HR
Director
15+ έτη επιτυχούς πορείας σε όλο το φάσμα της διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου σε απαιτητικούς κλάδους της οικονομίας, όπως βαριά βιομηχανία και βιοτεχνολογία. Κατέχει μεγάλη εμπειρία στην επιλογή, την αξιολόγηση και την εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και στην δημιουργία, επίβλεψη και εναρμόνιση κεντρικών λειτουργιών,  πολιτικών και διαδικασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Διακρίνεται για την επιτυχημένη εξ’ αποστάσεως διοίκηση HR τμημάτων σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική. Χαρακτηρίζεται από την ακεραιότητα, το φιλότιμο καθώς και τη δυναμική αλλά προσιτή και ευέλικτη προσωπικότητα, κερδίζοντας το σεβασμό των άλλων μακροπρόθεσμα και χτίζοντας δυνατές ομάδες. Είναι απόφοιτος βρετανικού πανεπιστημίου, κατέχει ΜΒΑ και επαγγελματικό δίπλωμα στο coaching. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και αρκετά καλά τουρκικά.

Big Data Analysis Developer
7+ χρόνια επαγγελματικής πορείας στον σχεδιασμό, την ανάλυση και εφαρμογή Fin Tech λύσεων καθώς επίσης και στο Architectural analysis. Έχοντας εργαστεί σε χρηματοοικονομικούς οργανισμός τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελλάδα απέκτησε γνώση και εξειδίκευση στην διαχείριση έργων λογισμικού κυρίως στο κομμάτι του investment του insuretech αλλά και στο Retail Banking. Έχει εκτεταμένη γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθοδολογιών ανάλυσης σε μεγάλο όγκο δεδομένων καθώς επίσης και στην ανάπτυξη αλγόριθμων κυρίως για χρηματοοικονομικά συστήματα. Xαρακτηρίζεται από αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη στόχων. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά και MBA. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά και έχει βασική γνώση Γαλλικών.

Exports Manager
25+ έτη εμπειρίας σε ανάπτυξης πωλήσεων στα καταναλωτικά, με έμφαση στα HoReCa (κυρίως luxurious, VIP & exclusive sites) για λογαριασμό ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών σε Ελλάδα, Καναδά και Ολλανδία. Γνωρίζει σε βάθος τη χονδρική και λιανική αγορά και διαθέτει εκτεταμμένη εμπειρία ως Exports Manager στις αγορές Γερμανίας, Αγγλίας, Αυστραλίας, Καναδά, ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Επαγγελματίας με ισχυρές επικοινωνιακές, ηγετικές και διαπραγματευτικές ικανότητες. Διακρίνεται για την επιτυχημένη αναγνώριση εμπορικών ευκαιριών και τον αποτελεσματικό εντοπισμό και διαχείριση εμπορικού ρίσκου. Χαρακτηρίζεται από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους του ως θετικός, προσγειωμένος αλλά και οραματιστής με ισχυρό στρατηγικό προσανατολισμό. Διαθέτει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού και μιλάει άπταιστα Ελληνικά & Αγγλικά

Sales & Marketing Manager
14+ χρόνια εμπειρίας σε Business Development Management, New Product Development, SEO, SEM, Digital, Social Media Expertise και PR management σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης δυναμικών κλάδων της οικονομίας. Την τελευταία τριετία διοικεί το consumer healthcare τμήμα φαρμακευτικής εταιρίας. Κατέχει βαθιά γνώση σε Business Development Χονδρικής, Λιανικής, Key Account & Med Detailing καθώς και Marketing Management. Έχει μεγάλη εξοικείωση σε ποικίλα κανάλια διανομής (Μαζική Αγορά, Λιανική, Φαρμακεία, Franchise, κλπ.) και έκθεση σε διάφορες πτυχές του Brand management (όπως Digital Marketing, Above The Line, Below The Line, PR). Χαρακτηρίζεται από την επίτευξη των στόχων την ανάπτυξη του business, την καθοδήγηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων marketing campaigns μέσω πολλαπλών touchpoints τόσο σε περιφερειακούς και διεθνείς ρόλους σε Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια. Έχει βραβευτεί στο εξωτερικό ως Project Leaderbreakthrough product”. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου με ΜΒΑ από το ίδιο Παν/μιο.  Μιλάει άπταιστα Αγγλικά.

Commercial Manager
14+ έτη εμπειρίας, τα 10 τελευταία στον χώρο του Marketing και των Πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο καταναλωτικών ειδών. Με ισχυρές γνώσεις στον χώρο των κτηνιατρικών προϊόντων και ανάληψη ηγετικών ρόλων, ο υποψήφιος έχει χτίσει ένα ισχυρό εμπορικό προφίλ με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στο πέρασμα των ετών. Στα δυνατά του σημεία ξεχωρίζουν ο σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικών εμπορικών στρατηγικών, η ικανότητα διείσδυσης σε νέες αγορές, η κατάκτηση μεριδίων και ισχυρών δικτύων πωλήσεων. Ανταποκρίνεται ιδιαίτερα επιτυχώς σε ταχέως αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα και συνεργάζεται ομαλά σε Cross-Functional ομάδες. Τον χαρακτηρίζει ο έντονος δυναμισμός αλλά και η θέληση του να είναι αποτελεσματικός σε ότι του ανατεθεί. Έχει μεγάλη εξοικείωση στη διαχείριση και ανάπτυξη πολυπληθών ομάδων.  Διαθέτει πτυχίο με έμφαση στο Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο στο ηλεκτρονικό εμπόριο από πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο. Γρηγόρη Λεμονή, Manager της Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206) email glemonis@manpowergroup.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".