HR Manager
Η υποψήφια διαθέτει διευρυμένη επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου με πλέον των 15 ετών απασχόλησης σε διοικητικούς ρόλους για λογαριασμό πολυεθνικών εταιριών. Ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση κατάλληλων πλάνων στελέχωσης, ανάπτυξης ταλέντου και employer branding. Διακρίνεται για τις  ανεπτυγμένες οργανωτικές και ηγετικές ικανότητές της. Με σταθερή επικέντρωση στο τελικό αποτέλεσμα, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε σημαντικά έργα αλλαγής εταιρικής κουλτούρας και βελτιστοποίησης εταιρικών πολιτικών. Είναι αξιοσημείωτη η ικανότητά της για ορθή παραμετροποίηση των διεθνών HR προτύπων ώστε η ευθυγράμμιση με τη διεθνή εταιρική κουλτούρα να ενισχύει την επίτευξη των τοπικών στόχων. Στις σημαντικές επιτεύξεις της υποψήφιας περιλαμβάνονται επίσης η δημιουργία & ενσωμάτωση εργαλείων αξιολόγησης απόδοσης, ο επανασχεδιασμός διαδικασιών προσέλκυσης και εξεύρεσης ταλέντου, ενδοεταιρικών προγραμμάτων ανάπτυξης, και στρατηγικών ενεργειών Εmployer Branding με έμφαση στην ενσωμάτωση της διαφορετικότητας. Είναι κάτοχος διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου Μ.Β.Α. με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Χειρίζεται άρτια την Αγγλική γλώσσα. 

Marketing Director
Η υποψήφια διαθέτει πλέον των 15 χρόνων επαγγελματική εξειδίκευση σε σχεδιασμό και εφαρμογή marketing στρατηγικής, συμπεριλαμβάνοντας καινοτόμες ψηφιακές πρακτικές, ολοκληρωμένη εταιρική επικοινωνία και βέλτιστες δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης. Διακρίνεται από διεθνώς επιτυχημένη καριέρα στο Λονδίνο, τη Μέση Ανατολή και τη Νέα Υόρκη και άρτια γνώση της τοπικής αγοράς και των media. Τα κύρια επιτεύγματά της αφορούν σε άκρως επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά και στη διαμόρφωση/διαχείριση αλλαγής εταιρικής εικόνας και φήμης. Παράλληλα, έχει τιμηθεί με πληθώρα τοπικών και παγκόσμιων marketing βραβείων. Διακρίνεται για το δυναμισμό και το πάθος για υψηλά επίπεδα εταιρικής απόδοσης, διατηρώντας ενθουσιώδη και στρατηγική επικοινωνία με υφιστάμενους και συναδέλφους, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιέργεια δυναμικής εταιρικής κουλτούρας καθώς και προσέλκυσης και διακράτησης marketing ταλέντων. Το ακαδημαϊκό της portfolio περιλαμβάνει βασικό πτυχίο και M.B.A. στο Marketing.  Κατέχει άρτια γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και επάρκεια στη Γαλλική και Ισπανική γλώσσα.

Financial Controller
Ο υποψήφιος διαθέτει εμπεριστατωμένη επαγγελματική εμπειρία 16 ετών σε εγχώρια και πολυεθνικά banking, FMCGs, και φαρμακευτικά περιβάλλοντα στην Ελληνική και Αγγλική αγορά. Διαθέτοντας βαθιά γνώση του Ελληνικού λογιστικού προτύπου και των IFRS, διακρίνεται για την επίτευξη πολλαπλών έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση και κοστολόγηση. Έχει διακριθεί για την ενεργή συμμετοχή στο στρατηγικό σχεδιασμό επιχειρηματικής ανάπτυξης, αύξησης μεριδίων αγορών καθώς και κατάκτησης νέων αγορών. Συνδυάζοντας μια δυνατή επιχειρηματική σκέψη με αποτελεσματική επικοινωνιακή δεξιότητα ασκεί επιρροή θετικά συσχετισμένη με τους εταιρικούς στόχους. Το υψηλό επίπεδο αναλυτικής και κριτικής σκέψης συμβάλλει αποτελεσματικά στην έγκαιρη αναγνώριση και διασφάλιση της μείωσης επιχειρηματικού ρίσκου. Είναι κάτοχος βασικού πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από διακεκριμένα Βρετανικά πανεπιστήμια σε Λογιστική, Στατιστική και διαχείριση Κινδύνου-Διοικητικού Ρίσκου, με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης.

IT Director
Ο υποψήφιος διαθέτει περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση σύγχρονων ERP συστημάτων, όπως Oracle και Navision. Επίσης διαθέτει πλέον των δεκαεπτά χρόνων γνώση και εμπειρία σε SOX Compliance, στην καθιέρωση ΙΤ πολιτικών και συστημάτων αιχμής με αναγνωρισμένη συμβολή στη βελτιστοποίηση της εταιρικής αποτελεσματικότητας. Το πάθος του για διαρκή μάθηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών συνέβαλλε στη δημιουργία επιτυχημένων νέων εμπορικών προϊόντων μέσω της αξιοποίησης  εσωτερικών εταιρικών συστημάτων που σχεδίασε και βελτιστοποίησε. Διακρίνεται για την καινοτόμα και  αποτελεσματική επικοινωνιακή δυναμική του, την καλλιεργημένη εργασιακή προσωπικότητα μέσω της οποίας παρέχει συστηματικά παρακίνηση και έμπνευση στην εργασιακή του ομάδα και στους εταιρικούς συνεργάτες. Είναι  κάτοχος πτυχίων στην Πληροφορική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Digital Marketing & E-Business Expert
Με περισσότερα από 8 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του E-Business & Digital Marketing σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, η υποψήφια αποτελεί ένα δυναμικό νέο επαγγελματία που βρίσκεται στην αιχμή των social media. Διαθέτει ολοκληρωμένη εμπορική αντίληψη μέσω της ενεργής συμμετοχής του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εμπορικών και marketing εταιρικών πλάνων, στο λανσάρισμα προγραμμάτων ανταμοιβής και ανάλυσης συμπεριφοράς onLine πελατειακού κοινού, καθώς και σε παραδοσιακά μοντέλα Marketing, όπως διαχείριση σχέσεων με Μέσα, διοργάνωση εκδηλώσεων και συντονισμό χορηγικής δραστηριότητας. Διακρίνεται για την έμφυτη ηγετική της δεξιότητα μέσω του υψηλού αισθήματος υπευθυνότητας, οργάνωσης και μεθοδικότητας και την αποδεδειγμένη ικανότητά της να παρακινεί και να συντονίζει τους συναδέλφους της. Η υποψήφια είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μ.Β.Α.  Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο. Γρηγόρη Λεμονή, Manager της Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206) email glemonis@manpowergroup.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".