Υπεύθυνος Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της, Εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των δομικών υλικών, με παραγωγική μονάδα στην Βόρεια Ελλάδα, αναζητά Υπεύθυνο Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Περιγραφή

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Ανάλυση, σχεδιασμός, καταγραφή, παραμετροποίηση και υποστήριξη λύσεων στα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας της εταιρίας
• Σχεδιασμός, εκτέλεση και παρακολούθηση συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών
• Επίλυση θεμάτων μηχανογράφησης και ψηφιοποιήσεις δεδομένων
• Διασφάλιση ασφάλειας πληροφοριών, πρόσβασης δικτύου και αποθήκευσης κρίσιμων πληροφοριών
• Υποστήριξη χρηστών και επίλυση θεμάτων πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
• Διαχείριση και τήρηση διαδικασιών back up των συστημάτων της εταιρίας
• Διαμόρφωση προτάσεων σχεδιασμού και βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος
• Καταγραφή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων με βάση τα κριτήρια του GDPR
• Ανάληψη ρόλου Data Protection Officer

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ :
• Πτυχίο ΑΕI-ΤΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, τεχνικού υπολογιστών ή προγραμματισμού
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχο τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση, σε μεγάλη παραγωγική ή βιομηχανική εταιρία
• Γνώση και hands-on εμπειρία σε ERP συστήματα
• Άριστη γνώση σε τεχνική διαχείριση δικτύων υπολογιστών/τηλεπικοινωνίας και σε συστήματα hardware/software
• Άριστη γνώση Microsoft Office
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ικανότητα αποδοτικής επικοινωνίας και συνεργασίας με ομαδικό πνεύμα
• Ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα

Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

31/05/2019

Κωδικός Εργασίας:

100224

Προβολές:

394

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπεύθυνος Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

grecia
31/05/2019
100224
394
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της, Εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των δομικών υλικών, με παραγωγική μονάδα στην Βόρεια Ελλάδα, αναζητά Υπεύθυνο Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Περιγραφή

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Ανάλυση, σχεδιασμός, καταγραφή, παραμετροποίηση και υποστήριξη λύσεων στα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας της εταιρίας
• Σχεδιασμός, εκτέλεση και παρακολούθηση συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών
• Επίλυση θεμάτων μηχανογράφησης και ψηφιοποιήσεις δεδομένων
• Διασφάλιση ασφάλειας πληροφοριών, πρόσβασης δικτύου και αποθήκευσης κρίσιμων πληροφοριών
• Υποστήριξη χρηστών και επίλυση θεμάτων πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
• Διαχείριση και τήρηση διαδικασιών back up των συστημάτων της εταιρίας
• Διαμόρφωση προτάσεων σχεδιασμού και βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος
• Καταγραφή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων με βάση τα κριτήρια του GDPR
• Ανάληψη ρόλου Data Protection Officer

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ :
• Πτυχίο ΑΕI-ΤΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, τεχνικού υπολογιστών ή προγραμματισμού
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχο τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση, σε μεγάλη παραγωγική ή βιομηχανική εταιρία
• Γνώση και hands-on εμπειρία σε ERP συστήματα
• Άριστη γνώση σε τεχνική διαχείριση δικτύων υπολογιστών/τηλεπικοινωνίας και σε συστήματα hardware/software
• Άριστη γνώση Microsoft Office
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ικανότητα αποδοτικής επικοινωνίας και συνεργασίας με ομαδικό πνεύμα
• Ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα

Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον