Sr. Commercial Manager
Επαγγελματίας με εκτενή εμπειρία Πωλήσεων & Marketing σε μία από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες του κόσμου, αλλά και σε πιο μικρούς οργανισμούς, δραστηριοποιούμενος στις αγορές των κατασκευών, χρωμάτων και κόλλας, απορρυπαντικών, πετρελαίου, τροφίμων, καλλυντικών κ.α. Έχει ηγηθεί στην χάραξη στρατηγικής και στην εφαρμογή αυτής σε μία εκτεταμένη γεωγραφία (Benelux, Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα), εμπνέοντας και οδηγώντας πολυεθνικές ομάδες ανθρώπων. Με επιτυχία έχει εισάγει καινοτόμες λύσεις στην αγορά με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη, την αποδοτικότητα, τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, την υγιεινή και ασφάλεια, αλλάζοντας συνήθειες και δεδομένα ετών στον κατασκευαστικό και χημικό κλάδο. Έχει βραβευθεί πολλές φορές για την ηγεσία του, την προώθηση καινοτόμων λύσεων, το άνοιγμα νέων αγορών και στρατηγικών πελατών, αλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανάπτυξη/ αναδιάταξη νέων σημείων πώληση και την υπέρβαση στόχων όγκου και κερδοφορίας. Έχει σπουδές Χημικού Μηχανικού και διαθέτει MBA. Ομιλεί άπταιστα Αγγλικά και καλά Γερμανικά.

   
Operations Manager
Στέλεχος Διοίκησης & Διαχείρισης με εξαιρετική εμπειρία σε θέματα logistics και εκτελωνισμού. Εργάσθηκε σε ναυτιλιακή εταιρία καθώς και εταιρία διεθνών μεταφορών, ούσα υπεύθυνη ανάπτυξης και διαχείρισης εγχώριων και διεθνών πελατών. Διετέλεσε ελεύθερη επαγγελματίας για περίοδο περίπου 3 ετών, διατηρώντας τη δική της εταιρία εκτελωνισμού, συνεργαζόμενη με ναυτιλιακές καθώς και με σημαντικές εταιρίες διεθνών μεταφορών. Επιπλέον, κατείχε θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία και συνεργάτη σε θέματα Marketing σε εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο ξένης χώρας. Χαρακτηρίζεται πρωτίστως για τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη που εμπνέει, την επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση διαδικασιών και πρακτικών, την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία εξαιρετικών σχέσεων με τους συναδέλφους και συνεργάτες της. Κατέχει πτυχίο Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  δίπλωμα εκτελωνιστή από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και Δίπλωμα Επενδυτικού και Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – Συμβούλου.  Επικοινωνεί άριστα στα Αγγλικά.


Accounting Manager
Στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης με εργασιακή εμπειρία 26 ετών σε πολυεθνικές και ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: Λιανικό εμπόριο, Ιατρική και Συμβουλευτική,  με ικανότητες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης. Έχει ηγηθεί και  συμμετάσχει στη δημιουργία τμημάτων Λογιστηρίου & Finance, εισάγοντας νέες διαδικασίες και εργαλεία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση των αντίστοιχων τμημάτων. Αφοσιωμένη στη δουλειά της δημιουργεί και αναπτύσσει ισχυρές εργασιακές σχέσεις αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ πολυπολιτισμικών ομάδων έχοντας υπό την ευθύνη της τα τμήματα Λογιστηρίου, Ανθρώπινου Δυναμικού, Εισαγωγών, Εξαγωγών και Διαχείρισης αποθεμάτων μεγάλου εύρους κωδικών και παρακαταθηκών. Μέσα από τους διάφορους επαγγελματικούς ρόλους που έχει δοκιμαστεί έχει αποκτήσει μια σταθερή λογιστική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε διεθνή επίπεδο φορολογίας, τελωνειακών  καθεστώτων και ελέγχου. Έχει σπουδές Λογιστικής και μιλάει άπταιστα Αγγλικά.


ΙΤ Manager
Επαγγελματίας πληροφορικής υψηλής εξειδίκευσης με ποικίλη εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο, στις υπηρεσίες πληροφορικής. Χαρακτηρίζεται για τον επαγγελματισμό, την προσήλωση στο αποτέλεσμα, την αναλυτική του σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Άτομο επικοινωνιακό που δημιουργεί ισχυρές σχέσεις με τους συναδέλφους με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας. Εξειδικεύεται στην εξαγωγή και μετάφραση των επιχειρησιακών αναγκών σε τεχνικές προδιαγραφές και έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη στρατηγικής πληροφορικής, στη στοχευμένη ανάπτυξη λειτουργικών μοντέλων, στην εσωτερική και εξωτερική διαχείριση προμηθευτών και στη Διαχείριση Ασφάλειας και Κινδύνου.  Έχει εκτεθεί εκτενώς στο Σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκαμψης Πληροφορικών Συστημάτων από καταστροφή, στην Υψηλή Διαθεσιμότητα Συστημάτων, καθώς και στην ενσωμάτωση Legacy συστημάτων στις υπάρχουσες υποδομές. Διαθέτει δίπλωμα προγραμματιστή και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα σεμινάρια σε Βάσεις Δεδομένων, Project Management, Δίκτυα. Μιλάει άπταιστα αγγλικά.


ICT Manager
Στέλεχος με 20ετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής έχει διατελέσει στέλεχος σε υψηλές θέσεις IT Management, και ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει συμβάλλει στην υλοποίηση  εταιρικών λύσεων νέων τεχνολογιών σε διάφορους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με το συμβουλευτικό και ερευνητικό του έργο. Έχοντας απασχοληθεί σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ICT, της έρευνας, του OnLine Business, των τηλεπικοινωνιών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας, κατέχει βαθιά γνώση συστημάτων πληροφορικής που προορίζονται για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξειδικεύεται στην πιστοποίηση, αρχιτεκτονική και ασφάλεια δικτύων, αλλά και σε πρακτικές πρόληψης, ανίχνευσης και μετριασμού ηλεκτρονικών επιθέσεων. Τέλος, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε Project Management και έχει διαχειριστεί ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχει δημιουργήσει, αναδιαμορφώσει και διοικήσει με Agile IT τεχνικές και DevOps ομάδες σε οργανισμούς με άνω των 300 εργαζομένων.  Κατέχει ΒΕng και μεταπτυχιακό σε συστήματα πληροφορικής για την βιομηχανία. Μιλάει άπταιστα αγγλικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλ. 210-6927400 (εσ. 238,206,245,225)  ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".