Υπεύθυνος Βάρδιας - Διακινητής

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Υπευθύνου Βάρδιας- Διακινητή για τις εγκαταστάσεις της στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο Ρόλος
 Διαχείριση και οργάνωση τμήματος διακίνησης
 Συντονισμός Βαρδιών και Οδηγών

Απαραίτητα Προσόντα
 Εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δεξιότητες υποψηφίου
 Εργατικός και συνεργάσιμος
 Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

08/09/2017

Κωδικός Εργασίας:

2000310

Προβολές:

1425

Όνομα Υποκαταστήματος:

 
 

Υπεύθυνος Βάρδιας - Διακινητής

Θεσσαλονίκη
08/09/2017
2000310
1425

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Υπευθύνου Βάρδιας- Διακινητή για τις εγκαταστάσεις της στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο Ρόλος
 Διαχείριση και οργάνωση τμήματος διακίνησης
 Συντονισμός Βαρδιών και Οδηγών

Απαραίτητα Προσόντα
 Εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δεξιότητες υποψηφίου
 Εργατικός και συνεργάσιμος
 Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα