HR Business Partner 
20+ έτη εμπειρίας σε ρόλους Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης σε πολυεθνικές εταιρείες στο λιανεμπόριο, τις τηλεπικοινωνίες /τεχνολογία και κυρίως στο τραπεζικό τομέα. Κατέχει εμπειρία σε όλο το φάσμα δράσεων του Ανθρώπινου Δυναμικού με ενεργή συμμετοχή σε πλήθος έργων Due Diligence, Merger & Acquisition, Assessment Centers στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Β. Αφρικής. Ιδιαίτερα οξυδερκής επαγγελματίας, με μεγάλη άνεση στην επικοινωνία, εμπειρία σε Matrix Structures αλλά και ισχυρό Strategic Thinking και Cultural Awareness. Αναζητά να προχωρήσει σε θέση στρατηγικού HR Director / HR Business Partner στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό στους κλάδους του FMCG, Τεχνολογίας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ναυτιλία ή σε κάποιο άλλο αναπτυσσόμενο κλάδο των επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου στην Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διαχείριση Κρίσεων - Ηγεσία καθώς και κάτοχος MBA.  Μιλάει και γράφει Ελληνικά, Αγγλικά, και Ρώσικα.

Data Warehouse Manager 
Ολοκληρωμένoς επαγγελματίας στη τεχνολογία πληροφορικής και των υπηρεσιών με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση μεγάλων, πολύπλοκων έργων βάσεων δεδομένων με εξαιρετική εμπειρία στο σχεδιασμό και τη κατασκευή συστημάτων απογραφής δεδομένων Data Warehouse / MIS Systems. Με βαθειά γνώση όλων των τραπεζικών προϊόντων και εμπειρία τόσο στην συμβουλευτική και εγκατάσταση τραπεζικών και Business Intelligence συστημάτων ως μέλος της IBM όσο και ως επικεφαλής Data Warehouse και αργότερα ως IT Manager σε 2 από τις συστημένες τράπεζες. Με μεγάλη εξοικείωση στη διαχείριση ατόμων με επιχειρηματικό μεν αλλά τεχνικό υπόβαθρο, έχει εξυπηρετήσει όλους τους σημαντικούς τεχνικούς, λειτουργικούς και διευθυντικούς ρόλους στον τομέα της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλή σχεδιαστή, του υπεύθυνου υλοποίησης μονάδων και του υπεύθυνου έργου, παρέχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι πτυχιούχος φυσικής και μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων από τη Μεγάλη Βρετανία. Γνώστης Ελληνικών, Αγγλικών και Γερμανικών.

Finance Manager 
10+ έτη εμπειρίας ως ανώτερο στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης και Διαχείρισης Κινδύνου σε πολυεθνικές εταιρείες και σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια των οποίων έχει αναλάβει εύρος ρόλων financial and risk management, remarketing and accounts receivable (collection) management  μέχρι και το επίπεδο του Head of Finance. Η εμπειρία της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δυναμική και υπεύθυνη, με άριστη ικανότητα ανάπτυξης ταλέντων και συστημάτων, ειδική στην επίλυση προβλημάτων, απολαμβάνει να προσαρμόζεται εξαιρετικά γρήγορα σε νέες προκλήσεις και σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα. Διαθέτει επίσης ισχυρό business initiative και γρήγορη αντίληψη. Κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού Οικονομικών, γνώστης Αγγλικών και Ελληνικών, κάτοχος  Άδειας Λογιστή Α Τάξης, με διακρίσεις όπως αυτή του Manager of the Year, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Senior Program Manager 
10+ έτη εμπειρίας σε ρόλους Senior Software Engineer, International  Project Manager και Program Director, στη επιτυχή διαχείριση κυρίως διεθνών έργων σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, Αυστραλία & Βορ. Αφρική. Συμβάλλει καθοριστικά με την ιδιότητα του ΙΤ expert στην παροχή εύληπτων εξηγήσεων τόσο στην εσωτερική διοίκηση όσο και στους εξωτερικούς πελάτες, δρώντας πολλές φορές ως Presales Specialist, προσφέροντας λύσεις προστιθέμενης αξίας, φροντίζοντας πάντα να τηρούνται οι τεχνικές  και λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και η ανώτατη δυνατή αποτελεσματικότητα. Χαρακτηρίζεται από την ισχυρή πελατοκεντρική προσέγγιση και τον προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων εντός αυστηρών χρονικών και οικονομικών ορίων. Με μεγάλη εξοικείωση στη διοίκηση πολυπολιτισμικών ομάδων, ισχυρές διαπραγματευτικές και ηγετικές ικανότητες. Αναζητά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τα UAE σε ρόλο software Project Manager.  Διαθέτει πτυχίο Computing από το University of Sunderland και Software Engineering από το Teesside University. Επικοινωνεί με ευχέρεια στα αγγλικά και σε καλό επίπεδο στα ισπανικά.

ERP Project Manager
20+ έτη εμπειρίας σε έργα ERP στη βιομηχανία, τα FMCG & το IT consulting. Μεγάλη εξειδίκευση στο Project Management, Software, Hardware/Asset Management και στο Business Management Re-engineering.  Γνωρίζει βάσεις δεδομένων RDBMS (Oracle, MySQL), και έχει αναλάβει επιτυχημένα ρόλο Project Manager στο SAP για modules όπως: FI, MM, SD, PI & BW. Ιδιαίτερα εξοικειωμένος με όλες τις φάσεις του Product /Process Design Business /Requirements Analysis, αρχιτεκτονική βάσεων καθώς και το data consolidation διαφορετικών ERP συστημάτων από διάφορες τοποθεσίες. Άτομο με ευχέρεια στην επικοινωνία, με αναλυτική σκέψη, οργάνωση και πάθος για τη δουλειά του, φροντίζει ώστε να κατανοεί σε βάθος το business και τις ανάγκες του δημιουργώντας λύσεις που εξυπηρετούν τους χρήστες και την ομαλή λειτουργία των οργανισμών. Είναι κάτοχος πτυχίου Computer Systems Engineering από το ΑΤΕΙ Πειραιά και full-time MBA από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μιλάει άπταιστα Αγγλικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προφίλ υποψηφίων ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο. Γρηγόρη Λεμονή, Manager της Manpower Professional, τηλ. 210-6927400 (εσ.234,238,206) email glemonis@manpowergroup.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ".