Υπεύθυνος Παραγωγής - Δυτ. Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά Υπεύθυνο Παραγωγής για τις εγκαταστάσεις της στη Δυτ. Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή εργασίας :

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και το προγραμματισμό της παραγωγής, του εργατικού προσωπικού, των βαρδιών και τη διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης.

Προφίλ υποψηφίου:

- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Δεξιότητες υποψηφίου :

- Εργατικός και συνεργάσιμος
- Τήρηση διαδικασιών και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
- Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση

Η εταιρία παρέχει :

-Υπαλληλική σχέση εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

28/09/2017

Κωδικός Εργασίας:

200050

Προβολές:

1955

Όνομα Υποκαταστήματος:

 
 

Υπεύθυνος Παραγωγής - Δυτ. Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
28/09/2017
200050
1955

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά Υπεύθυνο Παραγωγής για τις εγκαταστάσεις της στη Δυτ. Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή εργασίας :

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και το προγραμματισμό της παραγωγής, του εργατικού προσωπικού, των βαρδιών και τη διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης.

Προφίλ υποψηφίου:

- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Δεξιότητες υποψηφίου :

- Εργατικός και συνεργάσιμος
- Τήρηση διαδικασιών και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
- Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση

Η εταιρία παρέχει :

-Υπαλληλική σχέση εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας