Υπεύθυνος Αγορών& Προμηθειών, Δυτική Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Βιομηχανία με ηγετικό ρόλο στο χώρο της τροφίμου, αναζητά Υπεύθυνο Προμηθειών & Αγορών για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:

• Διαχείριση του τμήματος προμηθειών και αγορών
• Οργάνωση διαδικασιών προμήθειων και διαχείριση των αποθεμάτων (α-β υλων) μέσω του ERP προγράμματος
• Καθημερινή επικοινωνία και διαπραγμάτευση με προμηθευτές εσωτερικού -εξωτερικού
• Έρευνα αγοράς για την ανεύρεση νέων προμηθευτών εσωτερικού -εξωτερικού
• Συντονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρακολούθηση της φυσικής αποθήκης

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
• Προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
• Πολύ καλή γνώση MS Office, ERP, Internet
• Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης

Παροχές :
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

27/05/2019

Κωδικός Εργασίας:

100214

Προβολές:

776

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπεύθυνος Αγορών& Προμηθειών, Δυτική Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
27/05/2019
100214
776
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Βιομηχανία με ηγετικό ρόλο στο χώρο της τροφίμου, αναζητά Υπεύθυνο Προμηθειών & Αγορών για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:

• Διαχείριση του τμήματος προμηθειών και αγορών
• Οργάνωση διαδικασιών προμήθειων και διαχείριση των αποθεμάτων (α-β υλων) μέσω του ERP προγράμματος
• Καθημερινή επικοινωνία και διαπραγμάτευση με προμηθευτές εσωτερικού -εξωτερικού
• Έρευνα αγοράς για την ανεύρεση νέων προμηθευτών εσωτερικού -εξωτερικού
• Συντονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρακολούθηση της φυσικής αποθήκης

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
• Προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
• Πολύ καλή γνώση MS Office, ERP, Internet
• Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης

Παροχές :
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης