Marketing & Communications Director
Έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 15 χρόνια προϋπηρεσίας σε ρόλους πωλήσεων και marketing, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων για εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, η υποψήφια διαθέτει εκτενή γνώση και εμπειρία σε όλο το εύρος του αντικειμένου της, που περιλαμβάνει λανσάρισμα προϊόντων, ανάλυση ανταγωνισμού, τιμολόγηση, καθώς και διαχείριση budget επικοινωνίας και διαφήμισης. Στο πλαίσιο του σημερινού της ρόλου έχει αναλάβει την ευθύνη του σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης του τοπικού πλάνου επικοινωνίας για λογαριασμό μεγάλου πολυεθνικού οργανισμού, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των δημοσίων σχέσεων και την παρουσία της εταιρείας στα media, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με bloggers, influencers και social media users. Δυναμική, οργανωτική και υπεύθυνη, διαθέτει εμπειρία σε διοίκηση ομάδας και επικεντρώνεται στο να δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τους ανθρώπους της και να καλλιεργεί εργασιακές συνθήκες εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης ανάληψης πρωτοβουλιών. Κάτοχος πτυχίου Οργανωσιακής Επικοινωνίας και μεταπτυχιακού σε International Marketing.

eCommerce Director
Ο υποψήφιος διαθέτει 12 έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο του Digital Marketing και eCommerce έχοντας διατελέσει eCommerce Director σε μεγάλη εταιρία λιανικής, ενώ στο παρελθόν είχε αναλάβει ρόλους SEM/SEO Strategist και SEO Manager σε εταιρίες του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία). Στην εμπειρία του περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα e-shops της Ελληνικής αγοράς, για το οποίο ανέλαβε παράλληλα τον συντονισμό των operations, logistics, καθώς και το στήσιμο in-house call center. Έχοντας ζήσει και εργαστεί στο εξωτερικό παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη του digital marketing και του eCommerce, αποκτώντας εμπειρία σε μεγάλου βεληνεκούς έργα για πολυεθνικές εταιρίες. Δυναμικός, φιλόδοξος, ιδιαίτερα προσαρμοστικός και παθιασμένος με το αντικείμενό του,  ξεχωρίζει για τη φρέσκια ματιά του, τη hands-on προσέγγισή του και την ικανότητά του να αναλύει τις ανάγκες και να προτείνει κατάλληλες λύσεις. Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Διεθνούς Marketing. 

Strategic Finance Manager
O υποψήφιος διαθέτει 9 έτη προϋπηρεσίας ως ανώτερο στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης σε πολυεθνική εταιρία, στο πλαίσιο της οποίας έχει αναλάβει εύρος ρόλων strategic financial management για την Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και το επίπεδο του Global Finance Lead. Με εμπειρία που καλύπτει ευρύ φάσμα οικονομικών και λογιστικής, διακρίνεται ως ικανότατος επαγγελματίας στη διαχείριση προγραμμάτων μετασχηματισμού trade marketing, insights analysis και στρατηγικού σχεδιασμού. Σοβαρός και υπεύθυνος, με άριστη ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, απολαμβάνει να αναλαμβάνει νέες προκλήσεις και να δοκιμάζεται σε απαιτητικές συνθήκες. Διαθέτει επίσης ισχυρό business acumen και επιτελική σκέψη. Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, μεταπτυχιακού σε Ενέργεια και μέλος του ACCA, με διακρίσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

HR Manager
Ο υποψήφιος διαθέτει 10 έτη προϋπηρεσίας στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε πολυεθνικές και Ελληνικές επιχειρήσεις. Με εμπειρία σε επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, διαχείριση compensation & benefits, σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση θεμάτων εκπατρισμένων, αλλά και με ολοκληρωμένη γνώση θεμάτων μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας, αναδεικνύεται ως ένα ικανότατο στέλεχος του κλάδου με άριστες προοπτικές εξέλιξης. Ως επαγγελματίας διακρίνεται για το πάθος του, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά του, καθώς και για τα υψηλά επίπεδα αφοσίωσης που επιδεικνύει. Προσαρμοστικός, ευέλικτος και με καλλιεργημένες ηγετικές δεξιότητες, πείθει επιπλέον για την ικανότητά του να μεταδίδει το όραμα και την ενεργητικότητά του τόσο στην ομάδα του όσο και στους υπόλοιπους stakeholders της εταιρίας του. Κάτοχος πτυχίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και μεταπτυχιακού σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Logistics Manager
Με 10ετή προϋπηρεσία στον τομέα των logistics και διαχείρισης αποθήκης, στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας εργάστηκε σε ρόλους προϊσταμένου σε οργανωμένες Ελληνικές εταιρίες, ο υποψήφιος έχει αποκτήσει σφαιρική γνώση και εμπειρία σε διαχείριση αποθέματος, προγραμματισμό και οργάνωση παραδόσεων, συντονισμό ενεργειών εξαγωγών, επίλυση ad-hoc προβλημάτων και βελτιστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον και εμπειρία στην αξιοποίηση πρακτικών lean enterprise και στην εφαρμογή KPIs metrics, αναφορών και process documentation, ενώ είναι πλήρως εξοικειωμένος με χρήση SAP (WM, SD), Aberon WMS και Coswin CMMS. Ως επαγγελματίας διακρίνεται για τα υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας, την οργάνωση και τον αναλυτικό τρόπο σκέψης, την ευχέρεια στη επίλυση προβλημάτων, την ολοκληρωμένη γνώση σύγχρονων διαδικασιών και βέλτιστων πρακτικών και τις καλλιεργημένες ικανότητες ηγεσίας. Κάτοχος πτυχίου Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας και μεταπτυχιακού σε Logistics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο. Γρηγόρη Λεμονή, Manager της Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206) email glemonis@manpowergroup.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".