Chief Financial Officer

16+ έτη εμπειρίας στην Οικονομική Διεύθυνση, εκ των οποίων τα μισά σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με τα υπόλοιπα σε μεγάλους εισηγμένους ελληνικούς ομίλους. Η εμπειρία του αφορά σε διάφορα industries (βιομηχανία, retail, παροχή υπηρεσιών) με ποικιλία παραστάσεων που τον καθιστά προσαρμοστικό και τον βοηθά στο να προτείνει και να εφαρμόσει best practices από κάθε τομέα. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ρόλους CFO/Finance Director σε τρία διαφορετικά industries και διαθέτει εμπειρία σε όλα τα κομμάτια μιας Οικονομικής Διεύθυνσης από το στήσιμό της έως και υποστήριξη πρακτικών cost cutting & restructuring, refinancing/τράπεζες κλπ. Χαρακτηρίζεται πρωτίστως για το ήθος, την επαγγελματικότητα, την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη που εμπνέει μαζί με το οργανωτικό του πνεύμα, τη φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών και πρακτικών, την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία εξαιρετικών σχέσεων με τους συναδέλφους και συνεργάτες. Κατέχει πτυχίο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μεταπτυχιακό MBA από την Ολλανδία και την Αμερική, καθώς και διεθνές professional accreditation, ενώ ομιλεί άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και καλά Γερμανικά.  Αναζητά Senior Finance θέση ή θέση CFO.


Senior Human Resources Manager

18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας με εξειδίκευση στο management, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στην επιλογή & εκπαίδευση προσωπικού, στην αξιολόγηση & ανάπτυξή του κλπ. Έχει απασχοληθεί σε όλους τους τομείς της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού όπως Recruitment, Compensation & Benefits, Learning & Development, Talent Management, Corporate culture. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική γνώση στο εργατικό δίκαιο, στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, στη διαχείριση προϋπολογισμού, στη μισθοδοσία, στη διεξαγωγή & στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων εργαζομένων,  στη μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία και στον προσδιορισμό των απαιτήσεων κατάρτισης. Συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών για την ανάπτυξη των πωλήσεων, την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Είναι πτυχιούχος του  τμήματος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει Team Coaching & Diagnosis Δίπλωμα από το Athens Coaching Institute. Επιπρόσθετα, έχει παρακολουθήσει το Executive Programme  στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
Regional Sales Director

25 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη,  διετέλεσε ανώτερο διοικητικό στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στη διεύθυνση προσωπικού, στις πωλήσεις, στις εξαγωγές, στην επιχειρηματικότητα και σε έργα από διάφορους κλάδους εντός και εκτός Ελλάδας. Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην καθοδήγηση πολυμελών ομάδων, στον σχεδιασμό και προώθηση επιχειρηματικών λύσεων αιχμής, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα, την αφοσίωση των εργαζομένων και την αύξηση εσόδων στις επιχειρήσεις που έχει εργασθεί.  Έμπειρος διαπραγματευτής, με επιχειρηματικό πνεύμα και ικανότητα να δημιουργεί σταθερές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους, καταφέρνει να εξασφαλίζει συναίνεση σε πολλαπλά οργανωτικά επίπεδα. Κάποιες από τις βασικές του δεξιότητες περιλαμβάνουν τον Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη & Ηγεσία Ομάδας, τον Προσανατολισμό στον στόχο, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες διοίκησης & οργάνωσης, διαχείριση μεγάλων εταιρικών λογαριασμών και διαπραγματεύσεις συμβάσεων. Είναι Πτυχιούχος Χημικός του Πανεπιστημίου Κολωνίας.


Logistics and Distribution Manager

Στέλεχος με εμπειρία άνω των 20 ετών σε τμήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομής για λογαριασμό πολυεθνικών εταιριών στην ελληνική αγορά. Έχει διατελέσει επικεφαλής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας, για την εγχώρια αγορά αλλά και για χώρες του εξωτερικού. Μέσω των ρόλων που κατείχε συνετέλεσε στην επίτευξη των ετήσιων εταιρικών στόχων πωλήσεων και στην απόλυτη ικανοποίηση του συνόλου των πελατών. Διαθέτει επίσης εμπειρία, από θέση ευθύνης, στις διαδικασίες υλοποίησης και βελτίωσης του λογισμικού SAP, σε modules SD (Sales & Distribution) και ΜΜ (Materials Management), ταυτόχρονα με την εκπαίδευση των τελικών χρηστών. Χαρακτηρίζεται για τη συνέπεια, το ήθος, την αφοσίωση στο αντικείμενο εργασίας και το ομαδικό της πνεύμα.  Είναι μεθοδική, με αναλυτικό τρόπο σκέψης, ευέλικτη, με υψηλή ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές και αναδιαρθρώσεις. Οι σπουδές της αφορούν στην Στατιστική και μιλάει άπταιστα Αγγλικά, καθώς και λίγα Γερμανικά και Γαλλικά.
 

Senior Brand Manager

Η υποψήφια έχει 15 χρόνια εμπειρίας σε εταιρία με ηγετικό ρόλο στον κλάδο του FMCG με εξειδίκευση στο χτίσιμο εμπορικών σημάτων σε επίπεδο πελάτη. Επαγγελματίας με στρατηγική και αναλυτική σκέψη που αναπτύσσει και εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές και πλάνα για Brand Management και Shopper Marketing. Δυναμική, παθιασμένη, δημιουργική, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα με αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης σύνθετων χαρτοφυλακίων, αξιοποιώντας τη γνώση της δυναμικής της αγοράς και μετατρέποντας τις ιδέες των καταναλωτών/αγοραστών σε δράσεις. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με ποικίλες και διαπολιτισμικές ομάδες και έχει ικανότητα επιρροής στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου σε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. in Management with Marketing (με διάκριση στη διπλωματική εργασία). Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206)  ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".