Λογιστης

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Λογιστή σε εμπορική επιχείρηση στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ο Ρόλος
Υποστήριξη του εξωτερικού συνεργάτη
Επικοινωνία με προμηθευτές
Αρχειοθέτηση και οργάνωση γραφείου
Υπεύθυνος για καταχωρήσεις πληρωτέων λογαριασμών, συμφωνίες υπολοίπων και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη Γενική Λογιστική
Συμμετοχή στη διαδικασία λογιστικής και φορολογικής
πληροφόρησης (τήρηση λογιστικών βιβλίων, εγγραφές
βιβλίων, λογαριασμών και άλλα καθήκοντα λογιστικής
σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντος

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη Λογιστική
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογιστική-
Χρηματοοικονομική
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε ανάλογη θέση σε οικονομικό τμήμα εμπορικής επιχείρισης
Άριστη γνώση Excel
Πολύ καλή γνώση λογιστικού σχεδίου
Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων
Επιθυμητή εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Επιθυμητή γνώση SAP

Δεξιότητες υποψηφίου
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Η εταιρία παρέχει
Υπαλληλική σχέση εργασίας με αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

12/09/2017

Κωδικός Εργασίας:

200032

Προβολές:

2205

Όνομα Υποκαταστήματος:

 
 

Λογιστης

Θεσσαλονίκη
12/09/2017
200032
2205

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Λογιστή σε εμπορική επιχείρηση στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ο Ρόλος
Υποστήριξη του εξωτερικού συνεργάτη
Επικοινωνία με προμηθευτές
Αρχειοθέτηση και οργάνωση γραφείου
Υπεύθυνος για καταχωρήσεις πληρωτέων λογαριασμών, συμφωνίες υπολοίπων και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη Γενική Λογιστική
Συμμετοχή στη διαδικασία λογιστικής και φορολογικής
πληροφόρησης (τήρηση λογιστικών βιβλίων, εγγραφές
βιβλίων, λογαριασμών και άλλα καθήκοντα λογιστικής
σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντος

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη Λογιστική
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογιστική-
Χρηματοοικονομική
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε ανάλογη θέση σε οικονομικό τμήμα εμπορικής επιχείρισης
Άριστη γνώση Excel
Πολύ καλή γνώση λογιστικού σχεδίου
Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων
Επιθυμητή εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Επιθυμητή γνώση SAP

Δεξιότητες υποψηφίου
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Η εταιρία παρέχει
Υπαλληλική σχέση εργασίας με αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον