Εργάτες Παραγωγής – Α’ Β.Ι.ΠΕ ΒΟΛΟΥ

Εταιρεία

Εργάτες Παραγωγής – Α’ Β.Ι.ΠΕ ΒΟΛΟΥ

Η ManpowerGroupGreece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίο πολυεθνικό όμιλο που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της συρματουργίας, δυναμικούς υποψήφιους που θα στελεχώσουν την θέση υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανίας για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας που βρίσκεται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου. Αφορά εργασία σε 8ωρη απασχόληση Δευτέρα–Παρασκευή σε βάρδιες.

Περιγραφή

Προφίλ Υποψηφίου
•Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί

Πακέτο Αποδοχών
•Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα οργανωμένο πολυεθνικό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

10/07/2019

Κωδικός Εργασίας:

200351

Προβολές:

121

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Εργάτες Παραγωγής – Α’ Β.Ι.ΠΕ ΒΟΛΟΥ

grecia
10/07/2019
200351
121
1

Εταιρεία

Εργάτες Παραγωγής – Α’ Β.Ι.ΠΕ ΒΟΛΟΥ

Η ManpowerGroupGreece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίο πολυεθνικό όμιλο που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της συρματουργίας, δυναμικούς υποψήφιους που θα στελεχώσουν την θέση υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανίας για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας που βρίσκεται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου. Αφορά εργασία σε 8ωρη απασχόληση Δευτέρα–Παρασκευή σε βάρδιες.

Περιγραφή

Προφίλ Υποψηφίου
•Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί

Πακέτο Αποδοχών
•Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα οργανωμένο πολυεθνικό περιβάλλον