Αποτελέσματα Έρευνας 2016
Προσωπικές Δεξιότητες για την ανάδειξη Ταλέντου στην εργασία
Πρόκληση για το μέλλον: Η Διακράτηση του Ταλέντου


Για την Ελλάδα, η κριτική σκέψη αποτελεί την πιο επιθυμητή ικανότητα ενώ σημαντικός παράγοντας Επιτυχίας για τα Ταλέντα η συνεχής Εκμάθηση
H ManpowerGroup παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2016 «Προσωπικές Δεξιότητες για την ανάδειξη Ταλέντου στην εργασία». Με βάση τις ευρέως αναγνωρισμένες και απαιτούμενες δεξιότητες από την αγορά εργασίας, η έρευνα η οποία διεξήχθη σε διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή 3791 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 8 ευρωπαϊκές χώρες- προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του Ταλέντου.

H έρευνα αναδεικνύει το σετ των Προσωπικών Δεξιοτήτων το οποίο ένα Ταλέντο θα πρέπει να πρεσβεύει. Αυτό το σετ επιβεβαιώνει την ετερογένεια ενός ιδανικού προφίλ που συνδυάζει δεξιότητες όπως ο Πραγματισμός, η Ευελιξία στην ομάδα εργασίας και η Συνεργασία.
Έτσι, η Επίλυση προβλήματος (69%), η Προσήλωση στον στόχο (58%)
και η Συνεργασία (57%) αποτελούν τις τρεις πιο επιθυμητές Προσωπικές Δεξιότητες για το Ταλέντο που απαιτούνται από τις εταιρείες. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τσεχία και η Ουγγαρία τοποθετούν την «Επίλυση προβλημάτων» στην πρώτη θέση.

 

Most wanted soft skills

 

Περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν Προσωπικές Δεξιότητες οι οποίες να συσχετίζονται αποκλειστικά με μια συγκεκριμένη γενιά
Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, ωστόσο πιστεύει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και εκείνες που αφορούν σε Big Data συνδέονται ειδικά με την γενιά των «Millennials».
Η Διαχείριση Ανθρώπων σχετίζεται κυρίως με τις γενιές των "Baby Boomers" και "Generation X".

 

Different skills for different generation

 

«Ποια είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες εταιρείες σε σχέση με το Ταλέντο» σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα; Η πλειοψηφία των χωρών που συμμετείχε καταδεικνύει ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι να διακρατήσουν τα Ταλέντα (37%) στο εργατικό τους δυναμικό.
Η “ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ” του Ταλέντου εμφανίζεται ως η πιο σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες που στοχεύουν να διαφοροποιηθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά.
Παράλληλα, το 27% υποστηρίζει ότι η βασική πρόκληση είναι να προσδιοριστούν καλύτερα οι απαραίτητες ενέργειες για να Αναπτυχθεί το Ταλέντο. Στην τρίτη θέση των προκλήσεων τοποθετούνται οι ευκαιρίες Προσέλκυσης των Ταλέντων με στόχο τη διαμόρφωση επιτυχημένων στρατηγικών (18%).

 

The challenges companies have to face

 

«Ποιος είναι ο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το Ταλέντο στα επόμενα τέσσερα χρόνια;».
Το Ταλέντο προσδιορίζεται μέσα από ένα μείγμα βασικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που συνδράμουν στην επιτυχία των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον. Η Ρευστότητα, η συνεχής Εκμάθηση και η Κινητικότητα αποτελούν τα βασικά συστατικά.
Η Ρευστότητα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για τα Ταλέντα και περιγράφεται ως η ικανότητα ομαλής προσαρμογής σε ένα εταιρικό περιβάλλον, η δυναμική και αποτελεσματική αντίδραση στην εναλλαγή θέσεων εργασίας καθώς και η πολύ-πραγματοσύνη. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα δώσουν ώθηση στα άτομα με ταλέντο να ξεχωρίσουν στο μελλοντικό εργασιακό τοπίο. Η συνεχής Εκμάθηση μέσα από την πρακτική εφαρμογή της Ευμάθειας παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ταλέντου (29%). Η Ελλάδα δίνει μεγάλη σημασία στην συνεχή Εκμάθηση σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Τέλος, ο παράγοντας της Κινητικότητα εμφανίζεται με χαμηλότερη συσχέτιση (15%).

 

Talent is liquid