παγκόσμιο επίπεδο – ενώ για τέταρτο επίσης διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στην Κίνα αναφέρουν την πιο αδύναμη πρόβλεψη της περιφέρειας.
* Τα σχόλια αυτής της ενότητας βασίζονται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, όπου αυτά διατίθενται. Τα δεδομένα για την Πορτογαλία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα.
** Η Πορτογαλία εντάχθηκε στην έρευνα το Γ’ Τρίμηνο του 2016, και προς το παρόν δεν έχει συγκρίσιμα δεδομένα για τις τάσεις απασχόλησης.
Σχετικά με τη ManpowerGroup™
H ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) αποτελεί την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού για σχεδόν 70 χρόνια. Τα εξειδικευμένα μας στελέχη συνδέουν πάνω από 600.000 ανθρώπους με αξιοπρεπείς και δημιουργικές θέσεις απασχόλησης καθημερινά, από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Μέσα από τα τέσσερα “brands” της ManpowerGroup – Experis™, Manpower™, ManpowerGroup™ Solutions, και Right Management™, βοηθάμε πάνω από 400.000 πελάτες σε 80 χώρες να βρουν το κατάλληλο ταλέντο, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις εύρεσης, διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντου. Η ManpowerGroup βραβεύτηκε ως “World’s Most Ethical Companies” για 6η συνεχή χρονιά το 2016, ενώ παράλληλα αναδείχτηκε ως “Fortune’s Most Admired Companies”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρεία στον κλάδο. www.manpowergroup.com

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σχετικά άρθρα


Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2017

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2017 To 20% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες Οι Συνολικές Προοπτικές...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019: Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019: Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ