Program FinTech Manager
Διαθέτει πλέον των δεκαπέντε ετών διεθνή εμπειρία ως επικεφαλής ομάδας εφαρμογής τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων στις αγορές των Φιλιππίνων, της Καμπότζης, της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Πολωνίας, τη Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Σερβίας και της Ελλάδας με σημαντική εξοικείωση στην ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. Κατέχει εμπειρία σχεδιασμού και διαχείρισης υψηλών IT προϋπολογισμών καθώς και διοίκησης εκτεταμένων διαπολιτισμικών τεχνικών ομάδων. Το τεχνικό του portfolio περιλαμβάνει ενδεικτικά εις βάθους εξοικείωση σε εφαρμογές της Oracle. Διακρίνεται για την αμεσότητα, την εποικοδομητική επικοινωνία και τη στρατηγική του σκέψη. Είναι πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικών και κατέχει μεταπτυχιακό στη πληροφορική. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικά άριστα στην Αγγλική γλώσσα.


Logistics & Supply Chain Manager
Ο υποψήφιος έχει μία επιτυχημένη εικοσαετή πορεία σε θέσεις Supply Chain, Line Operations και Logistics Management σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες με υλοποίηση άνω των 200 έργων Operation, Logistics και BPR. Στα επιτεύγματά του συγκαταλέγεται η δημιουργία αντίστοιχων εταιρικών τμημάτων καθώς και η εμπειρία του ως εκπαιδευτής με πλέον των 5000 ωρών εκπαίδευση.
Ομαδικός αλλά με έντονο το στοιχείο της ηγεσίας, καθοδηγεί την ομάδα μέσω ενεργής ακοής και εστίασης στο αποτέλεσμα. Διακρίνεται για τη θετική και εποικοδομητική επικοινωνιακή δυναμική του καθώς και την ικανότητά του να παρέχει άρτιες και βιώσιμες λύσεις.
Είναι πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας. Χειρίζεται με ευχέρεια την Αγγλική γλώσσα.

Head of Finance
Διαθέτει δεκαεπτά έτη εμπειρίας σε θέσεις υψηλής ευθύνης μεγάλων πολυεθνικών αλλά και ελληνικών επιχειρήσεων. Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δεξιοτήτων και λογιστικής, όπως βιομηχανική κοστολόγηση, πιστοληπτική πολιτική, διαχείριση ρευστότητας, επαναδιαπραγμάτευση ομολογιακών καθώς και τη συγχώνευση θυγατρικών. Το τεχνικό του υπόβαθρο εξίσου δυνατό με ιδιαίτερη εξοικείωση σε SAP και IBM προγράμματα.
Χαρακτηρίζεται από τη κατάρτιση επιτυχημένων προγραμμάτων εξορθολογισμού του κόστους, στρατηγικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού του Οικονομικού Τμήματος σε Business Partner του εμπορικού τμήματος. Η ικανότητα του αυτή οδήγησε και στη βράβευσή του για δύο συνεχόμενα έτη (2015 & 2016). Διαθέτει δυνατή εμπορική αντίληψη και στρατηγική σκέψη. Είναι Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και MBA Βρετανικού πανεπιστημίου. Άπταιστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας και βασική γνώση της Γαλλικής.

Business Development Executive
Διαθέτει άνω των 12 ετών πείρας στην εμπορική ανάπτυξη επενδυτικών τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων σε μεγάλο συστημικό τραπεζικό περιβάλλον καθώς και 7 έτη λογιστικής εμπειρίας. Διακρίνεται για την εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στη χάραξη και την υλοποίηση στρατηγικής ανάπτυξης επενδυτικών προγραμμάτων, την πειστική επικοινωνία καθώς και την μετάδοση δύσκολων χρηματοοικονομικών πακέτων με μεστό και εύληπτο τρόπο πετυχαίνοντας συνεχείς ρυθμούς ανάπτυξης πελατολογίου και του τζίρου σε μία περίοδο που χαρακτηρίστηκε πανελλαδικά από συνεχή συρρίκνωση των καταθέσεων όσο και των επενδύσεων. Πτυχιούχος του τομέα Λογιστικής, κάτοχος των πιστοποιήσεων Α1 – Λήψης και Διαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες, Β1 – Παροχής Επενδυτικών Συμβούλων σε Κινητές Αξίες και  Δ – Πώληση ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

Marketing Manager
Η υποψήφια διαθέτει πλέον των 17 ετών επιτυχημένης και αναγνωρισμένης πορείας σε Ελληνικά και πολυεθνικά FMCGS περιβάλλοντα. Διακρίνεται για τα επιτυχημένα λανσαρίσματα προϊόντων στην εγχώρια αγορά που ανέτρεψαν τα δεδομένα και κυριάρχησαν σε μερίδια αγοράς. Διαθέτει σφαιρική γνώση και εμπειρία σε Brand Management και ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, από τη αρχική σύλληψη, την ενεργή  συμμετοχή στο R&D, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της μάρκας και της ονομασίας του προϊόντος, τη στρατηγική τοποθέτησης, το trade marketing και του selling line, καθώς και του ιδανικού marketing mix και της μονοσήμαντης επικοινωνιακής πλατφόρμας.
Ηγετική προσωπικότητα με ανεπτυγμένο το αίσθημα της  τελειότητας αλλά και της φροντίδας στο να χτίζει δυνατές ομάδες μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών με συνολική οπτική στον τομέα του Marketing, της επικοινωνίας καθώς και της γενικότερης  εμπορικής λογικής.
Έχει MSc στο Διεθνές Marketing και πτυχίο στα Οικονομικά επιχειρήσεων από Βρετανικά πανεπιστήμια.  Μιλά και γράφει άπταιστα Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο. Γρηγόρη Λεμονή, Manager της Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206) email glemonis@manpowergroup.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".