Λύσεις Αξιολόγησης

Αξιολογώντας Τις Δυνατότητες,
Προσδιορίζοντας Τις Ατομικές Δεξιότητες

Όταν οι ανάγκες σε δεξιότητες αλλάζουν γρηγορότερα από ποτέ και το ταλέντο είναι δυσεύρετο, οι οργανισμοί χρειάζονται ενδυναμωμένα ταλέντα και στρατηγικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους προκειμένου να προσελκύσουν, να αναπτύξουν, να δεσμεύσουν και να διακρατήσουν τα καλύτερα ταλέντα σε αυτή την επόμενη φάση της Επανάστασης των Δεξιοτήτων. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που παρέχει η ManpowerGroup, οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες των ανθρώπων τους και να προσδιορίσουν τις ατομικές δεξιότητες τους.

hogan
Hogan Assessments – Κατέχουν ηγετική θέση στα personality assessments και μπορούν να προβλέψουν την απόδοση στο χώρο εργασίας καθώς και να εξετάσουν την εργασιακή προσωπικότητα από διάφορες πτυχές. Εξετάζουν τη «φωτεινή πλευρά», τη «σκοτεινή πλευρά», τις αξίες & κίνητρα της προσωπικότητας πετυχαίνοντας το υψηλότερο επίπεδο εγκυρότητας στην πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης. Οι αξιολογήσεις Hogan έχουν σχεδιαστεί μεταξύ άλλων για να παράσχουν αυθεντική και δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη, στρατηγική αυτογνωσία, ενίσχυση της παραγωγικότητας και αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων να μαθαίνουν από τις προηγούμενες εμπειρίες τους.

career-harmony
Career Harmony - Η σειρά εργαλείων αξιολόγησης CareerHarmony περιλαμβάνει τεστ ικανoτήτων, τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας καθώς και προσομοιώσεις εργασιών. Τα 20 εργαλεία αξιολόγησης που περιλαμβάνει αξιολογούν τις επαγγελματικές δεξιότητες & ικανότητες για μια πληθώρα επαγγελμάτων όπως Administrative Assistants, Sales & Marketing Managers, Financial Advisor, Design Engineer, Customer Service κλπ..

dics
PeopleKeys DISC – πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης που μας βοηθά να κατανοήσουμε τα κίνητρα των υποψηφίων, τα προτιμώμενα εργασιακά περιβάλλοντα και στυλ επικοινωνίας, κ.λπ. Το DISC αποτελεί το ακρώνυμο των τεσσάρων κύριων προφίλ προσωπικότητας που περιγράφονται στο μοντέλο DΙSC: (D)ominance, (I)nfluence, (S)teadiness and (C)onscientiousness.

four-d
Το 4D DISC από PeopleKeys - αξιολογεί 4 διαφορετικές διαστάσεις: της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των διαδικασιών σκέψης και των κινήτρων συνδυάζοντας τέσσερα εργαλεία αξιολόγησης συμπεριφοράς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, για την ανάπτυξη της ηγεσίας, τη δημιουργία σχέσεων και την επιλογή της κατάλληλης συμπεριφοράς σε διαφορετικές καταστάσεις.

skill-in-sight
Το SkillsInSight είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της ManpowerGroup που παράσχει στους συμμετέχοντες άμεση ανατροφοδότηση μέσα από μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Οι οργανισμοί από την άλλη πλευρά λαμβάνουν πληροφορίες που μπορεί να τους βοηθήσουν στο να αποφασίσουν για την καταλληλόλητα ενός υποψηφίου σε ένα ρόλο. Οι πληροφορίες αφορούν την αξιολόγηση των υποψηφίων σε 3 βασικούς τομείς: Likeability, Ability και Drive.

lq
Learnability Quotient TM - Καθώς η τεχνολογική καινοτομία επιταχύνει τον ρυθμό των αλλαγών, ενισχύεται η διαπίστωση ότι τα άτομα που αναζητούν ευκαιρίες μάθησης θα είναι σε πλεονεκτική θέση αναφορικά στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Το Learnability Quotient (ή LQ) αντικατοπτρίζει την επιθυμία και την ικανότητα των υποψηφίων να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και προκλήσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλ. 210-6927400 (εσ. 238) ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα


 

    Ενδιαφέρομαι για Λύσεις Αξιολόγησης

     
    Επικοινωνήστε μαζί μας