ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β2Β

Εταιρεία

Περιγραφή

Είσαι ευέλικτος με ομαδικό πνεύμα;
Έχεις εμπειρία στις πωλήσεις;
Θέλεις να εργαστείς ως στέλεχος πωλησεων σε πολυεθνική εταιρεία;

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρείας, γνωστής για την ποιότητα του Ηλεκτρολογικού Υλικού, αναζητά πωλητή για πλήρη απασχόληση.

Ο συνεργάτης της εταιρείας θα έχει την ευθύνη προώθησης εξειδικευμένου και προηγμένου Ηλεκτρολογικού Υλικού σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβει:

• Επίσκεψη σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικούμε σκοπό την πώληση προϊόντων
• Διαχείριση Key Account εταιρικών πελατών
• Επαφή με επαγγελματίες του χώρου για διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας
• Ανάπτυξη πελατολογίου
• Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών ιδιοτήτων των εμπορευόμενων προϊόντων

Προσόντα:

• Προϋπηρεσία σε πωλήσεις αντίστοιχων προϊόντων
• Γνώση τεχνικών χαρακτηριστικών ηλεκτρολογικού υλικού
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Ικανότητα εύρεσης και παρουσίασης λύσεων
• Δυνατότητα μετακινήσεων

Απολαβές / Εργασιακό Περιβάλλον:

• Ανταγωνιστικές Αποδοχές Αναλόγως προσόντων
• Αυτοκίνητο
• Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
• Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε περίπτωση ανάγκης μετακινήσεων
• Συνεχής εκπαίδευση

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

06/12/2017

Κωδικός Εργασίας:

200074

Προβολές:

1171

Όνομα Υποκαταστήματος:

 
 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β2Β

grecia
06/12/2017
200074
1171

Εταιρεία

Περιγραφή

Είσαι ευέλικτος με ομαδικό πνεύμα;
Έχεις εμπειρία στις πωλήσεις;
Θέλεις να εργαστείς ως στέλεχος πωλησεων σε πολυεθνική εταιρεία;

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρείας, γνωστής για την ποιότητα του Ηλεκτρολογικού Υλικού, αναζητά πωλητή για πλήρη απασχόληση.

Ο συνεργάτης της εταιρείας θα έχει την ευθύνη προώθησης εξειδικευμένου και προηγμένου Ηλεκτρολογικού Υλικού σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβει:

• Επίσκεψη σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικούμε σκοπό την πώληση προϊόντων
• Διαχείριση Key Account εταιρικών πελατών
• Επαφή με επαγγελματίες του χώρου για διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας
• Ανάπτυξη πελατολογίου
• Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών ιδιοτήτων των εμπορευόμενων προϊόντων

Προσόντα:

• Προϋπηρεσία σε πωλήσεις αντίστοιχων προϊόντων
• Γνώση τεχνικών χαρακτηριστικών ηλεκτρολογικού υλικού
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Ικανότητα εύρεσης και παρουσίασης λύσεων
• Δυνατότητα μετακινήσεων

Απολαβές / Εργασιακό Περιβάλλον:

• Ανταγωνιστικές Αποδοχές Αναλόγως προσόντων
• Αυτοκίνητο
• Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
• Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε περίπτωση ανάγκης μετακινήσεων
• Συνεχής εκπαίδευση