FMCG Commercial Manager
Ανώτατο Στέλεχος με 18+ έτη εργασιακής εμπειρίας σε τοπικούς και regional ρόλους διαθέτει εμπειρία στη διερεύνηση των τάσεων της αγοράς, στην αξιολόγηση της δυναμικής των καναλιών πώλησης καθώς και στον καθορισμό του εμπορικού κέρδους εντός της αλυσίδας τροφοδοσίας χαρτοφυλακίων/προϊόντων που θα εισαχθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Έχει ηγηθεί στρατηγικής, σχεδιασμού και προϋπολογισμού ενεργειών πωλήσεων, εμπορίου και marketing με πλήρη υπευθυνότητα P&L.  Επιπλέον έχει τεθεί επικεφαλής διαγωνισμού (tender) digital & ecommerce θέτοντας μετρήσιμα KPIs στα συμμετέχοντα agencies.  Σε προγενέστερο ρόλο ήταν υπεύθυνος για την Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά στον ορισμό της στρατηγικής καναλιών, στην αξιολόγηση της αλυσίδας τροφοδοσίας και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά καθώς και στο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του κόστους των εμπορικών ενεργειών που υλοποιούνται σε αυτά.  Επιπρόσθετα, είχε υπό την ευθύνη του τη κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πελατών) καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμας μόνιμης επικοινωνίας στα σημεία Λιανικής.  Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών καταναλωτή, στη διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με σημεία HoReCa/Λιανικής και στην μηνιαία στοχοθέτηση χονδρεμπορίου σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγραμμάτων “sell out” στη περιοχή ευθύνης του.  Είναι απόφοιτος Κοινωνικής Πολιτικής, μιλάει Αγγλικά και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε τομείς συναφείς των ρόλων που διετέλεσε υπεύθυνος.

 

Sr. Product Manager
Επαγγελματίας υψηλού επιπέδου με 18+ έτη εμπειρίας σε τμήματα Marketing φαρμακευτικών εταιρειών.  Χαρακτηρίζεται για την ακεραιότητα, συνέπεια, ήθος, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα και τη φιλοσοφία του Ηγέτη.  Εξαιρετικά οργανωτικό & μεθοδικό άτομο, με επιχειρηματικό πνεύμα, διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα στον Στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων με άριστη διαχείριση πόρων, παραμένοντας σταθερά αφοσιωμένη και προσηλωμένη στο αποτέλεσμα και στην ανάπτυξη. Αναπτύσσει αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης με εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders, έχει μεγάλη επιρροή και πειθώ κι έμφυτη ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργασίες.  Φύσει Team Leader, αναλαμβάνει το συντονισμό, την καθοδήγηση και την έμπνευση ομάδων, με ευελιξία και εύκολη προσαρμογή σε αλλαγές προς όφελος της επιχείρησης.  Έχει διακριθεί σε διεθνή workshops για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων projects που προάγουν την επιτυχία του Brand Strategy.  Είναι πτυχιούχος Χημικός και παρακολουθεί Executive Programme στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Mini-MBA).  Μιλάει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.

 

HR Director
Ο υποψήφιος διαθέτει πάνω από 36 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους κλάδους Τουρισμού, Retail, FMCG και υπηρεσιών τόσο σε Ελληνικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχει να επιδείξει εκτεταμένη εμπειρία στην επιλογή προσωπικού,  στην υλοποίηση πολιτικών αποδοχών & παροχών καθώς επίσης και στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης.  Γνωρίζει σε βάθος την εργατική νομοθεσία, έχει πρακτική εμπειρία στη διαχείριση σωματείων ενώ πετυχαίνει να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τα άτομα της ομάδας του όσο και με τις Δημόσιες Αρχές, κυρίως λόγω του ήπιου χαρακτήρα του και της συνεργατικής του διάθεσης.  Διακρίνεται για τους ευγενείς τρόπους του, την αφοσίωση του και την απόλυτη ψυχραιμία στον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων.  Προσθέτει αξία σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει την πρότερη εμπειρία του αναφορικά στη στρατηγική και στις βέλτιστες πρακτικές.  Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης και διαθέτει ΜΒΑ από Ελληνικό πανεπιστήμιο.  Μιλάει άπταιστα γαλλικά και διαθέτει  πολύ καλή γνώση αγγλικών.

 

Principal Solution Executive
O υποψήφιος διαθέτει 20ετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής.  Έχει δραστηριοποιηθεί για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών  στην ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών πελατών καθώς και στην επίβλεψη ομάδων αναφορικά με την εισαγωγή, υλοποίηση, εφαρμογή και παραμετροποίηση Cloud Services.  Επιπλέον, έχει συμβάλει σημαντικά στην αναγνώριση αναγκών της αγοράς αναφορικά στην εφαρμογή Cloud Υπηρεσιών κι έχει προτείνει αλλαγές και βελτιώσεις με στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της απόδοσης μεγάλων εταιρειών.  Ιδιαίτερα έχει αναπτύξει know-how σε ΙΤ περιβάλλοντα καθώς και έχει δράσει συμβουλευτικά σε επενδύσεις εταιρειών σχετικές με τον τομέα αυτό.  Διαθέτει ολοκληρωμένη εμπορική αντίληψη, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, δημιουργικότητα, διορατικότητα και απολαμβάνει να καινοτομεί.

 

IT Manager
Έμπειρο στέλεχος με άνω των 16 ετών εργασιακή εμπειρία, κατέχει ρόλο IT Manager με κύριες αρμοδιότητες την επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής της επιχείρησης, την ολοκληρωτική διαχείριση των ΙΤ συστημάτων της, την εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα πληροφορικής, τη διάγνωση των αναγκών της εταιρείας σε SW/HW επίπεδο, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κλπ.  Σε προηγούμενο ρόλο ως Senior IT Administrator, είχε υπό την ευθύνη του περίπου 130 χρήστες.  Παρακολουθούσε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και φρόντιζε για την υποβολή προτάσεων προς την διοίκηση με στόχο την εξέλιξη των συστημάτων και τη μείωση κόστους σε εξοπλισμό και υπολογιστικά προγράμματα.  Τέλος, έχει διατελέσει, για διάστημα περίπου επτά ετών, ρόλο Information Technology Manager.  O υποψήφιος διαθέτει BSc. in Computing καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά συστήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλ. 210-6927400 (εσ. 238,206,245,225)  ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".