Chief Human Resources Officer
Με συνολική προϋπηρεσία 17 ετών, έχει εργαστεί σε πολλούς και διαφορετικούς Senior ρόλους στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε εταιρίες του τραπεζικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού χώρου.  Διαθέτει εμπειρία στην ίδρυση νέων εταιριών, στη σύσταση νέων επιχειρησιακών μονάδων, καθώς επίσης στην αναδιοργάνωση ομάδων εργασίας, στον ανασχεδιασμό και βελτίωση διαδικασιών και συστημάτων, με στόχο την υποστήριξη και επίτευξη των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων του οργανισμού.  Στο πλαίσιο του εκάστοτε ρόλου του, έχει διαχειριστεί μεγάλα στρατηγικά έργα ως επικεφαλής διατμηματικών ομάδων εργασίας, σε συνεργασία με καταξιωμένους εξωτερικούς συνεργάτες και γραμμή αναφοράς την ανώτατη διοίκηση.  Διαθέτει πτυχίο Ψυχολογίας και μεταπτυχιακό στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και μιλάει άπταιστα αγγλικά.


Supply Chain Professional
Χημικός Μηχανικός με 8ετή εμπειρία σε θέσεις Supply Chain, procurement, demand/supply planning, MRP, production planning, διεύθυνση παραγωγής εργοστασίου, σε ελληνικές εταιρείες FMCG. Επίσης, διαθέτει 8ετή εμπειρία ως Technical Customer service (trainings to sales force, on site solution provider, safety and regulatory contact to authorities, etc.) σε πολυεθνική FMCG (building materials).  Έχει αναλάβει ποικίλα Projects, όπως μετεγκατάσταση παραγωγής, αναδιάρθρωση τμήματος παραγωγής, σχεδιασμό και εγκατάσταση MRP, ISO 9001, ανάπτυξη νέων προϊόντων/τεχνολογιών, ανάπτυξη νέων πελατών, κλπ. Ομαδικός, επικοινωνιακός, εξωστρεφής με ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε πολύπλοκα Projects που απαιτούν συντονισμό πολλών ατόμων/ομάδων, είναι επίσης  αναλυτικός και μεθοδικός με ισχυρή αίσθηση του δίκαιου.  Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός και μιλάει καλά αγγλικά.


Marketing & B2B Sales Professional
Επαγγελματίας με 20ετή εμπειρία κυρίως σε τμήματα Marketing και Πωλήσεων, Β2Β υπηρεσίες και προϊόντα, τόσο σε πολυεθνικές και όσο και ελληνικές εταιρείες. Δημιουργικό άτομο με οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες, διαθέτει δυναμική επικοινωνιακή προσωπικότητα, αναλυτική σκέψη και έχει διαχειριστεί μεγάλους προϋπολογισμούς έχοντας στην ευθύνη της καμπάνιες λανσαρίσματος προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο το εύρος above και below the line ενεργειών. Με εμπειρία στις Πωλήσεις και στη διαχείριση μεγάλων πελατών έχει πετύχει αύξηση μεριδίων και ισχυροποίηση των σχέσεων. Προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, με ήθος και συνέπεια μπορεί να συνεργάζεται με διάφορες διαπολιτισμικές ομάδες, να προάγει την ομαδικότητα και να συνομιλεί με υψηλά ιστάμενους. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc σε Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά και γνωρίζει αρκετά καλά Ισπανικά.

 

Investment Manager
Ο υποψήφιος διαθέτει 22 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του investment management και 4 χρόνια στο management consulting. Πρόκειται για ένα δημιουργικό  και οργανωτικό άτομο με αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και συντονισμού ομάδας συνεργατών. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός σε διαφορετικές  επιχειρήσεις με εμπειρία κυρίως σε πολυεθνικές επιχειρήσεις  με υψηλό επίπεδο οργάνωσης και τεχνογνωσίας, ενώ διαθέτει και μικρή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση.  Διακρίνεται για την επικοινωνιακή και διαπραγματευτική του ικανότητα που αποτελούν αποτέλεσμα της εμπειρίας του σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα.  Η εργασιακή του εμπειρία σε θέσεις management consultancy και investment management συνθέτουν έναν έμπειρο επαγγελματία στον τομέα του investment management και finance. Είναι κάτοχος πτυχίου  διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου MBA Finance. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, και μέτρια γαλλικά & ισπανικά.

 

Marketing Director
Η υποψήφια διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον τομέα του Μάρκετινγκ με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη παγκόσμιων εμπορικών σημάτων και υλοποίηση καμπάνιας 360ο σε διάφορες διεθνείς αγορές, απευθείας ή μέσω διανομέων (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία). Γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα των τροφίμων, των καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Έχει τεθεί επικεφαλής σε λανσαρίσματα νέων προϊόντων συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη υψηλών ποσοστών κερδοφορίας. Πρόκειται για ένα αφοσιωμένο και οργανωτικό άτομο με στρατηγική σκέψη κι ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Είναι εξαιρετικά δεσμευμένη στην επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων, ευέλικτη να προσαρμοστεί σε ταχείες αλλαγές και πρόθυμη να μάθει νέες δεξιότητες.  Ομαδικός παίκτης με δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπων και έμφαση στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων συνεργασίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Μάρκετινγκ και μιλάει πολύ καλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλ. 210-6927400 (εσ. 238,206,245,225)  ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".