Σύμβουλος Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων (Τραπεζικός Φορέας)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, συμβουλευτικής εταιρείας τραπεζικού ομίλου, αναζητά top performers για εργασία ως Collection Agents.

Απασχόληση: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:00
Τόπος Εργασίας: Βόρεια Προάστια, προσβάσιμα από τα ΜΜΜ

Περιγραφή

Έχεις εμπειρία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια;
Είσαι επικοινωνιακός και στοχεύεις στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη;
Τώρα μπορείς να διεκδικήσεις θέση σε τραπεζικό συμβουλευτικό όμιλο!

Προφίλ υποψηφίου:

•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς τραπεζικών χαρτοφυλακίων
•Πολύ καλή γνώση διαχείρισης επίδικων και μη τραπεζικών χαρτοφυλακίων
•Αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην επίτευξη των στόχων
•Εμπειρία στη διαχείριση νομικών υποθέσεων και νομικών ενεργειών

Δεξιότητες υποψηφίου:

•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
•Πολύ καλή χρήση προφορικού λόγου
•Προσανατολισμένος/η στην επίτευξη στόχων
•Δυναμική προσωπικότητα

Πακέτο αποδοχών:

• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Μηνιαίο bonus επίτευξης στόχων
• Ιδιωτική Ασφάλιση
• Σύγχρονες, οργανωμένες και ασφαλείς εγκαταστάσεις

Στείλε μας τώρα το Βιογραφικό σου Σημείωμα!

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

24/01/2019

Κωδικός Εργασίας:

200177

Προβολές:

1705

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Σύμβουλος Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων (Τραπεζικός Φορέας)

grecia
24/01/2019
200177
1705
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, συμβουλευτικής εταιρείας τραπεζικού ομίλου, αναζητά top performers για εργασία ως Collection Agents.

Απασχόληση: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:00
Τόπος Εργασίας: Βόρεια Προάστια, προσβάσιμα από τα ΜΜΜ

Περιγραφή

Έχεις εμπειρία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια;
Είσαι επικοινωνιακός και στοχεύεις στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη;
Τώρα μπορείς να διεκδικήσεις θέση σε τραπεζικό συμβουλευτικό όμιλο!

Προφίλ υποψηφίου:

•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς τραπεζικών χαρτοφυλακίων
•Πολύ καλή γνώση διαχείρισης επίδικων και μη τραπεζικών χαρτοφυλακίων
•Αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην επίτευξη των στόχων
•Εμπειρία στη διαχείριση νομικών υποθέσεων και νομικών ενεργειών

Δεξιότητες υποψηφίου:

•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
•Πολύ καλή χρήση προφορικού λόγου
•Προσανατολισμένος/η στην επίτευξη στόχων
•Δυναμική προσωπικότητα

Πακέτο αποδοχών:

• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Μηνιαίο bonus επίτευξης στόχων
• Ιδιωτική Ασφάλιση
• Σύγχρονες, οργανωμένες και ασφαλείς εγκαταστάσεις

Στείλε μας τώρα το Βιογραφικό σου Σημείωμα!