Υπάλληλος Γραφείου με Γνώσεις Λογιστικής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό εμπορικής εταιρίας αναζητά υπάλληλο γραφείου – αποθήκης με γνώσεις λογιστικής.

Περιγραφή

Οι Κύριες αρμοδιότητες είναι:
• Τήρηση λογιστικών φακέλων εισαγωγών – εξαγωγών
• Τιμολόγηση
• Χρηματοοικονομική παρακολούθηση υπολοίπων πελατών-προμηθευτών
• Επικοινωνία με πελάτες-προμηθευτές
• Υποστήριξη εμπορικού τμήματος
• Ποσοτική παραλαβή εμπορευμάτων

Προσόντα:

• Απόφοιτος ΙΕΚ / ΤΕΙ/ ΑΕΙ
• Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση SoftOne ERP
• Άπταιστη γνώση Αγγλικών και κυρίως εμπορικής αλληλογραφίας
• Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Απολαβές:

• Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές.
• Πρόσληψη Αορίστου Χρόνου.

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

09/06/2019

Κωδικός Εργασίας:

200319

Προβολές:

1341

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπάλληλος Γραφείου με Γνώσεις Λογιστικής

grecia
09/06/2019
200319
1341
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό εμπορικής εταιρίας αναζητά υπάλληλο γραφείου – αποθήκης με γνώσεις λογιστικής.

Περιγραφή

Οι Κύριες αρμοδιότητες είναι:
• Τήρηση λογιστικών φακέλων εισαγωγών – εξαγωγών
• Τιμολόγηση
• Χρηματοοικονομική παρακολούθηση υπολοίπων πελατών-προμηθευτών
• Επικοινωνία με πελάτες-προμηθευτές
• Υποστήριξη εμπορικού τμήματος
• Ποσοτική παραλαβή εμπορευμάτων

Προσόντα:

• Απόφοιτος ΙΕΚ / ΤΕΙ/ ΑΕΙ
• Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση SoftOne ERP
• Άπταιστη γνώση Αγγλικών και κυρίως εμπορικής αλληλογραφίας
• Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Απολαβές:

• Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές.
• Πρόσληψη Αορίστου Χρόνου.