<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=980716&amp;fmt=gif">

Αναζήτηση Ταλέντων: Αναθεώρηση στην Στρατηγική Πρόσληψης

 

Οι Top Προσωπικές Δεξιότητες που Αναζητούν οι Εργοδότες

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου  2023

Επιμένει και το 2023 η πρόκληση εντοπισμού εξειδικευμένων ταλέντων καθώς σύμφωνα με την Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup, 8 στους 10 εργοδότες (77%) δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ανερχόταν στο 78%, το 2021 στο 72% και το 2019 στο 77%.

Νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις σε επιπρόσθετες ερωτήσεις που έγιναν, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας καθιερωμένης Έρευνας Προθέσεων Προσλήψεων, σε 510 Έλληνες εργοδότες αποκαλύπτουν πως αλλάζει η στρατηγική της πρόσληψης με στόχο να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έλλειψης ταλέντων και ποιες είναι οι κυριότερες προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους υποψηφίους.

«Εξίσου πιθανό να προσλάβουν προσωρινούς και μόνιμους εργαζόμενους»

Σε μείγμα μόνιμων, προσωρινών και gig απασχολουμένων θα προχωρήσουν οι Έλληνες εργοδότες τους επόμενους 12 μήνες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, το 32% των εργοδοτών αναφέρουν ότι πρόκειται να προχωρήσουν σε προσλήψεις τόσο προσωρινών όσο και μονίμων εργαζομένων. Από την άλλη, το 15% των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρει μείωση των προσωρινών και μονίμων απασχολουμένων, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία αλλαγή. Επιπρόσθετα, το 34% των εργοδοτών αναφέρει αύξηση όσον αφορά τους gig εργαζόμενους*, το 15% θα προχωρήσει σε μείωση και το 51% δεν θα κάνει καμία αλλαγή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 55% των εργοδοτών στον κλάδο της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αναφέρουν πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους προσωρινά απασχολούμενους, ενώ το 44% στον κλάδο της Πληροφορικής αναφέρει αισιόδοξες προθέσεις για τους μόνιμους εργαζομένους.

Η Συμπερίληψη είναι το «Κλειδί»

Καθώς η δεξαμενή ταλέντων μικραίνει, οι Έλληνες εργοδότες ήταν πρόθυμοι τους τελευταίους 12 μήνες να προσλάβουν υποψηφίους διαφορετικών κατηγοριών, προκειμένου να ξεπεράσουν την έλλειψη ταλέντου.

Χαρακτηριστικό αυτής της «ποικιλομορφίας» είναι το γεγονός ότι το 32% είναι μακροχρόνια άνεργοι, το 24% δεν πληρούν όλες τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες, το 23% έχουν μείνει άνεργοι λόγω ευθυνών φροντίδας, το 20% δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για όλες τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες ενώ το 19% έχουν μη γραμμική σταδιοδρομία ή πολλαπλές αλλαγές σταδιοδρομίας. Το 16% είναι μεγαλύτερης ηλικίας και αναζητούν εργασία ή αλλαγή καριέρας ενώ ίσο ποσοστό προέρχονται από υπο-εκπροσωπούμενες ή περιθωριοποιημένες κοινότητες. Το 14% αντιμετωπίζουν κάποια ειδική ανάγκη ή χρόνια πάθηση και το 7% έχουν ελαφρύ ποινικό μητρώο.

Τα στοιχεία που αναζητούν περισσότερο οι Εργοδότες στους Υποψηφίους είναι: Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα και Αξιοπιστία, Κριτική Σκέψη και Ανάλυση, Επίλυση Προβλημάτων και Ανάληψη Πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με τα νέα ερευνητικά δεδομένα, οι Έλληνες εργοδότες εξετάζουν τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους και εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία ανάλογα την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι εργαζόμενοι. 

Πρόσληψη προτίθεται να κάνει το 36% των εργοδοτών από τη γενιά Ζ (18-26 ετών), το 28% από τους Millenials (27-42 ετών), το 13% από την Gen X (43-58 ετών) και το 8% από τους Baby Boomers (59-77 ετών). Διακράτηση σκοπεύει να κάνει το 38% των εργοδοτών από τους εργαζόμενους της Gen X, το 30% από το προσωπικό που ανήκει στους Baby Boomers και το 28% από όσους ανήκουν στη γενιά των Millenials.

Αναβάθμιση και επανειδίκευση δεξιοτήτων προτίθεται να κάνει το 31% με προτεραιότητα για τους εργαζόμενους της Gen Z, το 26% πρωτίστως για το προσωπικό της Gen X, το 24% για τους Millenials και το 15% επιλέγοντας να προηγηθούν οι baby boomers.

Οι Εργοδότες Καθορίζουν τα Ιδανικά Soft Skills για τη Gen Z: Το 30% τη συνεργασία και ομαδικότητα, το 28% την ενεργή μάθηση και περιέργεια, το 28% την υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Οι Προσωπικές Δεξιότητες που αναζητούν οι Εργοδότες στους Baby Boomers είναι: Εκπαίδευση και Καθοδήγηση (23%), Υπευθυνότητα και Αξιοπιστία (22%), Ηγεσία και Κοινωνική Επιρροή (21%).

Οι Εργοδότες προσδιορίζουν ποια είναι τα Top Στοιχεία που Οδηγούν στην Παραγωγικότητα: To 39% προκρίνει την Επαγγελματική Ανάπτυξη (training, upskilling, reskilling), το 38% τους Ξεκάθαρους Στόχους & Σκοπούς, το 36% τη Θετική Εργασιακή Κουλτούρα, το 36% την Ισορροπία Εργασίας-Προσωπικής Ζωής, το 32% την Αποτελεσματική Επικοινωνία & Συνεργασία, το 25% την Αποτελεσματική Ανάπτυξη της Υπάρχουσας Τεχνολογίας, το 18% την Αξιοποίηση Νέων, AI-Εργαλείων (π.χ. ChatGPT), το 17% τη Δια Ζώσης Συνεργασία και το 15% την Αυξανόμενη Υιοθέτηση της Υφιστάμενης Τεχνολογίας.

Παρά την Έλλειψη ταλέντων (81%), η Πληροφορική είναι ο ισχυρότερος κλάδος στην Ελλάδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 με τις προοπτικές απασχόλησης να φτάνουν στο +32%. Παράλληλα με την προθυμία των εργοδοτών να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καταγράφονται και οι σημαντικότερες προσωπικές δεξιότητες που εκείνοι αναζητούν από τους υποψηφίους. Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Συνεργασία & Ομαδικότητα με ποσοστό 40%. Ακολουθεί η Υπευθυνότητα & Αξιοπιστία (35%) και η Κριτική Σκέψη & Ανάλυση (35%). Με ποσοστό 32% αναφέρουν ως σημαντική δεξιότητα την Επίλυση Προβλημάτων. Τέλος, η πεντάδα κλείνει με την ανάγκη για εξοικείωση με την Τεχνολογία (28%). 

(*) Οι Gig εργαζόμενοι απασχολούνται μέσω πλατφορμών online

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της έκθεσης και media inquiries, επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας της ManpowerGroup Greece: vtsouni@manpowergroup.gr, gmpethani@manpowergroup.gr, 211-1069963.

 

Σχετικά άρθρα


Έρευνα έλλειψης ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup για το 2023

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2023 8 στους 10 Έλληνες εργοδότες δεν βρίσκουν τα εξειδικευμένα ταλέντα που χρειάζονται Σοβαρή ή σχετική δυσκολία να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα αντιμετωπίζουν σχεδόν 8 στους 10...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έρευνα – «Τι Αναζητούν οι Εργαζόμενοι» | Πώς οι εργοδότες μπορούν γεφυρώσουν το χάσμα δεξιοτήτων;

Σε επίπεδα ρεκόρ η Έλλειψη Ταλέντου παγκοσμίως Η ManpowerGroup μέσα από τα ευρήματα της νέας έρευνας – «Τι Αναζητούν οι Εργαζόμενοι» αποκαλύπτει πώς οι εργοδότες μπορούν γεφυρώσουν το χάσμα...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019: Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019: Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων στις ΕΜΕΑ χώρες Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ