Compliance Risk Officer
Ο υποψήφιος διαθέτει 16 χρόνια εμπειρίας ως στέλεχος πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιριών με ηγετικό ρόλο στο κλάδο τους. Διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων κι έχει με σταθερότητα επιτύχει εταιρικούς στόχους διασφαλίζοντας παράλληλα την αρμονική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας μίας επιχείρησης. Έχει άρτια γνώση των ασφαλιστικών διαδικασιών και διαθέτει ικανότητα ανάλυσης, αξιολόγησης και παρακολούθησης των λειτουργικών και κανονιστικών κινδύνων ασφαλιστικών επιχειρήσεων των κλάδων ζωής, υγείας, αυτοκινήτου και βοηθείας. Είναι πιστοποιημένος στη διαχείριση περιστατικών απάτης αλλά και συμβάντων εσωτερικών αστοχιών με κόστος οικονομικό ή/και φήμης για την επιχείριση.
Προσθέτει αξία με την ικανότητα του να περιγράφει τις αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εταιρικές πολιτικές με απλό και κατανοητό τρόπο και παρέχει εύστοχες συμβουλές για την εφαρμογή τους. Έχει να επιδείξει επιτεύγματα στον ανασχεδιασμό του πλαισίου εσωτερικών ελέγχων και ρίσκων (internal risk and control framework) και στην ανάπτυξη επωφελών πολιτικών και διαδικασιών για την τοπική ασφαλιστική εταιρία. Είναι απόφοιτος Οικονομικών και Επιχειρησιακής Διοίκησης και μιλάει πολύ καλά αγγλικά.
 

Biomedical Technology Engineer
Υποψήφιος με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού σε όλα τα επίπεδα. Διαθέτει άρτιο επιστημονικό υπόβαθρο που καλύπτει σε βάθος ευρύ φάσμα σύγχρονων ιατρικών τεχνολογιών κι ευαισθησία απέναντι στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.  Η εκτενής του εμπειρία σε σημαντικές εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε κάποια από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου συμπληρώνει ιδανικά το υπόβαθρο αυτό καλύπτοντας θέματα που άπτονται άμεσα των διαλειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων με άμεσο θετικό αντίκτυπο στον ασθενή.  Διακρίνεται –πέρα από τον απόλυτο επαγγελματισμό του και τις άρτιες τεχνικές του γνώσεις- για την επαγγελματική του προσωπικότητα, την αμεσότητα στην επικοινωνία, την αναλυτική και κριτική του σκέψη, καθώς και για τον προσανατολισμό του ως προς την υπερεπίτευξη των στόχων και την άριστη διαχείριση projects στα χαμηλότερα δυνατά χρονικά πλαίσια.  Είναι απόφοιτος Εφαρμοσμένης Φυσικής, με δεύτερο πτυχίο σε Medical Electronics and Instrumentation και μεταπτυχιακό στη Μηχανική και Φυσική Επιστήμη της Ιατρικής.  Μιλάει άπταιστα αγγλικά.
 

Sales - Project Manager
Mε πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα έργα υποδομών και πωλήσεις Β2Β κατόρθωσε ανάπτυξη της κερδοφορίας στις εταιρείες που έχει εργαστεί με επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.  Διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης, αφοσίωσης, συνέπειας, προσήλωσης στο αποτέλεσμα και συνεργάζεται άψογα με τους συναδέλφους του από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και τμήματα. Διακρίνεται για τις επικοινωνιακές του ικανότητες, την ευφράδεια του λόγου και την εμπορική αντίληψη και παράλληλα αναλύει τα θέματα/προβλήματα που προκύπτουν φτάνοντας στη βέλτιστη λύση. Επιπλέον, έχει την άνεση να αναπτύσσει σχέσεις και να διαχειρίζεται άριστα τους πελάτες. Διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, παρακινεί τα μέλη της ομάδας και συμβάλει στη  δημιουργία εξαιρετικού κλίματος εργασίας. Το τελευταίο έχει αποδειχθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο πετυχαίνοντας υψηλότατη βαθμολογία στις ενότητες που σχετίζονται με το ομαδικό κλίμα και το στυλ διοίκησης.  Χαρακτηρίζεται επίσης για την ικανότητα να προσαρμόζεται και να αυτοπαρακινείται.  Διαθέτει πτυχίο Μηχανικού με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με τεχνικές πωλήσεων, διαπραγματεύσεις, ηγεσία, οικονομικά κ.α. Μιλάει άριστα αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις γερμανικών.
 

Big Data and Business Analytics Program Manager
O υποψήφιος διαθέτει 20+ έτη εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής και της επιχειρησιακής στρατηγικής. Έχει εκτεθεί σε αγορές του εξωτερικού με κύριο στόχο τον προσδιορισμό και ανάπτυξη ευκαιριών για την επιτάχυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων, αύξησης των εσόδων και βελτίωσης της κερδοφορίας. Αυτή του η εμπειρία προέρχεται κυρίως από το χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη διαχείριση εφαρμογών και την παράδοση προγραμμάτων με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία και τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην αλυσίδα εφοδιασμού, στην εμπορία, στο λιανικό εμπόριο και στα καταναλωτικά αγαθά/μεταποιητικές βιομηχανίες.
Διορατικός, με δυνατότητα αναγνώρισης και ανάλυσης αναγκών, επίτευξης στόχων, εξορθολογισμού λειτουργιών και εκτέλεσης νέων προγραμμάτων. Επίσης, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο να εξισορροπεί το κόστος με την ποιότητα, παραμένοντας πιστός στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης.  Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα δημιουργίας και καλλιέργειας σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, εντός εταιρικού περιβάλλοντος και εξωτερικών συνεργατών. Ξεχωρίζει για την αυξημένη διεθνή του εμπειρία και την ανάπτυξη συνεργασιών ανά την υφήλιο. Είναι απόφοιτος Μαθηματικών και Στατιστικής, με μεταπτυχιακές σπουδές και PhD στα Μαθηματικά και την Επιστήμη Υπολογιστών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλ. 210-6927400 (εσ. 238,206,245,225)  ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".