Όροι Χρήσης

Η MANPOWER συλλέγει προσωπικά στοιχεία, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας σας ή τον αριθμό τηλεφώνου. Η MANPOWER συγκεντρώνει επίσης ανώνυμες δημογραφικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι μοναδικές για εσάς, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, η ηλικία, το φύλο, οι προτιμήσεις σας, ενδιαφέροντα και αγαπημένα.

H MANPOWER συλλέγει επίσης αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή και το λογισμικό. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν: την διεύθυνσή IP σας, τον τύπο του browser, domain names, τις ώρες πρόσβασης και σχετικές διευθύνσεις ιστοσελίδων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την MANPOWER για τη λειτουργία της υπηρεσίας, τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς και για την παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας της MANPOWER.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι αν αποκαλύπτετε προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω του πίνακα μηνυμάτων της MANPOWER, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Σημείωση: Η MANPOWER δεν διαβάζει τις ιδιωτικές διαδικτυακές επικοινωνίες σας.

Η MANPOWER σας ενθαρρύνει να μελετάτε τις δηλώσεις προσωπικού απορρήτου των ιστοσελίδων που επιλέγετε να συνδεθείτε από την MANPOWER, έτσι ώστε να μπορείτε να καταλάβετε πώς οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες συγκεντρώνουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τις πληροφορίες σας. Η MANPOWER δεν ευθύνεται για τις δηλώσεις προσωπικού απορρήτου ή άλλο περιεχόμενο ιστοσελίδων εκτός των ιστοσελίδων της MANPOWER».