Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019: Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες

 

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019:

Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +21%, αποτελώντας τις υψηλότερες προοπτικές για 11 και πλέον χρόνια και παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

  • Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%, παραμένοντας σχετικά σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
  • Οι εργοδότες του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων εδώ και 11 χρόνια, με αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +27%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +22%, ενώ οι Προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών ανέρχονται σε +20%.
  • Στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων ανάμεσα στους εννέα τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +8%.
  • Θετική εξέλιξη του ρυθμού προσλήψεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 αναμένουν οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και Βόρεια Ελλάδα.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύονται σήμερα, οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο. Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%. Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

“Η έρευνα μας δείχνει πως η Ελληνική αγορά εργασίας δείχνει τις πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων ανάμεσα στις ΕΜΕΑ χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική). Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών απόκτησης διατήρησης και ανάπτυξης ταλέντων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τους οργανισμούς”, δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας ο οποίος επισημαίνει ότι “Στην ManpowerGroup στηρίζουμε τους πελάτες μας εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που βασίζονται σε 4 πυλώνες: το Χτίσιμο Δεξαμενής Ταλέντων (επένδυση στην ανάπτυξη ταλέντου), την Απόκτηση (Προσέλκυση ταλέντων που δεν μπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες εντός του οργανισμού), τις Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης και την Πλαισίωση Ταλέντων (υποστήριξη των εργαζομένων ώστε να συνεχίσουν την καριέρα τους εντός του οργανισμού αναλαμβάνοντας νέους ρόλους)”.

Το ιστορικό των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

 

 

 

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2019. Οι εργοδότες του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +27%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +22%, ενώ οι Προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών ανέρχονται σε +20%. Θετικός ρυθμός προσλήψεων αναμένεται στον τομέα του Τουρισμού, με Προοπτικές της τάξης του +17%, αλλά και στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας / Παραγωγής, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +16% και +15% αντίστοιχα. Στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +8%.

Τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 14 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν μείωση ύψους 8 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους τομείς του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, και Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Γεωργίας και του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), όπου οι εργοδότες αναφέρουν αυξήσεις της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές ενισχύονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας καταγράφουν σημαντική αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, με σημαντικότερη την μείωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού
Αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των θέσεων εργασίας και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν αυξημένη δραστηριότητα προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +25%, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται σε +21%. Παράλληλα, σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένουν οι εργοδότες στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +17% και +13% αντίστοιχα.

Οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στις Μεγάλες και στις Μεσαίες επιχειρήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, οι Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν σχετικά σταθερές προοπτικές προσλήψεων, και οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική μείωση 14 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εργοδότες στις Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων.

Διεθνείς Συγκρίσεις
Περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2019, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Η έρευνα της ManpowerGroup για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 43 από τις 44 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν στην έρευνα, στο διάστημα έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2019, ενώ οι εργοδότες σε μία μόνο χώρα δεν προβλέπουν καμία αλλαγή στις προθέσεις προσλήψεων. Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Ελλάδα, ενώ η πιο αδύναμη δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί σε Ισπανία, Τσεχία, Αργεντινή, Κόστα Ρίκα και Ελβετία.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες σε 15 από τις 44 χώρες και επικράτειες αναφέρουν ενισχυμένες προθέσεις προσλήψεων, ενώ οι εργοδότες σε άλλες 23 καταγράφουν αποδυνάμωση του ρυθμού προσλήψεων. Σε έξι, δεν αναμένεται καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2018, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 15 χώρες και επικράτειες, αποδυναμώνονται σε 23 και διατηρούνται αμετάβλητα σε έξι.

Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται από τους εργοδότες σε 25 από τις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στην Ισπανία αναμένουν να παραμείνει αμετάβλητη η αγορά εργασίας. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 10 χώρες και επικράτειες αλλά αποδυναμώνονται σε 12. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε οκτώ χώρες και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε 14. Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο καταγράφονται στην Ελλάδα και τη Σλοβενία ενώ οι εργοδότες σε Ισπανία, Τσεχία και Ελβετία αναφέρουν τα πιο αδύναμα σχέδια προσλήψεων.

Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων προβλέπεται και στις οκτώ χώρες της περιφέρειας Ασίας-Ωκεανίας κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι ευκαιρίες προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις χώρες και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε τέσσερις. Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένες προθέσεις προσλήψεων σε δύο χώρες και επικράτειες, ενώ οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τέσσερις. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας κατά το προσεχές τρίμηνο αναμένεται να καταγραφούν στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν, ενώ οι εργοδότες στην Κίνα και την Σιγκαπούρη αναμένουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετέχουν στην έρευνα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε δύο από τις χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά επιδεινώνονται σε επτά. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε άλλες πέντε. Οι εργοδότες στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναμένουν την ισχυρότερη δραστηριότητα προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες αγορές εργασίας στην περιφέρεια αναμένεται να καταγραφούν σε Αργεντινή και Κόστα Ρίκα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το Α΄ τρίμηνο του 2020 θα δημοσιευτούν στις 10 Δεκεμβρίου 2019.

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε το infographic με τα συνοπτικά αποτελέσματα εδώ.

Στην περίπτωση που θα θέλατε να λάβετε το αναλυτικό report της έρευνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Επικοινωνίας της ManpowerGroup Greece. vtsouni@manpowergroup.gr, ekaragiannis@manpowergroup.gr.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σχετικά άρθρα


Το 19% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Α’ Τρίμηνο 2019: Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%, αποτελώντας τις υψηλότερες προοπτικές για 10 και πλέον χρόνια και...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ