Επιθεωρητής Πωλήσεων

Εταιρεία

Η Manpower Group, για λογαριασμό πελάτη της, μιας από τις μεγάλες Ελληνικές εταιρείες στο χώρο των δερμοκαλλυντικών, με πολυετή, πετυχημένη παρουσία στην ελληνική, αλλά και διεθνή αγορά, αναζητά να καλύψει τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη της εταιρείας σε Αθήνα και Επαρχία.

Περιγραφή

Έχεις εμπειρία στην πώληση φαρμακείου;
Σε ενδιαφέρει η ενασχόληση με την πώληση και εμπορική ανάπτυξη μιας εταιρείας;
Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να εργασθείς για μια εταιρεία με μεγάλη τοπική, αλλά και εξαγωγική δραστηριότητα!

Αρμοδιότητες:
Η σημαντικότερη αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Πωλήσεων, είναι η επίσκεψη σε φαρμακεία των περιοχών ευθύνης του, τόσο σε Αθήνα όσο και σε επαρχία, με σκοπό την συντήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου.

Προφίλ Υποψηφίου:
• Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις καλλυντικών ή συναφών OTC προϊόντων σε φαρμακεία
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, διαχείρισης και ανάπτυξης πελατών
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και ανεπτυγμένες ικανότητες στην πραγματοποίηση παρουσιάσεων
• Δυναμική προσωπικότητα με υψηλούς προσωπικούς στόχους
• Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
• Απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ
• Κάτοχος αυτοκινήτου

Τι προσφέρει η εταιρεία:
• Ανταγωνιστικό πακέτων αποδοχών
• Ελκυστικό σχήμα bonus και υψηλά prims με την επίτευξη των στόχων
• Συνεχή εκπαίδευση
• Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Μηνιαία αποζημίωση για τη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

15/05/2019

Κωδικός Εργασίας:

100205

Προβολές:

439

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Επιθεωρητής Πωλήσεων

grecia
15/05/2019
100205
439
1

Εταιρεία

Η Manpower Group, για λογαριασμό πελάτη της, μιας από τις μεγάλες Ελληνικές εταιρείες στο χώρο των δερμοκαλλυντικών, με πολυετή, πετυχημένη παρουσία στην ελληνική, αλλά και διεθνή αγορά, αναζητά να καλύψει τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη της εταιρείας σε Αθήνα και Επαρχία.

Περιγραφή

Έχεις εμπειρία στην πώληση φαρμακείου;
Σε ενδιαφέρει η ενασχόληση με την πώληση και εμπορική ανάπτυξη μιας εταιρείας;
Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να εργασθείς για μια εταιρεία με μεγάλη τοπική, αλλά και εξαγωγική δραστηριότητα!

Αρμοδιότητες:
Η σημαντικότερη αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Πωλήσεων, είναι η επίσκεψη σε φαρμακεία των περιοχών ευθύνης του, τόσο σε Αθήνα όσο και σε επαρχία, με σκοπό την συντήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου.

Προφίλ Υποψηφίου:
• Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις καλλυντικών ή συναφών OTC προϊόντων σε φαρμακεία
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, διαχείρισης και ανάπτυξης πελατών
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και ανεπτυγμένες ικανότητες στην πραγματοποίηση παρουσιάσεων
• Δυναμική προσωπικότητα με υψηλούς προσωπικούς στόχους
• Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
• Απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ
• Κάτοχος αυτοκινήτου

Τι προσφέρει η εταιρεία:
• Ανταγωνιστικό πακέτων αποδοχών
• Ελκυστικό σχήμα bonus και υψηλά prims με την επίτευξη των στόχων
• Συνεχή εκπαίδευση
• Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Μηνιαία αποζημίωση για τη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου