Υπεύθυνος Πωλήσεων Εξωτερικού- Δυτική Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στο χώρο της Βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων Εξωτερικού για την
περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:

• Επέκταση & υποστήριξη του υφιστάμενου πελατολογίου και αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην διεθνή αγορά
• Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας και ανεύρεση νέων πελατών
• Προετοιμασία, δειγματισμός, διαπραγμάτευση & κλείσιμο συμφωνιών
• Επίλυση των προβλημάτων των πελατών του στο εξωτερικό
• Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
• Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

Απαιτούμενα προσόντα:

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών
• Αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες στη διαχείριση πελατών του εξωτερικού
• Γνώση Η/Υ: MS Οffice, εμπειρία σύγχρονου περιβάλλοντος ERP
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
• Επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν
• Πτυχίο: Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακό θα ληφθεί υπόψη

Παροχές :

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

27/05/2019

Κωδικός Εργασίας:

100215

Προβολές:

675

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπεύθυνος Πωλήσεων Εξωτερικού- Δυτική Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
27/05/2019
100215
675
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στο χώρο της Βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων Εξωτερικού για την
περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:

• Επέκταση & υποστήριξη του υφιστάμενου πελατολογίου και αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην διεθνή αγορά
• Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας και ανεύρεση νέων πελατών
• Προετοιμασία, δειγματισμός, διαπραγμάτευση & κλείσιμο συμφωνιών
• Επίλυση των προβλημάτων των πελατών του στο εξωτερικό
• Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
• Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

Απαιτούμενα προσόντα:

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών
• Αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες στη διαχείριση πελατών του εξωτερικού
• Γνώση Η/Υ: MS Οffice, εμπειρία σύγχρονου περιβάλλοντος ERP
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
• Επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν
• Πτυχίο: Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακό θα ληφθεί υπόψη

Παροχές :

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης