Υπεύθυνος Ποιότητας (Μάνδρα Αττικής)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας με ηγετική θέση στην επεξεργασία μετάλλων, αναζητά υποψήφιο να καλύψει τη θέση του Υπευθύνου Ποιότητας για την περιοχή της Μάνδρας.

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Εργοστασίου.

Περιγραφή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

• Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κι επίλυσης βλαβών
• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων
• Διασφάλιση standards ISO 9001, διαχείριση Claims
• Παραλαβή και αποθήκευση Ά υλών
• Υπεύθυνος απολογιστικών προγραμμάτων παραγωγής κι ελέγχων
• Επίλυση τεχνικών προβλημάτων και βλαβών (ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχιούχος AEI, Πολυτεχνικής Σχολής (ιδανικά Ηλεκτρολόγος, εναλλακτικά Μηχανολόγος Μηχανικός)
• Προϋπηρεσία σε περιβάλλον παραγωγής ή/και εμπειρία σε διασφάλιση ποιότητας είναι επιθυμητή
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Δεύτερη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες για τους άνδρες υποψηφίους

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

• Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
• Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης κι εξέλιξης
• Μακροχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης με ενεργή συμμετοχή σε όλα τα αντίστοιχα τμήματα
• Απασχόληση σε ένα ενδιαφέρον αντικείμενο στα πλαίσια ενός σύγχρονου και οργανωμένου εργασιακού περιβάλλοντος

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

02/05/2019

Κωδικός Εργασίας:

100189

Προβολές:

347

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπεύθυνος Ποιότητας (Μάνδρα Αττικής)

grecia
02/05/2019
100189
347
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας με ηγετική θέση στην επεξεργασία μετάλλων, αναζητά υποψήφιο να καλύψει τη θέση του Υπευθύνου Ποιότητας για την περιοχή της Μάνδρας.

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Εργοστασίου.

Περιγραφή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

• Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κι επίλυσης βλαβών
• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων
• Διασφάλιση standards ISO 9001, διαχείριση Claims
• Παραλαβή και αποθήκευση Ά υλών
• Υπεύθυνος απολογιστικών προγραμμάτων παραγωγής κι ελέγχων
• Επίλυση τεχνικών προβλημάτων και βλαβών (ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχιούχος AEI, Πολυτεχνικής Σχολής (ιδανικά Ηλεκτρολόγος, εναλλακτικά Μηχανολόγος Μηχανικός)
• Προϋπηρεσία σε περιβάλλον παραγωγής ή/και εμπειρία σε διασφάλιση ποιότητας είναι επιθυμητή
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Δεύτερη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες για τους άνδρες υποψηφίους

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

• Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
• Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης κι εξέλιξης
• Μακροχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης με ενεργή συμμετοχή σε όλα τα αντίστοιχα τμήματα
• Απασχόληση σε ένα ενδιαφέρον αντικείμενο στα πλαίσια ενός σύγχρονου και οργανωμένου εργασιακού περιβάλλοντος