Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2017

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2017
To 20% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες
Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης   διαμορφώνονται στο +15%
και πρόκειται για τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία εννέα χρόνια
• Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος- Δεκέμβριος. Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 11% να προβλέπει μείωση και το 66% να μην αναμένει κάποια αλλαγή.
• Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε τρεις τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21% στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, +20% στον τομέα της Γεωργίας και +18% για τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών.
• Οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές, τη τάξης του +6%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Τουρισμού.
• Προβλέπεται αξιόλογη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στις δύο περιφέρειες. Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +15%, ενώ οι Προοπτικές στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +13%.
• Οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26% ενώ και οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +24%.
Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν μέτριες προοπτικές προσλήψεων για το τελευταίο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την Έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της ManpowerGroup όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη ManpowerGroup Ελλάδας. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +15% και πρόκειται για τις ισχυρότερες που έχουν αναφερθεί τα τελευταία εννέα χρόνια. Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.
ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα
«Οι προοπτικές προσλήψεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπογραμμίζουν με σαφήνεια ότι το 2017 αποτελεί μια χρονιά που παρέχει σταθερή ανάπτυξη στις ευκαιρίες απασχόλησης στην  Ελλάδα. Μια βαθύτερη ματιά στα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύει την εστίαση σε πιο ευέλικτες οργανωτικές δομές, όπου η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας και η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη των δεξιοτήτων παράγει νέες θέσεις εργασίας.
Η ζήτηση για outsourcing υπηρεσίες συνεχώς αυξάνεται, δίνοντας ισχυρή ώθηση ανάπτυξης στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις. Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, ειδικά για τον κλάδο των Ασφαλειών, Χρηματοοικονομικών και Τηλεπικοινωνιών, καλλιεργώντας πρόσφορο έδαφος για την απόκτηση ταλέντων από διαφορετικούς κλάδους, όπως του εμπορίου FMCG.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Ελληνικής πραγματικότητας, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης συνδέονται άρρηκτα με τη συνεχή αξιολόγηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο» σημειώνει η κα Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.
Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναμένουν την ισχυρότερη αγορά εργασίας, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21%. Παράλληλα στον τομέα Γεωργίας, οι εργοδότες καταγράφουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με Προοπτικές της τάξης του +20%, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών είναι της τάξης του +18%. Ευνοϊκές προοπτικές προσλήψεων διαφαίνονται επίσης στον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, καθώς και στον τομέα Κατασκευών, με Προοπτικές της τάξης του +17% και +16% αντίστοιχα, ενώ οι εργοδότες του τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες καταγράφουν Προοπτικές της τάξης του +15%. Παράλληλα, οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές (+6%), καταγράφονται στον τομέα Τουρισμού.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν αξιόλογη αύξηση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές είναι κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες τόσο για τον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης όσο και τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται για τρεις τομείς, και ειδικότερα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.
Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται και για τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Απότομες αυξήσεις, κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφονται τόσο για τον τομέα Κατασκευών όσο και τον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης.  Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών καταγράφουν βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα Βιομηχανίας/Παραγωγής και τον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες.
Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού*  
Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το Δ’ τρίμηνο του 2017. Οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26% ενώ και οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +24%. Παράλληλα, οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων προβλέπουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων με Προοπτικές της τάξης του +12%, ενώ οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +8%.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν σημαντική βελτίωση 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές ισχυροποιούνται κατά 3 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα. Τέλος, οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων δεν καταγράφουν κάποια αλλαγή.
Οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται επίσης σε τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ειδικότερα κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε ό,τι αφορά τους εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι Προοπτικές είναι κατά 10 και 8 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες για τους εργοδότες των Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων, αντίστοιχα, αλλά οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Σχετικά άρθρα


Το 27% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Γ’ Τρίμηνο 2019: Το 27% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες Οι Συνολικές...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ