Senior CFO 

20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας με εξειδίκευση σε θέσεις Οικονομικής Κατεύθυνσης όπως Λογιστήριο, Οικονομική Ανάλυση, Πιστώσεις, Budget, Κοστολόγηση, Προμήθειες, Προγραμματισμός Παραγωγής, Διεύθυνση Εργοστασίου.  Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική γνώση σε: Λογιστική εταιριών, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εργατικό δίκαιο, φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, μισθοδοσία, κλπ.  Ασχολήθηκε με την αναζήτηση νέων προμηθευτών, τη διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας και το κλείσιμο επικερδών συμφωνιών.  Ως Διευθυντής εργοστασίου κατείχε την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του και της διοίκησης επιμέρους διευθύνσεων (Τεχνική, Προμήθειες, Οικονομική, Ανθρώπινο Δυναμικό), της εκπαίδευσης και καθοδήγησης ανθρώπινου δυναμικού.  Διαθέτει άδεια Λογιστή Α’ Τάξης. Είναι πτυχιούχος του  τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και διαθέτει MBA στο Financial Management.
 

Finance Manager
5+ έτη εμπειρίας ως στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης σε ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και 10+ έτη ελεγκτικής εμπειρίας ως ανώτερο στέλεχος/διευθυντής σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες (Big 4), στα πλαίσια των οποίων έχει αναλάβει εύρος Διευθυντικών ρόλων, όπως financial management & financial reporting, διεύθυνση λογιστηρίου, εσωτερικό έλεγχο & διαδικασίες, αναδιοργάνωση & αναχρηματοδότηση, οικονομική στρατηγική βασισμένη στο budgeting και στο cash flow analysis, financial modeling,κλπ.  Δυναμικός, με γρήγορη αντίληψη, προσηλωμένος στους στόχους της διοίκησης σεβόμενος αυστηρά deadlines, με ισχυρές επικοινωνιακές ικανότητες και εξαιρετικός team player.  Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Εφαρμοσμένης Λογιστικής) και επαγγελματικού τίτλου σπουδών (ACCA και ΜΕΤΚΕ), γνώστης Αγγλικών, Γερμανικών και Ελληνικών, κάτοχος Άδειας Λογιστή. 
 

Sales & Project Manager 
Ο υποψήφιος διαθέτει 20ετή εμπειρία σε διαχείριση έργων και στρατηγικές πωλήσεις. Ολοκληρωμένος επαγγελματίας που συμμετείχε με επιτυχία σε έργα υποδομής αλλά και στον κλάδο της χονδρικής, διαχειριζόταν πολύπλοκα έργα και πελάτες υψηλών απαιτήσεων. Είναι άτομο με αναλυτική και εμπορική σκέψη, ανεπτυγμένες δεξιότητες διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να αναπτύσσει τους ανθρώπους τον οδηγεί σταθερά σε επίτευξη των αποτελεσμάτων της ομάδας. Αναπτύσσει σχέσεις αμοιβαίας συνεισφοράς, έχει προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελάτων αλλά και μεγάλη άνεση να παρουσιάζει μπροστά σε κοινό. 
Επιδεικνύει αποτελεσματικά προτάσεις προστιθέμενης αξίας σε δυνητικούς πελάτες με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση των εσόδων. Διαθέτει πτυχίο Engineering από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, έχει γνώση σχεδιασμού προϋπολογισμού και προβλέψεων, μιλάει άπταιστα Αγγλικά και καλά Γερμανικά.  
 

Financial Controlling Manager 
Η υποψήφια έχει 15ετή εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με αποδεδειγμένη ικανότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Εξαιρετικά οργανωτικό άτομο με αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και προσανατολισμό σε ποιοτικά αποτελέσματα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διασφάλιση υλοποίησης έργων μετασχηματισμού, ελέγχου κόστους και αποδοτικότητας. Ικανή να δημιουργεί αποτελεσματικές ομάδες και να χτίζει ισχυρές σχέσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ένα από τα επιτεύγματα της είναι η αναγνώριση ως εργαζόμενη υψηλού δυναμικού στο πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων της εταιρείας για 5 συναπτά έτη. Διαθέτει πτυχίο στη Στατιστική, MSc σε Οικονομικά καθώς και MBA. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.
 

Sr. Financial Controller 
Επαγγελματίας με άνω των 21 ετών εμπειρίας σε financial controlling, σχεδιασμό στρατηγικής και management accounting. Έχει διατελέσει στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στον χώρο του retail. Είναι επικοινωνιακός με αυξημένες διαπροσωπικές δεξιότητες και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση ομάδων. Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των οικονομικών, φοροτεχνικών και πιστωτικού ελέγχου. Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων. Διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζεται γρήγορα σε νέες προκλήσεις αλλά και νέα εργασιακά περιβάλλοντα και είναι πρόθυμος να μεταλαμπαδεύσει την γνώση του και τις εμπειρίες του. Είναι άριστος γνώστης των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά και MBA με εξειδίκευση στο Finance από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και σχετικά καλά Ιταλικά. Άρτια χρήση Microsoft Dynamics, SAP, Hyperion και Oracle.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206)  ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".