Συνεργάτες Διαχείρισης Πελατολογίου (Πρωινή Απασχόληση)

Εταιρεία

Επικοινωνιακός και Μεθοδικός: Σωστά;
Εύγλωττος με όρεξη να εργαστεί και να δημιουργήσει;
Τώρα μπορείς να εργαστείς σε ένα από τα πιο σύγχρονα Contact Centers στην Αθήνα!

Ο τόπος εργασίας μου θα είναι...
Θα εργάζεσαι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται πολύ κοντά σε κεντρικό σταθμό μετρό. Αφορά πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή) σε καθεστώς 6ωρης πρωινής απασχόλησης, με πιθανότητα μελλοντικής απασχόλησης σε 8ωρη βάση.

Περιγραφή

Ανάμεσα στα καθήκοντα μου θα είναι...

• Η διεύρυνση αναγκών, η διενέργεια προσφοράς, με απώτερο στόχο την σωστή προώθηση οικονομικών πακέτων ηλεκτρικής ενέργειας
• Η Εξυπηρέτηση και η διαχείριση αποριών των πελατών της εταιρείας
• Η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

Να είμαι/ Να έχω...
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών/πωλήσεων/διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
• Επικοινωνιακός με έντονες διαπραγματευτικές ικανότητες
• Προσαρμοστικός και Εξωστρεφής

Πακέτο Αποδοχών;
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
• Ανταγωνιστικά και επιτεύξιμα bonus.
• Συνεχής εκπαίδευση σε ένα οργανωμένο περιβάλλον
• Νεανικός και ευχάριστος χώρος εργασίας

Αναμένουμε την αίτησή σου ΤΩΡΑ!

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

01/07/2019

Κωδικός Εργασίας:

100225

Προβολές:

418

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Συνεργάτες Διαχείρισης Πελατολογίου (Πρωινή Απασχόληση)

grecia
01/07/2019
100225
418
1

Εταιρεία

Επικοινωνιακός και Μεθοδικός: Σωστά;
Εύγλωττος με όρεξη να εργαστεί και να δημιουργήσει;
Τώρα μπορείς να εργαστείς σε ένα από τα πιο σύγχρονα Contact Centers στην Αθήνα!

Ο τόπος εργασίας μου θα είναι...
Θα εργάζεσαι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται πολύ κοντά σε κεντρικό σταθμό μετρό. Αφορά πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή) σε καθεστώς 6ωρης πρωινής απασχόλησης, με πιθανότητα μελλοντικής απασχόλησης σε 8ωρη βάση.

Περιγραφή

Ανάμεσα στα καθήκοντα μου θα είναι...

• Η διεύρυνση αναγκών, η διενέργεια προσφοράς, με απώτερο στόχο την σωστή προώθηση οικονομικών πακέτων ηλεκτρικής ενέργειας
• Η Εξυπηρέτηση και η διαχείριση αποριών των πελατών της εταιρείας
• Η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

Να είμαι/ Να έχω...
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών/πωλήσεων/διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
• Επικοινωνιακός με έντονες διαπραγματευτικές ικανότητες
• Προσαρμοστικός και Εξωστρεφής

Πακέτο Αποδοχών;
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
• Ανταγωνιστικά και επιτεύξιμα bonus.
• Συνεχής εκπαίδευση σε ένα οργανωμένο περιβάλλον
• Νεανικός και ευχάριστος χώρος εργασίας

Αναμένουμε την αίτησή σου ΤΩΡΑ!