Μνημόνιο Συνεργασίας ManpowerGroup Ελλάδας & Elevate Greece για προσέλκυση, αξιολόγηση και εκπαίδευση απόφοιτων STEM

Επικοινωνήστε μαζί μας
Αναζητάς εργασία;

H ιστοσελίδα της ManpowerGroup για τους υποψήφιους έχει αλλάξει.
Μείνετε συντονισμένοι με την www.manpower.gr