Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό μεγάλης τεχνικής -κατασκευαστικής εταιρείας από τον χώρο της ενέργειας αναζητά έναν Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό με βάση την Αθήνα με ευελιξία ταξιδιών.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Οι Κύριες αρμοδιότητες είναι:
• Κατασκευή υπόγειων δικτύων καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων των τερματισμών, των μετρήσεων και της πιστοποίηση τους με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού
• Δοκιμές καλωδίων στο πεδίο (VLF, tanδ, PD), εντοπισμός και αποκατάσταση σφαλμάτων και συντήρηση υπόγειων δικτύων μέσης τάσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
• Λειτουργία και συντήρηση Υποσταθμών ΜΤ και ΧΤ
• Σύνταξη σε καθημερινή βάση αναλυτικών τεχνικών αναφορών με τις εργασίες που εκτελέστηκαν
• Διαχείριση και απογραφή υλικών πόρων και αποθηκών (εξοπλισμός, μηχανήματα, υλικά, κλπ.)
• Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας της εταιρίας και των κανονισμών ασφαλείας
• Διασφάλιση ότι οι εργασίες εκτελούνται ακολουθώντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα / στόχους και βάσει προτύπων ποιότητας

Προσόντα:
• Εκπαίδευση ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού (Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.)
• Δύο χρόνια προϋπηρεσίας ως τεχνικός κατασκευής ή Συντήρησης, κατά προτίμηση σε αιολικά πάρκα, υποσταθμούς ή βιομηχανίες
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη και οργανωτικά προσόντα
• Καλή γνώση για συλλογή στοιχείων και reporting
• Διαθεσιμότητα για ταξίδια

Απολαβές / Εργασιακό Περιβάλλον:
• Ανταγωνιστικές Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές
• Σύμβαση αορίστου χρόνου

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

08/04/2019

Κωδικός Εργασίας:

100171

Προβολές:

513

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός

grecia
08/04/2019
100171
513
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό μεγάλης τεχνικής -κατασκευαστικής εταιρείας από τον χώρο της ενέργειας αναζητά έναν Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό με βάση την Αθήνα με ευελιξία ταξιδιών.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Οι Κύριες αρμοδιότητες είναι:
• Κατασκευή υπόγειων δικτύων καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων των τερματισμών, των μετρήσεων και της πιστοποίηση τους με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού
• Δοκιμές καλωδίων στο πεδίο (VLF, tanδ, PD), εντοπισμός και αποκατάσταση σφαλμάτων και συντήρηση υπόγειων δικτύων μέσης τάσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
• Λειτουργία και συντήρηση Υποσταθμών ΜΤ και ΧΤ
• Σύνταξη σε καθημερινή βάση αναλυτικών τεχνικών αναφορών με τις εργασίες που εκτελέστηκαν
• Διαχείριση και απογραφή υλικών πόρων και αποθηκών (εξοπλισμός, μηχανήματα, υλικά, κλπ.)
• Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας της εταιρίας και των κανονισμών ασφαλείας
• Διασφάλιση ότι οι εργασίες εκτελούνται ακολουθώντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα / στόχους και βάσει προτύπων ποιότητας

Προσόντα:
• Εκπαίδευση ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού (Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.)
• Δύο χρόνια προϋπηρεσίας ως τεχνικός κατασκευής ή Συντήρησης, κατά προτίμηση σε αιολικά πάρκα, υποσταθμούς ή βιομηχανίες
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη και οργανωτικά προσόντα
• Καλή γνώση για συλλογή στοιχείων και reporting
• Διαθεσιμότητα για ταξίδια

Απολαβές / Εργασιακό Περιβάλλον:
• Ανταγωνιστικές Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές
• Σύμβαση αορίστου χρόνου