Λογιστής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό μεγάλης τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας από τον χώρο της ενέργειας αναζητά έναν Λογιστή.

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος του ρόλου θα είναι υπεύθυνος/η για:

•Καταχώρηση εγγράφων στο λογιστικό σύστημα (soft1) βάσει του λογιστικού σχεδίου των ΕΛΠ (π.χ. παραστατικά εσοδών, εξόδων, πληρωμών και εισαγωγών)
•Συμφωνία εμπορικού με λογιστική
•Έλεγχος μηνιαίου ισοζυγίου λογιστικής (πωλήσεις, αγορές, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες)
•Κατάρτιση μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φορών
•Έλεγχος και υποβολή συμφωνητικών (εργολαβικών και τριμηνιαίων καταστάσεων)
•Παρακολούθηση κέντρων κόστους, προϋπολογισμών, και μηνιαίων αναφορών σε σχέση με τα κέντρα κόστους
•Βασικές γνώσεις κυκλώματος μισθοδοσίας (υπολογισμός, προσλήψεις, αποχωρήσεις, υποβολή στοιχείων κτλ.)

Προφίλ Υποψήφιου:

•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.ΕΙ. οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
•Προϋπηρεσία 3 έως 5 χρονιά κατ’ ελάχιστον σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε τεχνικές ή εμπορικές εταιρείες
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE 2010, SOFT1
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών
•Καλή γνώση των παρακάτω νόμων
4308/2014 (Ε.Λ.Π.),2859/2000 (Φ.Π.Α.),4172/2014 (Κ.Φ.Ε.). 4548/2018 (Α.Ε.)
•Γνώση εργατικού δικαίου
•Επικοινωνιακές δεξιότητες γραπτού και προφορικού λογού
•Ανεπτυγμένη αντίληψη, οργανωτικές ικανότητες και καλή διαχείριση χρόνου
•Αναπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας
•Επίτευξη των στόχων μέσα σε προγραμματισμένους χρόνους και προθεσμίες

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

02/04/2019

Κωδικός Εργασίας:

100158

Προβολές:

327

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Λογιστής

grecia
02/04/2019
100158
327
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό μεγάλης τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας από τον χώρο της ενέργειας αναζητά έναν Λογιστή.

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος του ρόλου θα είναι υπεύθυνος/η για:

•Καταχώρηση εγγράφων στο λογιστικό σύστημα (soft1) βάσει του λογιστικού σχεδίου των ΕΛΠ (π.χ. παραστατικά εσοδών, εξόδων, πληρωμών και εισαγωγών)
•Συμφωνία εμπορικού με λογιστική
•Έλεγχος μηνιαίου ισοζυγίου λογιστικής (πωλήσεις, αγορές, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες)
•Κατάρτιση μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φορών
•Έλεγχος και υποβολή συμφωνητικών (εργολαβικών και τριμηνιαίων καταστάσεων)
•Παρακολούθηση κέντρων κόστους, προϋπολογισμών, και μηνιαίων αναφορών σε σχέση με τα κέντρα κόστους
•Βασικές γνώσεις κυκλώματος μισθοδοσίας (υπολογισμός, προσλήψεις, αποχωρήσεις, υποβολή στοιχείων κτλ.)

Προφίλ Υποψήφιου:

•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.ΕΙ. οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
•Προϋπηρεσία 3 έως 5 χρονιά κατ’ ελάχιστον σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε τεχνικές ή εμπορικές εταιρείες
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE 2010, SOFT1
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών
•Καλή γνώση των παρακάτω νόμων
4308/2014 (Ε.Λ.Π.),2859/2000 (Φ.Π.Α.),4172/2014 (Κ.Φ.Ε.). 4548/2018 (Α.Ε.)
•Γνώση εργατικού δικαίου
•Επικοινωνιακές δεξιότητες γραπτού και προφορικού λογού
•Ανεπτυγμένη αντίληψη, οργανωτικές ικανότητες και καλή διαχείριση χρόνου
•Αναπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας
•Επίτευξη των στόχων μέσα σε προγραμματισμένους χρόνους και προθεσμίες