Technology Sales Manager
Με 19 έτη προϋπηρεσίας σε εμπορικούς ρόλους στον κλάδο της τεχνολογίας και των consumer electronics, 10 εκ των οποίων σε διευθυντικές θέσεις, η υποψήφια έχει διακριθεί στον τομέα των Β2Β πωλήσεων, με πελάτες μεγάλους retailers, διανομείς και παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Στα επιτεύγματά της περιλαμβάνεται η εκ του μηδενός δημιουργία τμήματος εισαγωγής hardware, η σύναψη και επέκταση επιτυχημένων εμπορικών συμφωνιών με γνωστά διεθνή brands, η προσαρμογή ανά αγορά και κανάλι του εκάστοτε product management σε επίπεδο P&L, καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών marketing, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Επικοινωνιακή, δυναμική, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ξεχωρίζει για την διαπραγματευτική της δεινότητα, τον προσανατολισμό της στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς και την ικανότητα να αναπτύσσει και να καθοδηγεί αποτελεσματικές ομάδες. Κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού σε Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Project Manager
Με 20ετή προϋπηρεσία στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων και των πετροχημικών, ο υποψήφιος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων για πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρίες με την ευθύνη συντονισμού ομάδων μηχανικών σε ΝΑ Ευρώπη, Μ. Ανατολή, ΗΠΑ, Ρωσία και Ινδία. Εκτός από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκπόνηση σχετικών μελετών, η εμπειρία του καλύπτει λογιστική παραγωγής, συστήματα υλοποίησης παραγωγής, δυναμική μοντελοποίηση διαδικασιών και προσομοίωση εκπαίδευσης χειριστών. Έχοντας ως προσανατολισμό τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της ομάδας και στη διασφάλιση ορθής κατανομής των διαθέσιμων πόρων. Σταθερός και αξιόπιστος, θέτει υψηλούς στόχους και εργάζεται αφοσιωμένα για την υλοποίησή τους. Κάτοχος διπλώματος Χημικού Μηχανικού, διδακτορικού τίτλου σε Θερμοδυναμική Μοντελοποίηση Σύνθετων Συστημάτων και ΜΒΑ.

Energy Electrical Engineer
Ο υποψήφιος διαθέτει 8 έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο της ενέργειας, 3 εκ των οποίων σε πολυεθνική εταιρία κατασκευής ηλεκτρολογικού βιομηχανικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού. Η εμπειρία του περιλαμβάνει διαχείριση μεγάλων πελατών, συλλογή απαιτήσεων και ανάλυση, συνεργασία με ομάδες έρευνας και ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων προϊόντων, παροχή υποστήριξης στο στάδιο των δοκιμών αξιολόγησης προϊόντος, δημιουργία τεχνικών εγγράφων και διεξαγωγή τεχνικών εκπαιδεύσεων. Διαθέτει εξάλλου εκτεταμένη γνώση και εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα και μετατροπείς ισχύος, έχοντας διατελέσει Τεχνικός Διευθυντής και Επικεφαλής Product Management σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Μαθαίνει και προσαρμόζεται εύκολα, εμπνέει εμπιστοσύνη και διαθέτει ισχυρό πελατοκεντρικό προσανατολισμό. Κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ, ενώ επί του παρόντος φοιτά σε πρόγραμμα Executive MBA. 

Logistics Operations Manager
Υποψήφιος διαθέτει 7 έτη εμπειρίας ως Logistics Manager σε εταιρία third party logistics (3PL) με πελάτες μεγάλους retailers της Ελληνικής αγοράς. Με ομάδα άνω των 100 υφισταμένων, είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τροφοδοσία 60 σημείων παράδοσης, τον έλεγχο αποθεμάτων, αποδείξεων, παραγγελιών και επιστροφών, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα FIFO/LIFO/FEFO, τον ορισμό και παρακολούθηση των σχετικών KPIs, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή σχετικών αναφορών. Είναι εξάλλου υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνιών με τους πελάτες. Εκτός από τη σε βάθος γνώση του αντικειμένου του, διαθέτει πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών, προσανατολισμό στην επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος και καλλιεργημένες ηγετικές ικανότητες. Κάτοχος πτυχίου Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας και μεταπτυχιακού σε Logistics.

Chief Accountant
O υποψήφιος διαθέτει περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας στη λογιστική, τα περισσότερα από τα οποία ως Chief Accountant και ως Senior Tax Accountant σε πολυεθνικές εταιρίες. Η εμπειρία του καλύπτει όλο το φάσμα της λογιστικής, συμπεριλαμβανομένης φορολογικής νομοθεσίας, εσωτερικού ελέγχου και management reporting, με εφαρμογή IFRS, ενώ διαθέτει υψηλή εξοικείωση με τη χρήση SAP και Atlantis. Στα επιτεύγματά του περιλαμβάνεται ο συντονισμός και επίβλεψη λογιστικών και φορολογικών θεμάτων σε θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, καθώς και η ανάπτυξη, καθοδήγηση και αναδιαμόρφωση ομάδας έμπειρων λογιστών. Διακρίνεται για την ισχυρή του προσωπικότητα, το όραμα και την ικανότητα αυτο-υποκίνησης με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών, σχετικών πιστοποιήσεων, καθώς και δικαιώματος Υπογραφής Α’ Τάξης. Επί του παρόντος παρακολουθεί πρόγραμμα International MBA. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο. Γρηγόρη Λεμονή, Manager της Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206) email glemonis@manpowergroup.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".